Biträdande rektor sökes till Stenkulaskolan, arbetslag 7-9

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Med över 21 500 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med att påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 24 000 elever. Tillsammans med 4 300 kollegor kan du vara med i skapandet av framtidens skola.


Stenkulaskolan är en F-9 skola med ca 500 elever som ligger i utbildningsområde Innerstaden. Stenkulaskolan är unik skola i Malmö där du ges möjlighet att arbeta med elever i olika skolformer då vi på skolan har grundskola, grundsärskola och verksamhet för elever med hörselnedsättning. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats där vi sätter elever i främsta rummet. Alla på skolan ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. Vi arbetar tillsammans i arbetslag och vi tror på det relationsbaserade ledarskapet. Här lägger vi stor vikt på det språkutvecklande arbetet i alla verksamheter då vår skola präglas av stor språklig mångfald både bland personal och elever. Förutom språkutveckling arbetar vi på skolan med bedömning för lärandet samt IKT. Elever på 7-9 arbetar med IPads och personalen arbetar mycket aktivt med IKT i undervisningen.

Skolans struktur skapar goda förutsättningar att arbeta med kulturell och etnisk mångfald, oliktänkande och respekt för olikheter. Att lära av varandra och med varandra och att ta tillvara varandras kompetenser utvecklar verksamheten. Det är du som här tillsammans med oss kan göra skillnad varje dag!


ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor för skolenheten och verkar inom ramen för den delegering som rektor gett. Tillsammans med övriga chefer och ledare ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet. Ditt ledarskap ska präglas av öppenhet och av en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen och gentemot våra samarbetspartners. Du ska vara drivande i att skapa en kreativ och trygg arbetsmiljö för våra elever och medarbetare. Du är ambassadör och verkar för att Malmös samtliga grundskolor är attraktiva för elever och föräldrar samt att våra arbetsplatser är kända för att ge de allra bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget och ledarskapet.KVALIFIKATIONER
Du har akademisk examen, gärna med pedagogisk inriktning. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som pedagog och/eller skolledare eller haft annat chef-/ledaruppdrag. Det är även meriterande om du gått rektorsutbildning eller annat ledarutvecklingsprogram.

Vi förutsätter att du har goda ledaregenskaper; att du är tydlig i ditt sätt att leda och att du är mål- och resultatorienterad. Din goda kommunikativa förmåga gör att du är lyhörd och har lätt för att påverka; skapa intresse, delaktighet, engagemang och förståelse hos dina medarbetare.

För att klara ditt uppdrag är det också viktigt att du har förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter, att du kan strukturera, dokumentera och följa upp.

Då uppdraget kräver ett gott samarbete med såväl interna som externa samarbetspartners förutsätter vi att du har lätt för att knyta kontakter och skapa goda relationer och tror på relationsbaserat ledarskap

Utifrån Stenkulaskolans utvecklingsarbete ser vi fram emot att du har god kompetens kring det språkutvecklande arbete, bedömning för lärandet och att du är väl insatt i frågor som rör IKT. Särskild vikt läggs på din förmåga att arbete med elever i behov av särskilt stöd.
ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Du söker denna tjänst digitalt, genom Malmö stads hemsida malmo.se, offentligajobb.se eller platsbanken.se. Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i Din digitala ansökan, så var noga med att föra in alla meriter Du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Ewa Elfgren
0768-768506
Förste utbildningschef Hans Nilsson
0768-80 57 12
Biträdande rektor Martin Bieber
073-691 12 63
Bitr Rektor Marianne Drottmar
040-346786
bitr rektor Leon Nawrot
0708-346832
Rektor Marie Wesén

Bitr rektor Maria Tagesson Holmstedt
040-343368
Rektor Andreas Katsanikos

rektor Slavica Drazic

Samordnande skolsköterska Marie Färjh

Bitr. Rektor Bertil Sollevi
0709-343290
rektor Tanja Vivlund
040-340295
Bitr. rektor Ylva Henriksson
0709 34 18 15
Biträdande rektor Åsa Rantzow

Utbildningschef skolområde innerstaden Ann-Christine Olsson

Rektor Fahrudin Zejnic
0733-527805
bitr rektor Susanne Strand
0768-869982
rektor Martin Johansson
0721-649504
bitr rektor Susanne Strand
0768-869982
rektor Martin Johansson
0721-649504
bitr rektor Monica Hansson
0709-341804
bitr rektor Leon Nawrot
040-346823
Rektor Marie Wesén
0709 - 15 23 56
Biträdande rektor Anna Norén

