Arbetslivsinstitutet.se

Biträdande lektor i Fordonssystemteknik


1 platser 6 månader eller längre Heltid Månadslön 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ämnesområde

Fordonssystemteknik

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar experimentella och teoretiska studier av markfordon och hur deras delsystem och komponenter samverkar.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn ska utveckla verksamhet inom ämnesområdet och bygga upp en egen forskargrupp samt delta i tvärvetenskapliga forsknings- och utbildningssamarbeten med andra forskningsgrupper som ingår i det strategiska forskningsområdet inom transport. Vidare ska den biträdande lektorn skapa nya nätverk inom och utom KTH, samt aktivt söka extern forskningsfinansiering. Den biträdande lektorn ska även undervisa inom grundläggande kurser i ämnet såsom fordonssystemteknik, fordonsdynamik och fordonsaerodynamik samt bidra till utveckling av utbildningsprogram och kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Även handledning av forskarstuderande och examensarbeten ingår. I anställningen ingår förutom forskning och utbildning även administrativa uppgifter. Den som anställs förväntas kunna undervisa på svenska inom fyra år.

 

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

 

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
- potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
- en forskningsprofil som kompletterar och breddar forskningsverksamheten som redan etablerats vid KTH. Möjliga sådana profiler (men inte begränsat till) kan vara fordonssystemteknik för autonoma fordon, AI för fordonsanpassning, eller systemteknik för elektrifierade fordon.
- samarbetsförmåga, dvs. förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning.

 

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- väl etablerade nationella och internationella kontakter och nätverk inom ämnet för utlysningen.
- förmåga att genomföra utbildning av hög kvalitet på alla nivåer inom grundläggande ämnen för markfordon (både på väg och spår) såsom exempelvis fordonssystemteknik, fordonsdynamik och fordonsaerodynamik.
- intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.

 

Det är även av betydelse att den sökande har

- postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
- dokumenterad förmåga att söka och erhålla forskningsanslag i konkurrens.
- intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet
- förmåga att undervisa på svenska eller engelska.

 

