Arbetslivsinstitutet.se

Boendestödjare


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.

Mark är en attraktiv kommun med flera små och medelstora orter som alla präglas av gemenskap. Här värnar vi om varandra och vår livskvalitet. Strax utanför storstaden lever vi i harmoni med naturen.

Kinna är vårt administrativa och kommersiella centrum. Kommunen har 34 000 invånare och hos oss arbetar cirka 3 100 personer. Det innebär att Mark är en medelstor kommun med Borås, Göteborg och Varberg på bekvämt pendlingsavstånd. De tider då de flesta börjar och slutar sitt arbete för dagen går täta buss- och tågturer.

Här är det läge för det goda livet!
Läs mer om kommunen på www.mark.seARBETSUPPGIFTER
Individ, familj och funktionshinder (IFF).
Socialförvaltningen startar ett boende för 8 ensamkommande ungdomar i åldern 15-21 år (PUT-boende). Verksamheten är bemannad dygnet runt. Målet med boendet är att ge ungdomarna en utvecklingsmöjlighet under trygga förhållanden. I boendet ska de få stöd och struktur i sin vardag. De ska stimuleras och få kunskaper som leder och hjälper dem till ökad självständighet och integration i samhället. Boendet kommer att byggas stegvis därför kommer rekrytering av personal att ske vid ytterligare ett tillfälle under hösten 2013.

Arbetet som boendestödjare innebär att du ska vara en god vuxen förebild och ett vuxenstöd i ungdomarnas vardag. Du ska på ett professionellt sätt ge god omvårdnad och stötta ungdomarna i deras vardagliga sysslor såsom matlagning, städning, läxläsning och fritidssysselsättningar. I ditt arbete kommer du att ha tätt samarbete med god man/särskild förordnad vårdnadshavare, skola, socialsekreterare, föreningslivet med flera. Arbetstiden är schemalagd och som boendestödjare kommer du att arbeta dag, kväll, helg och natt.

Personalen har regelbunden metod- och processhandledning.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en mogen och varm person. Du bör ha utbildning med social eller pedagogisk inriktning, såsom beteendevetare, fritidspedagog, behandlingsassistent. Du har även erfarenhet inom förändringsarbete med ungdomar. Du behöver vara initiativrik, strukturerad, utåtriktad, ansvarsfull, flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du har lätt för att skapa kontakter och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Vi kommer också fästa stor vikt vid att personalgruppen blir allsidigt sammansatt utifrån formell kompetens, jämn könsfördelning och etnisk bakgrund. Körkort B erfordras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Elisabeth Hindelius
0320-21 80 52
Emma Damgren, Vision
0320-21 80 45
Annette Eriksson
0320-21 72 29, 0702- 71 29 46
Jessica Hoff
0320-21 72 82
Camilla Hyllner
0320-21 72 68
Jeanette HacK Palmdahl, Vision
0320-21 72 38
Jonas Carling
0320-21 72 45
Anna Nilsson

