Arbetslivsinstitutet.se

Biträdande forskare i molekylär genetik


1 platser 6 månader eller längre Heltid Tidsbegränsad anställning,2015-07-31

Lund University Diabetes Centre (LUDC; http://www.ludc.med.lu.se) är ett av 20 starka forskningsprogram i Sverige som under 10 års tid finansieras av Linnébidrag från Vetenskapsrådet. LUDC är inriktat på att identifiera sätt att lindra diabetessjukdomens förlopp och helst förhindra dess uppkomst. LUDC består av 10 forskargrupper i Malmö och Lund, med ett flertal ytterligare grupper deltar också i forskningssamarbetet. De deltagande forskargrupperna är alla i internationell toppklass och LUDC är ett av världens främsta forskningscentra inom diabetes. Anställningen är placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper, Clinical Research Centre, CRC, Malmö.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning som strävar till att identifiera de ärftliga orsakerna till typ 2 diabetes och associerade sjukdomar. I det här arbetet förväntas innehavaren att arbeta med olika molekylärgenetiska tekniker som helgenomkartläggning (GWAS), genexpression och modern automatiserad sekvensering. En central del av arbetet gäller analys av stora mängder data som genererats med de ovanbeskrivna metoderna.

Önskvärda kvalifikationer
Doktorsexamen. Vid tillsättning kommer särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet inom det aktuella området. Tidigare erfarenhet av molekylärgenetiska metoder, ex helgenomkartläggning, genotypning, expressionsstudier, modern automatiserad sekvenseringsteknologi är en merit likaså erfarenhet av analys av sådana data.

Sökande bör också ha god förmåga till teoretisk och praktisk handledning av medarbetare, självständig forskningsarbete samt manusförfattande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbets- och initiativförmåga, noggrannhet och flexibilitet.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 26 August 2013
Övrigt: Ansök via följande länk: http://admin.lu.se/o.o.i.s?id=22598&Dnr=559661&Type=S

Institutionen för kliniska vetenskaper/ avd för Pediatrik, IKVL

Postadress

Lunds Universitet
LUND, 22185

Liknande jobb


NORDISKT GENRESURSCENTER 18 October 2013 Senior Advisor/Scientist for NordGen plants
Institutionen för me.. 11 November 2013 Förste Forskningsingenjör
Postdoktor i genetisk epidemiologi Lunds universitet 27 November 2013 Postdoktor i genetisk epidemiologi
Förädlingsassistent, Syngenta Seed AB Proffice Life Science AB 28 November 2013 Förädlingsassistent, Syngenta Seed AB