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Univ. lektor Michael Fokine
e-post: [email protected]
Prof. Fredrik Laurell
e-post: [email protected]
Professor Luca Brandt
E-post: [email protected]
Prof. Dan Henningson,
Tel: 08-790 9004, E-post: [email protected]
Shervin Bagheri, Universitetslektor
Tel: 08-790 6770, E-post: [email protected]
Professor Per-Lennart Osk Larsson
Telefon: 08-790 7540, E-post: [email protected]
Dr Magnus Burman
Tel: 070-549 6450, e-post: [email protected]
Dr Karl Garme
Tel: 070-397 1717, e-post: [email protected]
Bengt Lund-Jensen, professor
tel: 08-5537 8179, e-post: [email protected]
Fredrik Laurell, professor
tel: 08-553 78153, e-post: [email protected]
Lektor Artem Kulachenko
Tel: 08-790 89 44, e-post: [email protected]
Gästprofessor Walter Margulis
e-post: [email protected]
Professor Fredrik Laurell
e-post: [email protected]
Professor Jerker Widengren
Tel: 073-270 37 68, E-post: [email protected]
Bitr univ lektor Ilaria Testa
Tel 08-790 76 02, , E-post: [email protected]
Dr Karl Garme
Tel: 070-397 17 17, e-post: [email protected]
Bitr universitetslektor Jens Bardarson
e-post: [email protected]
Prof. Jens Fransson,
tel: 08-790 61 93, e-post: [email protected]
Dr Karl Garme
[email protected]
Egor Babaev, professor
E-post: [email protected] tel: 08-55378715
Alexander Balatsky, professor
Tel:08-553 780 43, e-post: [email protected]
David Abergel, biträdande lektor
e-post: [email protected]
Ilaria Testa, biträdande universitetslektor
e-post: [email protected]
Mats Berg, professor
e-post: [email protected], tel: 070-6522441
Sebastian Stichel, professor
e-post: [email protected] tel: 08-790 7603
Hans Bodén, professor
e-post: [email protected], tel 08-790 8021
Mats E G Åbom, professor
e-post: [email protected], tel: 08-790 79 44
Hans Hertz, professor
E-post: [email protected], Tel: 070-6766337
Hans Hertz, professor
e-post: [email protected], tel: 070-676 6337
Pål Efsing, adjungerad professor
e-post: [email protected], tel: 070-625 45 14
Bo Alfredsson, professor
e-post: [email protected], tel: 08-790 76 67
Dr Minh Do-Quang
e-post: [email protected] tel: 08-790 7191
Jens H Bardarson, biträdande universitetslektor
e-post: [email protected]
Shervin Bagheri, universitetslektor
E-post: [email protected], Tel: 08-790 6770
Michael Fokine, universitetslektor
e-post: [email protected]
Fredrik Laurell, professor
e-post: [email protected]
Ursula Gibson, professor
e-post: [email protected]
Dan Zenkert, professor (Lättkonstruktioner)
e-post: [email protected], tel: 08-790 6435
Matilda Klett, postdok (Tillämpad elektrokemi)
e-post: [email protected], tel: 08-790 6713
Göran Lindbergh, professor (Tillämpad elektrokemi)
e-post: [email protected], tel 08 -790 8143
Dan Henningson, professor
E-post: [email protected], tel: 08-790 9004
Philipp Schlatter, doktor
E-post: [email protected], tel: 08-790 7176
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig
08-790 7602, e-mail: [email protected]
Fredrik Laurell, professor
070-166 7448, e-mail: [email protected]
Helene Rune, administrativ chef
tel. 08-790 91 80 e-mail: [email protected]
Linda Andersson, gruppchef
tel: 08-790 91 35, e-mail: [email protected]
Helene Rune, administrativ chef
tel: 08-790 9180, e-mail: [email protected]
Lucie Delemotte, biträdande lektor
E-post: [email protected]
Fredrik Laurell, professor
Tel: 070-166 7448, e-post: [email protected]
Mårten Olsson, professor
Telefon: 08 – 790 7541, e-post: [email protected]
Hjalmar Brismar, professor
Tel: 070-7318418, e-post: [email protected]
Hjalmar Brismar, professor
Tel: 070-731 8418, e-post: [email protected]
Leif Kari, professor
E-post: [email protected], tel: 08-790 7974
Ines Lopez Arteaga, gästprofessor
E-post: [email protected], tel: 08-790 7975
Programansvarig: Mattias Dahl, professor
e-post: [email protected]