Bitr rektor Andreas Katsanikos
040-346724
Biträdande rektor Martin Johansson
0721-649504
Rektor Gunilla Ödhall
0709-341060
Rektor Mickael Westerdahl

Biträdande rektor Hans Berg

Biträdande rektor Linn Jeppsson

rektor Leon Nawrot
040-343182
Rektor Richard Ohlqvist Mö idrottsgrundskola
040-342605
Rektor Lana Berg Annebergsskolan
040-343340
Biträdande rektor Charlotta Woll

Biträdande rektor Marie Johansson

Rektor Mickael Westerdahl
070-149 48 50
rektor Ylva Henriksson
040-34 33 88
SACO/SSR Stefan Andersson
040-345114
LR Christel Ekström
040-346791 (exp)
Lärarförbundet Helena Quarfood
040- 343078, 040-343025
Rektor Jörgen Håkansson
040-34 31 38
Rektor Tomas Strand
040-343342
bitr rektor Lars Börjesson
0766-394947
Skolledarförbundet Jörgen Håkansson

Lärarförbundets skolledarförening Susanne Månsson

Lärarförbundet Helena Quarfood
040- 343078, 040-343025
DIK Annika Dysting
040-346791 (skolexp)
Biträdande rektor Malin Olsson
040-340917
LR Bertil Sollevi

Rektor Lana Berg
040-343340
LR Magnus Byhlin
040-346631
Lärarförbundet Ulla Frank
040-343006
Rektor Richard Ohlqvist
040-342605
rektor Tanja Vivlund

LR Andreas Jönsson
040-346853 (exp)
rektor Magnus Enocson
040-346816
rektor Malin Olsson
040-340917
LR Katarina Håkansson
040-346852 (exp)
Lärarförbundet Wiveca Ek
040-346852 (exp)
rektor Ann-Caroline Fredholm
040-345024
Lärarförbundet Helena Quarfood
040-346791 (exp)
LR Niklas Axgart
040-343310 (exp)
rektor Stefan Kardum
0708-346832
LR Christina Eriksson

Lärarförbundet Anna Skoglund
0709 - 46 10 88
Områdeschef/rektor Marie Wesén
0709 - 15 23 56
Rektor Augustenborgsskolan Ulrika Prössel-Eriksson
040-34 65 10
HR-konsult Frida Johannisson (160711-160722)
0729-819818
HR-konsult Sara Ahlström ( 1607001-160708)
0766-337827
Utbildningschef Samordning och Stöd Henric Kahlmeter
0706-99 72 46
Utbildningschef Kristina Hammar
040-34 10 00
Bitr. rektor Anita Petersson
070-9732396
Rektor Lars Höglund
040-346810
Bitr. Rektor Hanna Draxell
0729-963434
Rektor Jenny Nyberg

Samordnande skolsköterska Marie Färjh
0721-826238
Rektor Linda Deltinger
0734-368814
Bitr. rektor Kerstin Martinsson
0768-714473
Rektor Elsa Hansen
0706-341876
Bitr. rektor Ola Kjerström

Specialpedagog Monica Einarsson
076-876 25 86
Rektor (föräldraledig) Linda Deltinger
0734-368814
Bitr. Rektor Johan Sanfridsson

Rektor Carina Adelsgård

Bitr. rektor Cecilia Strid
0733-608981
Rektor Jaclina Stankic
0768-51 09 33
Gunilla Frykander

Bitr. rektor Sofie Hardenstedt
0768-714473
Bitr. rektor Gunnar Thulin

Rektor Peter Abrahamsson

Tf rektor Johan Ahx
0729-963435
Bitr. rektor Linda Persson
0709-170326
Bitr. Rektor Annelie Van Lunteren
073-3852299
Rektor Anders Lassnack

Rektor Monica Hultberg
040-346734
Rektor Catarina Borgström
040-34 73 52
Rektor Kerstin Sjöberg
040-346655, 0708-705123
Utbildningschef Kristina Hammar

Lärarförbundet Gun Larsson
040-347033
Lärarnas Riksförbund Bengt Lövqvist

Bitr. rektor Lars Höglund
040-346810
Rektor Britt Anderson
040-347028
Hr-konsult Sara Ahlström

Rektor Jenny Nyberg
0701-495840
Biträdande rektor Gunilla Rasmusson

Lärarförbundet Aniko Piros
073-941 40 10
LR Stefan Nilsson
070-778 44 28
Elsa Hansen

