Arbetslivsinstitutet.se

Biträdande FÖRVALTNINGSCHEF, vård- och omsorg


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning

Hedemora – Dalarnas äldsta stad – är en ekokommun i södra Dalarna med 15 050 innevånare. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas.

Hedemora kommun är kommunens största arbetsgivare med över 1200 medarbetare inom ett hundratal olika spännande yrken. Kommunens övergripande strategiska mål är att skapa möjligheter för en god livskvalitet och god omsorg, få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort. God livskvalitet innebär bland annat att Hedemora kommun är en ekokommun med goda boendemiljöer, att vi utvecklar kultur- och naturmiljöer, erbjuder bra förskolor och grundskolor, en gymnasieskola med utbildning av högsta kvalitet, samt utvecklar en positiv och stimulerande miljö för näringslivet.

ARBETSUPPGIFTER
Hedemora kommun söker en biträdande förvaltningschef till förvaltningen Vård- och omsorg.

Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge omsorg, vård, stöd och service till de äldre och funktionshindrade i kommunen. Bland verksamheterna finns anhörigstöd, äldreomsorg, hemsjukvård och funktionshinder/LSS. Vård och omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun sysselsätter ca 650 medarbetare.

Till vår nya organisation söker vi nu en biträdande förvaltningschef. Tjänsten är heltid tillsvidare.

Vi erbjuder ett utmanande och omväxlande uppdrag i en ny organisation. Som biträdande förvaltningschef är du direkt underställd förvaltningschefen och ingår i organisationens ledningsgrupp. Du svarar för ledning och utveckling av myndighetsenheten och gemensam administration. Det innebär att du ansvarar för att skapa goda förutsättningar för en effektiv och rättsäker handläggning. I uppdraget ingår också omvärldsbevakning för verksamhetsområdet och att noga följa utvecklingen samt förändringar i aktuell lagstiftning. Som medlem i ledningsgruppen ingår också ansvar för att vård och omsorgsförvaltningen följer kommunala riktlinjer och ekonomiska ramar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning mot social omsorg eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av ledande befattning från liknande verksamhet och ska vara väl förtrogen med de lagar och regler som styr vår verksamhet. Erfarenhet från socialtjänstens områden, äldre- och handikappomsorgen är viktig.

För att lyckas i rollen som ledare krävs ett coachande ledarskap och god kommunikativ förmåga. Ditt ledarskap präglas av tydlighet som skapar engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Vidare är du strategisk, strukturerad, kan prioritera och får saker genomförda. Din förmåga att driva och utveckla verksamheten tillsammans med andra är viktig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Erika Barreby, t.o.m. 2013-07-12
0225-340 10
Ann-Catrin Tenn
0225-340 99
Elisabeth Helgé
0225-344 66
Curt-Åke Larsson
0225-342 37
Anette Rönnberg
0225-341 96
Fackliga organisationer förmedlas genom kommunen
0225-340 00
Eva Larsson
0225-344 25
Bo Nordqvist
0225-343 47
Fackliga organisationer nås genom kommunens växe
0225-340 00
Petra Andersson
0225-341 93
Fackliga företrädare Kommunal
0225-340 00
Lena Forsberg
0225-345 07
Marianne Henriksson
0225-340 05
Kristina Nilsson
0225-342 95
Annika Strand
0225-341 60
Peter Jonsson
0225-341 51
Facklig företrädare Kommunal
0225-340 00
Bibliotekschef Tommy Larsson
0225-341 88
DIK Eva Karlsson
0225-341 90
Vision Ewa Björk
0225-345 42
Rektor Eva Larsson
0225-344 25
Verksamhetsledare Berit Jansson
0225-340 70
Enhetschef Marianne Källberg
0225-340 45
Kommunal Ann-ci Steneryd
0225-340 71
Vision Anki Jäderström
0225-340 56
Lokalstrateg Anders Berg
0225-341 09
Förskolechef Viola Grönqvist
0225-344 27
Förskolechef Gun Eriksson
0225-342 99
Förskolechef Eva Byhlin
0225-344 68
Lärarförbundet Camilla Norberg
0225-342 81
Projektledare Håkan Frenell

