Boendestödjare till Hov Västregård

OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


Arbetsbeskrivning

Omsorgsförvaltningens uppgift är att ge bästa möjliga omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. Förvaltningen har cirka 2 300 anställda inom bland annat hemvård, äldreboende, personlig assistans, boendestöd, boende för personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet samt hemsjukvård. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, omsorgsassistenter, personliga assistenter och sjuksköterskor. Vi anser att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten på den omsorg och vård som vi erbjuder. Förbättringsarbete är en naturlig del i vardagen. Hos oss får du ett viktigt och omväxlande arbete där du ger andra människor livskvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Hov Västregård är ett särskilt boende för personer med olika funktionsnedsättningar. Här är vi en arbetsgrupp på 23 personer som ger boendestöd och omvårdnadsinsatser till cirka 30 omsorgstagare i huset. Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i hemmet och närmiljön. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt i en genomförandeplan. Arbetets syfte är att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du har även godkänd utbildning från omvårdnadsprogrammet eller motsvarande, skötarutbildning, examen från barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som vi bedömer lämplig för verksamheten. Det kan till exempel vara beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå motsvarande minst 120 hp.

Arbetet kräver att du är lyhörd och ansvarstagande. Det är också viktigt att du är flexibel och kan anpassa arbetssätt utifrån de behov som finns eller uppstår. Du måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ, men också kunna samarbeta och jobba tillsammans med övriga i personalgruppen. Man måste kunna ”hålla många bollar i luften” då man kommer i kontakt med många omsorgstagare samtidigt och förutsättningarna förändras snabbt. Som person är du social och positiv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort är ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rose-Marie Olsson
0470-43320
Maria Eidehall
0470-439 31
Kommunal Sydost
0470-415 58
Madelaine Tedborg
0470-79 68 47
Kommunal Sydost
0470-415 04
Peter Nilsson
0474-62 20 62
Ingrid Johansson
0474-62 20 61
Kommunal Sydost
0470-415 04
Carolina Karlsson
0470-438 82
Madeleine Wikström
0766-21 69 62
Lotta Ekstedt
0470-439 22
Inga-Lill Gustafsson
0470-672 70
Marie Grönlund
0470-43948
Annica Pettersson
0470-79 68 76
Jeanette Rossling
0470-43975
Enhetschef Gunilla Berg
070-532 16 12
Vårdförbundet
0470-76 24 35
Enhetschef Emma Krantz
0470-439 64
Samordnare Karin Björkman
0470-430 18
Enhetschef Roya Fard

Enhetschef Monica Löndahl
0470-4 31 80
Enhetschef Gun Henriksson
0470-43179
Enhetschef Göran Edvardsson
0470-439 62
Enhetschef Barbro Hultgren
0470-438 73
Enhetschef Roya Fard
0470-796769
Enhetschef Gunilla Berg
0470-796774
Rehabchef Ulf Gustafsson
0470-411 06
FSA Marita Hjertberg

Sara Rolfsson

Kostchef Ann-Louice Gustavsson
0470-79 61 97
Kostchef Cecilia Malmqvist
0470-437 97
Kostadministratör Berit Clarenfjord
0470-433 85
FSA Siv Carlsson
0470-437 89
LSR Sara Rolfsson
0470-439 90
Arbetsplatsombud Elisabeth Strandmark
0470-439 07
Serviceledare Niklas Gylfe
0470-434 91
Enhetschef Britt-Marie Arvidsson
0470-43984
Vårdförbundet
0470-762435
Enhetschef Inga-Lill Gustafsson
0470-73 47 20
Enhetschef Eva westerberg-Klüft
0470-43120
Enhetschef Jeanette Rossling
0470-43975
Enhetschef Laila Stenbeck
0470-433 01
Enhetschef Anna Lahger
0470-431 61
Personalspecialist Cecilia Rudbrant
0470-430 51
Bemanningsadministratör Ann-Christin Karlsson
0470-79 68 56
Enhetschef Emma Jonsson
0470-437 03
Enhetschef Kristina Örlander
0470-79 67 68
Vårdförbundet Aksel Rosén
0470-734725
Enhetschef Annica Pettersson
0470-79 68 76
Enhetschef Ewa Wichardt-Ennerfelt
0470-433 89
Vik. enhetschef Caroline Christoffersson
0470-79 61 64
Enhetschef Gunilla Lennartsson
0470-435 16
Enhetschef Malin Odlingson
0470-435 96
enhetschef Louise Bertilsson
0470-796768
Enhetschef Emelie Hamnell
0470-439 65
enhetschef Lars Bengtsson
0470-796165
Enhetschef Kristina Elm Waldemar
0470-438 83
Bemanningsadministratör Linda Einarsson
0470-436 42
Enhetschef Maria Kardum
0470-79 61 64
Enhetschef Margareta Bollvik
0470-433 21
Enhetschef Madeleine Wikström
0709-83 43 77
Enhetschef Karolina Törnqvist
0470-43160
Enhetschef Jonna Fälth
0470-437 03
Enhetschef Madelaine Tedborg
0470-796847
Enhetschef Johan Dahl