Avdelningsföreståndare: Hans Ringström, professor
e-post: [email protected]
Programansvarig: Katharina Radermacher, doktorand
e-post: [email protected]
Univ lektor Zuheir Barsoum
Tel: 070-230 43 42, E-post: [email protected]
David Haviland, professor
e-post: [email protected]
Sandra Di Rocco, professor
08-790 8801, e-post: [email protected]
Björn Önfelt, professor
tel: 073-076 61 46 e-post: [email protected]
Anders Forsgren, professor
08-790 71 27, [email protected]
Bengt Jensen, professor
076-942 30 79, [email protected]
Jonas Sellberg, biträdande lektor
0736 35 04 22, [email protected]
Jan Linnros, professor
08-790 43 70, [email protected]
Muhammet Toprak, professor
08-790 83 44, [email protected]
Hans Bodén, Professor
08-790 8021, [email protected]
Susann Boij, Associate professor
08-790 9188, [email protected]
Mats E G Åbom, Professor
08-790 79 44, [email protected]
Mattias Dahl, programansvarig
08-790 65 88, [email protected]
Katharina Radermacher, programansvarig doktorand
08-790 6488, [email protected]
Hans Ringström, avdelningsföreståndare
08-790 66 75, [email protected]
Bo Alfredsson, professor
08-790 76 67, [email protected]
Pål Efsing, adjungerad professor
070-625 45 14, [email protected]
Mark Pearce, prefekt
070-1667486, [email protected]
Patrik Henelius, professor
073-7652483, [email protected]
Philipp Schlatter, universitetslektor
08-790 71 76, [email protected]
Ricardo Vinuesa, postdoktor
08-790 71 52, [email protected]
Björn Önfelt, Professor
073-076 61 46, [email protected]
Dan Zenkert, Professor
Tel: 08-790 6435, e-post: [email protected]
Anna-Karin Burström, HR-ansvarig
Tel: 08-790 7602, e-post: [email protected]
Sandra Di Rocco, Professor, Head of Department
Tel: 08-790 88 01, e-mail: [email protected]
Val Zwiller, professor
08-790 7602, [email protected]
Ciarán O'Reilly, universitetslektor
08-790 80 85, [email protected]
Jan Dufek, lektor
073-765 24 92, [email protected]
Mark Pearce, prefekt
070-166 74 86, [email protected]
Martin Månsson, lektor
08-790 40 94, [email protected]
Fredrik Laurell, professor
070-166 7448, [email protected]
Valdas Pasiskevicius, professor
08-553 78155, [email protected]
Karl Bolin, lektor
08-790 8017, [email protected]
Leping Feng, lektor
08-790 7996, [email protected]
Johan Karlsson, lektor
08-790 75 07, [email protected]
Shervin Bagheri, lektor
08-790 67 70, [email protected]
Tim Knutsson, rekryteringskonsult
073-644 41 20, [email protected]
Jakob Kuttenkeuler, professor
070-346 42 40, [email protected]
Ivan Stenius, lektor
070-288 82 63, [email protected]
Peter Sigray, professor
073-444 76 98, [email protected]
Jakob Kuttenkeuler, professor
070-346 42 40, [email protected]
Ivan Stenius, biträdande lektor
070-288 82 63, [email protected]
Carlota Canalias Gomez, lektor
070-166 74 77, [email protected]
Egor Babaev, professor
08-553 78715, [email protected]
Xiaoming Hu, professor
08-790 71 80, [email protected]
Katia Gallo, professor
073-765 2315, [email protected]
Jerker Widengren, professor
073-270 3768, [email protected]
Felix Ryde, professor
070-495 75 15, [email protected]
Min Yan, lektor
08-790 4064, [email protected]
Ilya Sychugov, lektor
08-790 4167, [email protected]
Sergei Popov, professor
08-790 42 73, [email protected]
Mats Danielsson, professor
070-371 06 91, [email protected]
Mats Berg, Professor
e-post: [email protected]
Sebastian Stichel, Professor
e-post: [email protected]
Lech Wosinski, docent
08-790 40 74, [email protected]
Johanna Bergman, gruppchef
Tel: 08-790 80 51/ E-post: [email protected]
Lisa Prahl Wittberg, Ass.professor
+46 8 790 75 80, [email protected]
Yanting Sun, Docent
+46 8 790 43 84, [email protected]
Anna-Karin Tornberg, Professor
+46 8 790 62 66, [email protected]
Luca Brandt, Professor
+46 8 790 68 70, [email protected]
Tim Knutsson, Rekryteringskonsult
+46 736 44 41 20, [email protected]