Anneli Calvert, enhetschef
0320-21 88 03
Ingegärd Björkmalm, personalassistent
0320-21 72 15
Carolina Vargas, enhetschef
0320-21 80 02
Maarit Johansson, Kommunal
0320-21 85 55
Nina Stavås
0320-21 72 13
Ingela Kalin
0320-21 71 68
Jessica Hoff
0320-21 70 00
Jeanette HacK Palmdahl
0320-21 70 00
Graciela Morales
0320-21 80 03
Anna Johansson
0320-473 84
Charlotte Niklasson
0320-21 79 58
Maria Nilsson Fast
0320-21 72 34
Malin Larsson SSR
0320 -21 76 43
Magdalena Torkelsson, enhetschef
0320-21 76 44
1:e Socialsekreterare Nina Stavås
0320-21 72 13
tf 1:e socialsekreterare Jessica Hoff
0320-21 72 82
SSR Jessica Hoff
0320-21 70 00
Vision Jeanette HacK Palmdahl
0320-21 70 00
Enhetschef Elisabeth Hindelius
0320-21 80 52
Vision Birgitta Swedblom
0320-217048
Verksamhetschef Bahman Alami
0320-21 72 43
Vision Jeanette HacK Palmdahl
0320-21 72 38
Socialchef Bahman Alami
0320-21 72 43
SSR Anders Paulsson
0320-21 73 41
Enhetschef Jenni Gustafsson
0320-21 76 26
Habiliteringspersonal Helena Werner
0320-146 77
Enhetschef Mija Hadzic
0320-21 71 46
Enheschef Ingela Kalin
0320-21 71 68
Ann Andersson Enhetschef
0320-21 71 42
Enhetschef Annette Eriksson
0320-21 72 29
Verksamhetschef LSS/Funktionshinder Maria Nilsson Fast
0320-21 72 34
LSS handläggare Malin Larsson SSR
0320 -21 76 43
Verksamhetschef Elisabeth Kroon
0320-21 72 76
Maria Krönander, Vårdförbundet
0320-21 84 00
Anders Paulsson, Akademikerförbundet
0320-21 73 41
enhetschef Jonas Carling
0320-217245
1:e Socialsekreterare Camilla Hyllner
0320-21 72 68
Enhetschef Jonas Carling
0320-21 72 45
1:e Socialsekreterare Camilla Hyllner
0320 -21 72 68
Enhetschef Annette Eriksson
0320-21 72 29, 0702- 71 29 46
Enhetschef Jan-Olov Ericsson
0320-21 88 39
Enhetschef Anna Nilsson
0320-21 72 08
Jessica Hoff, Akademikerförundet SSR
0320-21 72 82
Anders Paulsson, Akademikerförbundet SSR
0320-21 73 41
Enhetschef Birka Lindal
0320-21 72 01
Enhetschef Ingela Eklund
0320-21 77 42
Verksamhetschef Lss/Funktionshinder Maria Fast Nilsson
0320-21 72 34
LSS handläggare Malin Larsson Akademikerförbundet SSR
0320 -21 76 43
Enhetschef Ele Wendel
0320-21 71 40
Kommunal Maarit Johansson
0320-21 85 55
Socialsekreterare Vidar Hellqvist
0320-21 80 37
Akademikerförbundet SSR Anders Paulsson
0320-21 73 41, 070-225 73 79
Administrativ assistent Marie Raneklint
0320-21 72 11
Kommunals expedition
0320-21 85 55 vx
1:e Socialsekreterare Malin Jonsson
0320-21 72 30, 070-210 74 70
Akademikerförbundets SSR Jessica Hoff
0320-21 72 82
Akademikerförbundet SSR Jessica Hoff
0320-21 72 82
Enhetschef Jenni Gustafsson
0320-21 72 45
SSR Stefan Kristensson
0320-21 79 81
1:e Socialsekreterare Nina Stavås
0320-21 72 13, 070-584 54 63
1:e Socialsekreterare Malin Jonsson
0320-21 7230, 070-210 74 70
Enhetschef Nedzmija Hadzic
0320-21 71 46
1:e Socialsekreterare Ewa Quicklund
0768-01 77 25
Familjerättssekreterare/Samordnare Lena Velin
0320-21 74 19
1:e Socialsekreterare Malin Jonsson
0320-21 72 13 , 070-509 71 31
Vårdchef Katharina Blomqvist
0320-21 78 01
Vårdchef Margaretha Elovsson
0320-21 80 25
Samordnare/Familjebehandlargruppen Lars-Göran Högeryd
0320-21 79 82
Enhetschef Ingela Kalin
0320-21 71 68
1:e Socialsekreterare Malin Jonsson
0320-21 72 13 , 070-2107470
Familjerättssekreterare Charlotte Eriksson Johansson
0320-217608
1:e Socialsekreterare Camilla Swahnberg
0320 -21 72 68
Enhetschef Berit Svantesson
0320-21 79 53
Administrativ assistent Lena Carlsson
0320-21 72 50
Enhetschef Amra Mecavica
0320-21 80 02
Enhetschef Karin Olsson
0320-21 78 02
Rekryteringskonsult Pia Strandh
0733-40 92 13
1:e Socialsekreterare Pia Grönbäck
0320-21 72 97
Socialsekreterare Corina Migal
0320-21 72 32
Socialsekreterare Marie Nyström
0320-21 71 69
Enhetschef Jenni Gustafsson
0320-21 72 45 semester v.25-27
1: e Socialsekreterare Carina Quicklund
0320-21 75 24
1:e socialsekreterare Helen Cederborg
0320-21 72 68
Verksamhetschef Henry Freij
0320-21 72 99
Facklig företrädare nås via kommunens växel.
0320 21 70 00
Rekryteringskonsult Sandra Enander