Enhetschef Rose-Marie Olsson
0474-62 20 62
Enhetschef Marie Lundh
0470-79 61 30
Enhetschef Margareta Bollvik
0470-434 80
Enhetschef Jonas Mårtensson
0470-79 66 78
Enhetschef Marita Frisk
0470-734741
Enhetschef Lotta Ekstedt
0470-439 22
Enhetschef Minela Ceric
0470-796769
Enhetschef Johan Dahl
0470-796774
Enhetschef Maria Rapp
0470-431 61
Avdelningschef Rehabavdelningen Ulf Gustafsson
0470-411 06
Enhetschef Marie Grönlund
0470-43948
Enhetschef Fanney Hauksdóttir
0470-438 23
Enhetschef Jonna Fälth
0470-435 78
Avdelningschef Louise Bertilsson
0470-796 768
Enhetschef Madelaine Tedborg
0470-79 68 47
Bitr. Enhetschef Ida Petersson
0470-796165
Enhetschef Johan Sjöberg
0470-43320
Avdelningschef Louise Bertilsson
0470-796768
Enhetschef Malin Einarsson
0470-79 67 60
Enhetschef Annelie Johannesson-R
0470-796238
Enhetschef Lena Löfqvist
0470-79 61 65
Enhetschef Lars Bengtsson
0470-43526
Enhetschef Inga-Lill Gustafsson
0470-438 65
Tf Enhetschef Vildane Ismaili
0470-43871
Avdelningschef Louise Bertilsson
0470-79 67 68
Leg. Sjuksköterska Mats Paulsson
070-377 63 52
Leg. Sjuksköterska Mikael Hjerpe