Shervin Bagheri, Ass.professor
+46 8 790 67 70, [email protected]
Val Zwiller
08-7907602, [email protected]
Lisa Prahl Wittberg, Ass. professor
+46 8 790 75 80, [email protected]
Jonas Weissenrieder, Ass. professor
08-790 41 33, [email protected]
Oscar Tjernberg, Professor
08-790 41 58, [email protected]
Val Zwiller, Professor
08-7907602, [email protected]
Hans Ringström, Professor
+46 8 790 66 75, [email protected]
Ciarán O´Reilly, Assoc. prof
+46 8-790 80 85, [email protected]
Ines Lopez Arteaga, Professor
+46 8 790 7975, [email protected]
Artem Kulachenko, Assoc.professor
+46 8 790 89 44, [email protected]
Sören Östlund, Professor
+46 8 790 75 42, [email protected]
Artem Kulachenko, Assoc. professor
+46 8 790 89 44, [email protected]
Dan Henningson, Professor
+46 70 492 84 72, [email protected]
Gunnar Björk, Professor
+46 8 790 40 80, [email protected]
Ozan Öktem, Assoc.professor
+46 8 790 66 06, [email protected]
Peter Göransson, Professor
46 8 790 79 63, [email protected]
Katia Gallo, Professor
+46 73 765 23 15, [email protected]
Val Zwiller, Professor
+46 73 765 22 00, [email protected]
Carlota Canalias Gomez, Assoc.professor
+46 70 166 74 77, [email protected]
Berk Hess, Assoc. professor
+46 8 553 780 27, [email protected]
Shervin Bagheri, Assoc.professor
+46 8 790 67 70, [email protected]
Tim Knutsson, Recruitment consultant
[email protected]
Tilman Bauer, Programansvarig
+46 8 790 74 17, [email protected]
Mattias Dahl, Avdelningsföreståndare
+46 8 790 65 88, [email protected]
Jerker Widengren, Professor
+46 73 270 37 68, [email protected]
David Haviland, Professor
+46 70 816 14 93, [email protected]
Saulius Marcinkevicius, Professor
+46 8 790 41 92, [email protected]
Jack Lidmar, Assoc.professor
+46 737 65 20 21, [email protected]
Mark Pearce, Head of department
+46 70 166 74 86 [email protected]
Outi Tammisola, Biträdande lektor
+46 8 790 68 01, [email protected]
Egor Babaev, Professor
+46 8 553 787 15, [email protected]
Mark Pearce, Professor
+46 70 166 74 86, [email protected]
Walter Margulis, Gästprofessor
[email protected]
Fredrik Laurell, Professor
+46 70 166 74 48, [email protected]
Anna-Karin Tornberg, Professor
e-mail: [email protected], www.kth.se/profile/akto
Wojciech Chacholski, Professor
e-post [email protected]
Tilman Bauer, programansvarig doktorsprogram
e-post [email protected]
Nasrin Altafi, doktorandrepresentant
e-post [email protected]
Jonas Strandberg, Universitetslektor
e-post [email protected]
Ilaria Testa, Assistant prof
+46 73 656 83 80, [email protected]
Docent Lisa Prahl Wittberg
e-post: [email protected]
Fredrik Lundell
Tel 08 790 68 75
Jakob Wohlert
Tel 073 150 05 00
Prof Pär Olsson, föreståndare avd kärnenergiteknik
e-post: [email protected], tel: 073 765 0538
Prof Janne Wallenius, avd kärnenergiteknik
e-post: [email protected], tel: 073 765 0515
Prof Mark Pearce, Prefekt fysik
e-post: [email protected],tel: 070 166 7486
Bitr lektor Ricardo Vinuesa
e-post: [email protected], tel: 08 790 71 52
Bitr lektor Hossein Azizpour
e-post: [email protected], tel: 08 790 6719
Univ lektor Philipp Schlatter
e-post: [email protected], tel: 08 790 71 76
Professor Mats Berg
e-post [email protected], tel: 070-6522441
Fredrik Laurell, Professor
[email protected]
Xiaoming Hu, professor
[email protected]
Professor Dan Henningson
e-post: [email protected]
Professor Berk Hess
e-post: [email protected]
Biträdande lektor Jens H Bardarson
e-post [email protected]
Bitr lektor Ilaria Testa
e-post: [email protected]
Lektor Ciarán O'Reilly
e-post: [email protected] tel: 08 790 80 85
Lektor Carlos Casanueva
e-post: [email protected] tel: 073 644 14 12
Professor Peter Göransson
e-post: [email protected] tel: 08-790 7963
Lektor Ciarán O'Reilly
e-post: [email protected] tel: 08-790 80 85
Fredrik Laurell, Professor
Tel: 0701667448, E-post: [email protected]