Rekryteringskonsult Anna Petersson

Enhetschef Ingela Eklund
0320-21 80 52
Enhetschef Annette Eriksson
0320-21 72 29, 070-271 29 46
Samordnare Marcus Molinder
0702-71 29 46
Enhetschef Catharina Ehlersson
0320-21 76 66
Enhetschef Jan-Erik Tenefors
0320-21 74 91
Verksamhetschef Birgitta Andersson
0320-21 72 24
Verksamhetschef Erika Agnarsson
0320-21 79 63
Personalspecialist Frida Svensdotter Jellbo
0320-217073
enhetschef Christine Magnusson

Administratör Ulrika Svensson
0320-21 76 35
Verksamhetschef Thomas Strand
0320-21 72 99
Vårdchef Maj-Lis Herling
0320-21 80 25
Administrativ assistent Petra Björkman
0320-21 79 64
Tf. enhetschef Nina Stavås
0320-21 72 27, 070-215 93 42
1:e socialsekreterare Ingela Kalin
0320 - 21 71 68
socialsekreterare/barnsekreterare Jenny Norling
0320-21 72 23
Enhetschef Jan-Olov Ericsson
0320-21 71 40
Enhetschef Annette Eriksson
0320-21 72 29, 0702-71 29 46
Samordnare Marcus Molinder
072-560 84 25
Enhetschef Familjeenheten Kristina Chodor
0320-217982
Administrativ chef Hans Borg
0320-21 81 33
Nämndsekreterare Vera Lagerström
0320-21 75 26
Samordnare Anette Swedan
0320-217493
Familjehemssekreterare Louise Henriksson
0320-21 75 11
Enhetschef Maria Karlsson
0320-21 78 98
Enhetschef Mia Bernt
0320-21 79 73
Enhetschef (äldreomsorgens område) Glenn Claesson
0320-21 72 01
Enhetschef (funktionshinderenhetens område) Ulrika Lillieroth
0320-21 72 11
Enhetschef Fredrik Ask
0320-21 80 10
Enhetschef Fredrik Olsson
0320-21 88 07
Verksamhetschef - Funktionshinderenheten Elisabeth Kroon
0320-21 72 76
Verksamhetschef - Äldreomsorgen Erika Agnarsson
0320-21 79 63
Verksamhetschef - Äldreomsorgen Birgitta Andersson
0320-21 72 24
1:e Socialsekreterare Ewa Quicklund
0320-21 75 24
Enhetschef Maud Edmundsson
0320-21 76 01
Enhetschef Marja Bengtsson
0320-21 76 02
Vårdchef Ele Wendel
0320-21 78 01
Vårdchef Magdalena Rönnelius
0320-21 80 25
Enhetschef Katharina Blomqvist
0320-21 76 26

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 7 July 2013
Ange referens: A325726
Övrigt: Marks kommun som arbetsgivare ska främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten. Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Marks kommun har upphandlade avtal. Intervjuer kommer att genomföras i augusti

Marks kommun, Socialförvaltningen

Besöksadress

51180 KINNA
None

Postadress

None
KINNA, 51180

Liknande jobb


Samhällsvägledare Nyköpings kommun - D.. 20 June 2013 Samhällsvägledare
VoB Syd AB, Husaren 20 June 2013 Samordnare till integrationsboende
Vindelns kommun 3 July 2013 Flyktingsamordnare
Utvecklare inom integration Länsstyrelsen Väster.. 15 July 2013 Utvecklare inom integration