Enhetschef Helena Ilbratt

Enhetschef Josefine Wilson
0470-79 61 64
Enhetschef Eva Westerberg-Klüft
0470-431 20
Enhetschef Ing-Marie Månsson
0470-438 81
Enhetschef Lammengatan Pia Persson
0472-26 83 55
Enhetschef Therése Almqvist
0470-432 22
Enhetschef Katarina Gantzert
0470-435 02
enhetschef Maritha Petersson
0470-73 46 18
Biträdande Rehabchef Kristina Hjertberg
0470-434 22
Enhetschef Anna Karolina Ekroth
0470-431 08
Bemanningsenheten Omsorg funktionsnedsättning
0470- 437 88
Bemanningsenheten Äldreomsorg
0470- 79 68 23
Enhetschef Johanna Elmdahl
0470-439 65
Enhetschef Pernilla Seibold
0470-431 60
Enhetschef Paul Eriksson, Linnea Lundgren
0470-433 21
Enhetschef Margareta Bollvik
0470-439 48
Enhetschef Carolina Karlsson
0470-438 82
Biträdande Enhetschef Ida Gustafsson
0709-834436
Enhetschef Erica Freij Ledel
0470-433 89
Enhetschef Maria Rickardsson
0470-734 741
Biträdande enhetschef Helena Wijk
072-88 57 214
Enhetschef Aida Basic
0470-432 07
Enhetschef Sandra Johansson
0474-62 20 62
Enhetschef Arbnore Zeneli
0470-43822
Bemanningsadministratör Ann-Christine Karlsson
0470-79 68 56
Enhetschef Peter Nilsson
0470-437 03
Enhetschef Sonjie Wahlberg
0470-796 307
Enhetschef Eva Walden
0470-431 79
Enhetschef Linda Eilert
0470-439 64
Enhetschef Carola Kindstrand
0470-435 52
Enhetschef Jenny Larsson
0470-79 66 78
Enhetschef Henrik Larm
0470-438 82
Enhetschef Ida Petersson
0470-432 21
Enhetschef Marina Brolin
070-618 91 60
Enhetschef Pia Persson
0472-26 83 55
Enhetschef Peter Bengtsson
0470-432 81
Enhetschef Sara Johansson
0470-734741
Enhetschef Ewa Wichardt-Ennerfelt
0470-79 65 67
Enhetschef Charlotta Bengtsson
0470-434 80
Enhetschef Bodil Wandt
0470-415 68
Enhetschef Rottne hemvård Maria Kardum
0470-79 65 41
Enhetschef, Braås hemvård Lisette Falegård Paredes
0470-79 65 83
Enhetschef Rose-Marie Ohlsson
0470-433 20
Enhetschef Jeanette Rossling
0470-439 75
Enhetschef Annelie Johannesson-R
0470-796 238
Enhetschef Sonjie Wahlberg
0470-79 63 07
Enhetschef Johan Ragnarsson
0470-430 88
Enhetschef Arijeta Reci
0470-431 60
Enhetschef Jonas Mårtensson
0470-43301
Enhetschef Lisette Falegård Paredes
0470-79 65 83
Omsorgschef särskilt boende äldreomsorg Carola Dahlqvist
0470-430 95
Omsorgschef hemvård, äldreomsorg Anneli Loberg
0470-432 18
Omsorgschef funktionsnedsättning Kjell Magnusson
0470-434 07
Avdelningschef Myndighetsavdelningen Cajsa Eliasson
0470-433 83
Enhetschef Rose-Marie Olsson
0470-433 20
Enhetschef Britt-Marie Arvidsson

Enhetschef Antonia Mukka
0470-79 60 04
Enhetschef Johan Sjöberg
0470-439 31
Enhetschef Johan Dahl
0470-79 67 74
Enhetschef Helena Ilbratt
0470-79 62 09
Enhetschef Marina Brolin
0470-79 67 69
Enhetschef Ann-Margret Bohlin
0470-43596
Avdelningschef Personalavdelningen Anna Rosander
0470-432 56
Ekonom Ulrika Nilsson
0470-433 47
Enhetschef Karolina Ekroth
431 08
Enhetschef Lena Ranell Herwin
0470-431 61
Enhetschef Maria Kardum
0470-79 65 41
Enhetschef Johan Dahl
070-532 16 12
Enhetschef Inga-Lill Gustafsson
0470-672 70
Enhetschef Paul Eriksson
0470-433 21
Enhetschef Mirjam Klein
0470-434 83
Omsorgschef Kjell Magnusson
0470-434 07
Enhetschef Åsa Ranagård
0470-79 67 83
Enhetschef Selmon Rama
0470-73 47 20
Enhetschef Karin Källström
0470-430 18
Enhetschef Marie Karlsson
0470-439 05
Enhetschef Julia Fahlgren
0470-79 68 76
Enhetschef Anneli Geffen Lundahl
0470-433 44
Tf Avdelningschef Johannes Vasko
0470-43383
Enhetschef Mattias Olsson
0470-438 21
Enhetschef Jonas Mårtensson
0470-433 01

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Växjö kommun, Omsorgen
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön Vi tillämpar individuell lönesättning.
  • 70% på schema, möjlighet till heltid med resterande del i bemanningstjänst. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 1 oktober 2013 eller enligt överenskommelse.

Besöksadress

Västergatan 17 B 35112
None

Postadress

Box 1222
Växsjö, 35112

Liknande jobb


Vårdare

4 November 2016

Boendestödjare, Socialpsykiatrin

23 April 2014