Lärarförbundet Ann-Christine Lenander
040-343049
Rektor Annica Liersch
0730-26 40 71
LR Reine Hindberg
040-342498
Lärarförbundet Ann-Christine Lenander
040-34 30 06
Rektor Elsa Hansen

Bitr. rektor Christina Lilje
0709-726820
Lärarnas Riksförbund Bengt Lövqkvist
040-341000
LR Lotta Landot
0766-274165
LR Karolin Lindqvist
0766-274165
Bitr. rektor Engin Ilyaz
0766-395140
Lärarförbundet Ann-Christin Lenander
040-3430 06
Skolledarförbundet Jörgen Håkansson

Lärarförbundets skolledarförening Susanne Månsson

Rektor Peter Abrahamsson
0768-674914
Utbildningschef Ingrid Sundström Stokbro

Rektor Stapelbäddsskolan Rudi Fedrum

Rektor Österportskolan Kerstin Arvidsson
040-345265
Hr-konsult Sara Ahlström

Utbildningschef Ingrid Sundström -Stokbro

Rekryteringskonsult Din Pedagog Louise Öst

Rektor Mats Melkersson

Biträdande rektor Hans Berg
0721-645018
Rektor Mickael Westerdahl
070-149 48 50
Rektor Jenny Strand
040-34 41 65, 072-1649674
Rektor Carina Sohl
040-343480
Biträdande rektor Jenny Bergwall

Rektor Monica Germundsson

Rektor Håkan Bengtsson Diurlin
040-346490
Bitr rektor Sussi Sundblad
040-34 64 90
Bitr. rektor Nina Svensson
0721-501382
rektor Marianne Mårtensson
040-346073, 0733-595796
Rektor Carina Sohl
040-34 34 80, 0733-829657
Biträdande rektor Cecilia Ravinder

Biträdande utbildningschef Hans Liiksaar

Biträdande rektor Sussi Sundblad
0733-525096
rektor Marianne Mårtensson
040-346073
Biträdande rektor Jenny Bergwall
040-343071
Samordnande skolsköterska Marie Färjh

rektor Ingalill Åkesson
040-346924, 0709-341001
Biträdande rektor Anette Karlsson

Rektor Kerstin Arvidsson
040-345265
Rektor Monica Germundsson
040-343074 / 0706-992455
Rektor Håkan Bengtsson Diurlin

Biträdande rektor Marie Malmgren
040-34 70 75
Skoladministratör Anita Högman
040-34 38 10
Lärarförbundet Lars Tenggren

LR Per Hultberg

Rektor Jill Nord
040-346746
Biträdande rektor Ida Karlsson
040-34 32 64
LR Maria Anderson

Lärarförbundet Göran Rosberg

skolsekreterare Anita Högman
040-34 38 10
Rektor Carina Sohl
040-34 34 80
Biträdande rektor Sussi Sundblad

Rektor Kristina R Persson
040-346736
rektor Ingalill Åkesson
040-346924
Rektor Mats Melkersson
040-347422
Rektor Charlotte Löfqvist
040-34 92 21
biträdande rektor Rudi Fedrum
040-34 92 20
Rektor Jenny Strand
040-34 41 65
Rektor Anders Sandström

Bitr rektor Cecilia Drakfelt
040-34 7763
Rektor AnnLouise Becke
040 - 34 77 75
bitr. rektor Anna Andersson
040-34 69 66
Utbildningschef Hans Nilsson

Bitr rektor Carin Davidsson

Bitr rektor Lars Bäckgren
040-346629
Bitr. rektor Mia Ever
0708-44 64 81
Skolsekreterare Ann-Margreth Andersson
040-34 65 21
Bitr rektor Malin Högström Kjellberg
040-34 64 73
Rektor Monica Lennebo
040- 346517
Bitr rektor Lena Stockman

bitr. rektor Anna Andersson
04034 69 66
Rektor Johan Revemark
040 -34 67 66
Kommunal Carina Dahlström
040-34 734 63
Lärarförbundet Carin Bergdahl
040-34 74 63
Rektor Marie Cederborg

Rektor F-3 Susanne Månsson
040-346455
Rektor Lars Bäckgren
040-346629
Rektor Karl-Axel Arvidsson
040-346628
Rektor Christina Simfelt
040- 34 74 61
Rektor Per Andersson
040-34 30 68
rektor Rikard Persson
070-247 17 27
Rektor Ingrid Olsson
040-343150
rektor Karin Lindelöw
040-34 69 10
Rektor Monica Lennebo
040-346517
Rektor Per Andersson
040-343068
Bitr.rektor Linda Masalkowski
040-34 03 22
bitr. rektor Ulrika Prössel Eriksson
040-346510
Lärarnas Riksförbund Magnus Byhlin
040- 34 33 61
Bitr. rektor Caroline Andersson