Val Zwiller, Professor
+46 73 765 22 00 e-mail:[email protected]
Anna-Karin Burström, HR-admin
+46 8 790 91 30 e-mail:[email protected]
Hans Liwång, Forskare
[email protected]
Bengt Fallenius, Forskare
08-790 76 24, [email protected]
Lars Drugge, Professor
tel: +46 8 7907604 e-mail: [email protected]
Anna-Karin Burström, HR-admin
tel: + 46 8 7909130 e-mail: [email protected]
Jonatan Lenells
[email protected]
Ulrich Vogt, studierektor
+46 70 388 08 52, [email protected]
Hans Ringström, Prof.
[email protected]
Maurice Duits
[email protected]
Kevin Schnelli
[email protected]
Professor Per-Lennart Osk Larsson
Tel: 08-7907549 e-post: [email protected]
Univ lektor Joakim Odqvist
Tel: 08-7908308 e-post: [email protected]
Professor Valdas Pasiskevicius
e-post: [email protected]
Lucie Delemotte
e-post [email protected]
Professor Hjalmar Brismar
e-post: [email protected]
Professor Muhammet Toprak
e-post: [email protected]
Docent Shervin Bagheri
e-post: [email protected]
HR Jonna Holmlund
e-post: [email protected]
Elias Jarlebring
e-post [email protected]
Programansvarig Tilman Bauer
e-post: [email protected]
Avdelningsföreståndare Mattias Dahl
e-post: [email protected]
Doktorandrepresentant Nasrin Altafi
e-post: [email protected]
Torbjörn Bäck
e-post: [email protected] tel: 073-7650590
Professor David B Haviland
e-post: [email protected]
Professor Vladislav Korenivski
e-post: [email protected]
Professor Daniel Söderberg
e-post: [email protected]
Professor Fredrik Lundell
e-post: [email protected]
Urval och process; Elin Yeap, Academic Work
e-post: [email protected]
Luca Brandt, Professor
[email protected]
Professor Ulrich Vogt
[email protected]
Professor Berk Hess
[email protected]
Hans Bodén
[email protected] 070-6944962
Susann Boij
[email protected] 08- 790 9188
Patrik Henelius
[email protected]
Erik Olsson, forskare Hållfasthetslära
[email protected]
Programansvarig Tilman Bauer
[email protected]
Avdelningsföreståndare Mattias Dahl
[email protected]
Doktorandrepresentant Nasrin Altafi
[email protected]
Professor Joydeep Dutta
[email protected]
Professor Sebastian Stichel
[email protected]
Petter Brändén, Professor
+46 8 790 65 41, [email protected]
Philipp Schlatter, Professor
+46 8 790 7176, [email protected]
Ricardo Vinuesa, Assistant.professor
+46 8 790 71 52, [email protected]
Hjalmar Brismar
+46 70 731 84 18, [email protected]
Linda Lundström
+46 8 55 37 82 12, [email protected]
Jenny Jerrelind
+46 8 790 76 05, [email protected]
Bo Cederwall
+46 73 765 05 80, [email protected]
Mark Pearce
+46 73 642 39 29, [email protected]
Dan Henningson
08 790 90 04, [email protected]
Valdas Pasiskevicius
[email protected]
Fredrik Laurell
[email protected]
Oscar Tjernberg
[email protected]
Fredrik Laurell
070 166 74 48, [email protected]
Jimmy Olsson
08-790 72 01, [email protected]
Sara Zahedi
08-7906228, [email protected]
Lanie Gutierrez Farewik
08-790 77 19, [email protected]
Torbjörn Bäck
[email protected]
Johan Nyberg
[email protected]
Elias Jarlebring
[email protected]
Marcin Swillo
+46 70 424 41 42, [email protected]
Joydeep Dutta
+46 8 790 81 42, [email protected]
Jonas Faleskog
08- 790 8977, [email protected]
Pål Efsing
070-625 45 14, [email protected]
Bo Cederwall
+46 73 765 05 80, [email protected]
Jerker Widengren
+46 73 270 3768, [email protected]
Lanie Gutierrez Farewik
+4687907719, [email protected]
Jerker Widengren
+46 73-270 3768, [email protected]

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 31 October 2018
Ange referens: S-2018-0658

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

Besöksadress

Teknikringen 8, plan 5
None

Postadress

Teknikringen 8, plan 5
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Biträdande lektor i hållbar materialkemi Stockholms universitet 2 October 2018 Biträdande lektor i hållbar materialkemi