Enhetschef Bonvena Rolf Rönnberg
0225-346 96
Förvaltningschef Anders Jacobson
0225-340 44
Akademikerförbundet SSR Urban Sten
0225-343 23
Enhetschef HSR-enheten Lena Forsberg
0225-345 07
Vårdförbundet Kristina Nilsson
0225-342 95
Rektor Ninni Broström
0225-345 62
HR-chef Peter Jonsson
0225-341 51
AME Verksamhetschef Erika Barreby
0225-347 52
Tf. Förvaltningschef Eva Rosén
0225-341 94
Vision Elisabeth Helgé
0225-344 66
Verksamhetsledare Mini-Maxi Krister Willborg
0225-346 23
Förvaltningschef Socialförvaltningen Anders Jacobson
0225-340 56
Akademikerförbundet SSR Mattias Sundin
0225-340 43
Annelie Myrsell
0225 – 341 77
Rektor Bo Nordqvist
0225-343 47
Lärarförbundet Camilla Norberg
0225-340 00 vxl
LR Elisabeth Fryxell
0225-340 00 vxl
Rektor Curt-Åke Larsson
0225-342 37
LR Lena Karlsson
0225-340 00 vxl
Kostchef Petra Andersson
0225-341 93
Sektionschef Lars Wahlberg
0225-341 10
1:e Socialsekreterare Lena Abrahamsson
0225-340 37
Akademikerförbundet SSR Pernilla Svensson
0225-340 56
Anläggningsansvarig Sonny Fredriksson
070-356 63 14
Rektor Anette Rönnberg
0225-341 96
Kommunchef Annika Strand
0225-341 60
Informatör Agneta Widert

Förvaltningsassistent Jennifer Berglund

Vision Anna-Karin Larsson
0225-344 55
Kommunarkivarie Anja Hedqvist
0225-341 65
Förvaltningschef Mona Forsberg
0225-340 10
Ledarna Hanna Morelius
0225-344 50
Sektionschef Mohammad Maleki
0225-340 38
Akademikerförbundet SSR Mattias Sundin
0225-340 56
Sektionschef Martin Williams
0225-340 56
Förvaltningschef Anders Jacobson
0225-340 56
Akademikerförbundet SSR Birgitta Baldestig
0225-340 56
Rektor Bo Nordqvist
0225-343 47
Lärarförbundet Gary Berglund
0225-340 00 vxl
LR Elisabeth Fryxell
0225-340 00 vxl
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marianne Henriksson
0225-340 05
Vårdförbundet Kristina Nilsson
0225-344 02
Rektor Håkan Frenell

Verksamhetschef Kjell Lidholm
0225-340 92
Specialpedagog Agneta Masimov
0225-345 99
Kommunal exp, mån-ons 8-16
0225-340 71
Lärarförbundet Kerstin Bergman
0225-340 00 vxl
Akademikerförbundet SSR Mari de Deugd
0225-341 13
Akademikerförbundet SSR Mari de Deugd
0225-340 56
Bitr. bildningschef Karin Lundgren
0225-345 93
Skolpsykolog Berth Tåquist
0225-345 48
Rektor Eva Winarve Westerholm
0225-342 98
Rektor Eva Larsson
0225 – 344 25
Projektledare Erik O. Sjödin

Förvaltningschef Anna Tosteby
0225-340 96
Bitr. Förvaltningschef Eva Rosén
0225-341 94
Enhetschef HSR-enheten Ann-Kristin Källström
0225-345 07
Sektionschef Linda Eriksson
0225-340 56
Jämställdhetsstrateg Ylva Aguilar
0225-341 62
Integrationsstrateg Kjell Rosén
0225-341 52
Rektor Gunilla Håkansson
0225-346 30
Rektor Britt Lindberg
0225-345 80
Rektor Per Inge
0225-342 04
Tf. Förvaltningschef Karin Lidholm
0225-340 65
Byggnadsinspektör Stefan Kvarnström
0225-340 86
Bildningschef Torgny Karlsson
0225-341 78
Biträdande Bildningschef Eva Winarve Westerholm
0225-342 98
Skolledarförbundet Britt Lindberg
vxl. 0225-340 00
Förskolechef Susanne Rosing
0225-347 47
Kajsa Erlandsson
0225-302 25
Bitr. Rektor Anette Rönnberg
0225-341 96
Rektor Curt-Åke Larsson (vecka 26, 27 och 32)
0225-342 37
Ekonomichef Bengt Hansson
0225-346 87
Förvaltningsekonom Eva Back
0225-340 75
Verksamhetschef Lena Borgs
0225-343 87
Rektor Marith Göransson
0225-346 30
Biträdande Förvaltningschef Eva Rosén
0225-341 94
Förskolechef Camilla Norberg
0225-347 99
Bemanningschef Mikael Morélius
0225-344 59
Bitr. Rektor Ann Eriksson
0225-347 00
Tf. Förvaltningschef Karin Torsell
0225-340 65
Sektionschef ekonomisektionen Mammad Maleki
0225-340 38
Verksamhetschef Gunilla Håkansson
0225-340 92
Skolsköterska Maria Andersson
0225-344 30
Skolsköterska Karin Blommé
0225-343 08
Skolkurator Elisabeth Hällbo
0225-345 67
TF. Förvaltningschef Christina Kaloinen
0225-340 10
Mångfaldsstrateg Maria Lundgren
0225-341 55
Vik. Förskolechef Linda Hases
0225-343 10
Kulturenhetschef Harry Lehto
0225-342 75
Träblåslärare Jesper Götlind
073-182 43 39
Rektor Niklas Nordahl
0225-342 98
Rekryteringskonsult, MAhlnander AB Maria Ahlnander