Lärarförbundet Nina Axelsson
040-341000 Malmö stads växel
Lärarnas Riksförbund Annika Levin Olsson
070 - 34 10 00 Malmö stads växel
Rektor Britta J-son Holmgren
040-34 03 18
Lärarnas Riksförbund Julija Radeson Lindeberg
0768-528385
Rektor Kalle Bagewitz
040-34 71 75
Skoladm Marie Brefelt
040- 34 690 06
bitr. rektor Cecilia Drakfelt
040-34 77 63
bitr. rektor AnnLouise Becke
040 - 34 77 75
Rektor Francesca Eklund
040-346911
Skoladm Marie Brefelt
040-34 69 06
Rektor Tomislav Vivlund
040-34 69 09
Rektor Margareta Svensson

Rektor Karin Harsten

Rektor Pär Blondell
040-340320
Rikard Persson

rektor Rikard Persson

Rektor Ewa Elfgren
040-341119
Rektor Eva-Marie Schultz

Utbildningschef Anders Grundberg

Bitr utbildningschef Hans Liiksaar
0709-167450
Skolledarförbundet Jörgen Håkansson

Skolledarföreningen Margareta Svensson

Rektor Lena Svensson
040-346550
Bitr rektor 4-6 Anders Persson
076-6338965
Lärarnas Riksförbund Ibrahim Özbeck

Lärarförbundet Lars Tenggren

Biträdande rektor Ceit Ekdahl

Lärarnas Riksförbund Paula Mortensen
040-34 29 48
Rektor Lise-lott Nilsson
040-34 67 95
rektor Ingela Nilsson
040-347841
bitr Rektor Patrik Holmgren
040-590721
Bitr rektor Marina Zackrisson
040-346893
Lärarförbundet Åsa Andersson
040-346601
bitr Rektor Maria Zackrisson
040-346893
www.malmo.se/grundskoleförvaltningen

Förvaltningsdirektör. Kontakt vid frågor som rör u Anders Malmqvist
040-34 40 81
HR-konsult. Kontakt vid frågor som rör rekrytering Kristian Stenervik

Vision Peter Nilsson
040-97 91 66
Lärarförbundets skolledarförening Susanne Månsson

Rektor Anna Håkansson Modin
0706-014496
Lärarförbundet Kerstin Kaunitz

Rektor 7-9 Janette Glans
073-4271769
bitr rektor Marie-Louise Wahlberg
0705-347812
Bitr rektor Ann Edvik

bitr Rektor 7-9 Cecilia Lindblad
040-346602
Bitr rektor Ingela Svahn
040-346604
HR konsult Anna Cronqvist

Rektor Eva-Marie Schultz
076-8530827
Biträdande Rektor Kerstin Rosengren
0708-34 76 76
Rektor Liselotte Nilsson
040-34 67 95
Bitr. rektor Annelie van Lunteren

Bitr. rektor Caroline Sjölin

Lärare Hans Ahlmström
0709-757611
Rektor Cecilia Svebrant
040-346450
Rektor Ingela Nilsson
0708-43 34 76
Rektor Annelie van Lunteren
0733-852299
Bitr rektor Ann Edvik
0768-95 56 20
Rektor F-3 Anna Håkansson-Modin
070-6014496
Rektor Bo Westerlund

bitr Rektor F-3 Anna Håkansson-Modin
070-6014496
Rektor Annelie van Lunteren
0709-305756
Rektor Ann Edvik
0768-95 56 20
Rektor Ulrika Skoog

Bitr. rektor Marie Ahlkvist-Widell

bitr. Rektor Ingela Svahn
040-34 66 04
Strateg Anna Ericsson

Utbildningschef Fahrudin Zejnic

Rektor Ann Edvik

Rektor Lise-Lott Nilsson

Bitr. rektor Rasmus Wennergren
0723-869307
Utbildningschef Fahrudin Zejnic
0733-52 78 05

Sammanfattning

Besöksadress

August Palms plats 1 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Utbildningskoordinator

Utbildningskoordinator

26 February 2020

Utbildningshandläggare

7 December 2007

Utbildningsvärd

Utbildningsvärd

25 February 2020