Rektor Marith Göransson
0225-346 30
Sektionschef Linda Eriksson
0225-340 47
Enhetschef, Socialpsykiatrin Åsa Olsson
0225-340 45
Förvaltningschef Anders Jacobson (fr.o.m. 160718)
0225-340 44
Förvaltningschef Stefan Grybb. Från och med vecka 32
0225-340 00
Kostchef Petra Andersson
Vxl 0225-340 00
Kostsamordnare Elisabeth Lindholm
Vxl 0225-340 00
Chef Intergrationsenheten Anette Rönnberg
0225-341 96
Tf. Sektionschef Rolf Rönnberg
0225-346 96
Personalchef Ulf Sinner
0225-341 51
Verksamhetschef AME Lena Borgs
0225-343 87
Enhetschef Åsa Olsson
0225-340 45
Verkställighetschef Eva Björsland
0225-341 94
Förvaltningschef Stefan Grybb
0225-340 00
Sektionschef, Ekonomisektionen Mammad Maleki
0225-340 38
Specialpedagog Lena Staberg
0225-340 93
Specialpedagog Yvonne Nygård
0225-345 68
Förvaltningschef Kenneth Berggren
0225-340 64
Familjebehandlare Eva Perssson
0225-344 61
Enhetschef Indira Dimac
0225-340 77
Enhetschef Johanna Sjöholm
0225 - 344 59
0225-340 87 Anna-Maria Muselli
Enhetschef
Teknisk chef Niklas Arfs
0225-347 63
Överförmyndarchef Ann-Christine Östlund Bäckehag
0225-34 172
Teknisk chef Niklas Arfs
Maila för kontakt
Kommunsekreterare Jennifer Berglund
0225-341 69
Biträdande Bildningschef Eva Winarve Westerholm
0225-342 04
Förvaltningschef Stefan Grybb
0225-341 78
Enhetschef Gunilla Eriksson
0225-342 03
Kontakt Skolan Susanne Ekeberg
0225-342 96
Kontakt Skolan Ewa Classon
0225-345 81
Kontakt Kostenheten Ewa Waller Kaustinen
0225-346 33
Kontakt Kostenheten Lena Romlin
0225-342 71
Rektor Niklas Nordahl
0225-342 98
Enhetschef Bemmaningsenheten Johanna Sjöholm
Kontakt via mail
Skolsköterska Ann-Kristin Sandström
0225-342 41
Skolsköterska Lena Matsson
0225-344 30
Skolkurator Nicholina Dahlström
0225-340 74
Skolkurator Michaela Grönvalls
0225-340 79
Kurator Helena Matsegård
0225-342 42
Rektor Jonsboskolan och Smedby skola Eva Larsson
0225 – 344 25
Myndighetschef Carina Lundgren
0225-344 07
Kökschef Ewa Waller Kaustinen
0225-346 33
Förskolechef Linda Hases
0225-343 10
Verkställighetschef Lena Wilstrand
0225-343 62
Rektor Christer Öjdeby
0225-347 01
TF. Förvaltningschef Christina Kaloinen
0225-340 44
Tf. Utbildningsledare Jon Danielsson
0225-346 60
Kvalitetshandläggare John Steen
0225-341 79
Systemförvaltare Mats Svensson
0225-340 48
Systemförvaltare Marica Gävert
0225-340 90
Enhetschef Elisabeth Helgé
0225-344 66
Ekonomichef Anna-Lotta Sjöstrand
0225-340 04
Ekonom Eva Back
0225-340 75
Enhetschef Lena Abrahamsson
0225-340 37
Enhetschef Oksana Lukina
0225-341 94
Verksamhetschef Carina Fahlström
0225-343 87

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 7 August 2013
Ange referens: KSF 8/13
Övrigt: Kontakt från rekryteringsföretag undanbeds. Välkommen med din ansökan, personligt brev och cv via www.offentligajobb.se

Hedemora kommun

Besöksadress

77628 Hedemora
None

Postadress

Box 201
Hedemora, 77628

Liknande jobb


FÖRVALTNINGSCHEF, vård- och omsorg Hedemora kommun 8 July 2013 FÖRVALTNINGSCHEF, vård- och omsorg
IFO-chef Munkfors kommun. 5 August 2013 IFO-chef
Fagersta kommun 5 August 2013 Förvaltningschef 100%
Förvaltningschef Proffice Sverige AB 15 August 2013 Förvaltningschef