Brobyggare för romsk inkludering

Arbetsbeskrivning

Helsingborg är skapande och gemenskap, initiativ och engagemang.
Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas.
Här växer både människor och företag.
Helsingborg är staden för dig som vill något.

ARBETSUPPGIFTER
Entrén är en spännande arbetsplats inom Utvecklingsnämndens förvaltning, där arbetar vi med olika former av socialt arbete, vägledning och handledning inom vuxenutbildningen.

Regeringen har fattat ett beslut om en långsiktig strategi för romsk inkludering. Helsingborgs stad är en av fem kommuner som mellan 2012-2015 arbetar för att utveckla metoder kring hur romer på bästa sätt ska inkluderas i samhället. Allt arbete sker i nära samarbete med stadens romer och med romska föreningar. De metoder som visar sig framgångsrika i Helsingborg är tänkt att användas av andra kommuner i framtiden. Målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma förutsättningar i livet som den som är icke-rom. I Helsingborg samarbetar Utvecklingsnämndens förvaltning, Skol- och fritidsförvaltningen, Socialnämndens förvaltning, Arbetsförmedlingen samt Region Skåne med romsk inkludering. Romsk inkludering har i Helsingborg fokus på utbildning, arbete och hälsa. Som ett led i pilotkommunens metodutveckling söker vi nu en brobyggare till Utvecklingsnämndens förvaltning, verksamhetsområde entrén, som ska ha till uppgift att skapa förutsättningar för att målgruppen ska få ökad kännedom om möjligheter till vuxenstudier.

Arbetsuppgifter
•Utifrån lokala förutsättningar genomföra informationsinsatser för att sprida information och kunskap bland romer om den service och det stöd som Helsingborgs Lärcentrum kan erbjuda. Bland annat genom uppsökande verksamhet.
•Fånga upp synpunkter från målgruppen för att utveckla Helsingborgs Lärcentrum service till målgruppen samt sprida goda exempel och erfarenheter.
•Bidra till att utveckla och säkerställa att det finns kunskap i organisationen om romers situation.
•Följa upp och stödja Romer som blir antagna till vuxenutbildning.
•Via nätverk samverka med brobyggare inom Skol- och fritidsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.


KVALIFIKATIONER
•Lägst gymnasieutbildning alternativt utbildning via folkhögskola eller motsvarande
•Minst 1 års samlad arbetslivserfarenhet
•Kunskaper i romers kultur och historia
•Erfarenhet av arbete med romska föreningar, även ideellt arbete innefattas
•Brett nätverk inom det lokala romska samhället
•God kommunikativ förmåga i svenska språket
•Grundläggande kunskaper i svenska språket i skrift
•God samarbetsförmåga
•Kunskap i romani chib

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Fredrik Rösténius
042-10 51 57
Lotta Olsson
042-10 61 98
VISION
042-10 50 93
Susanna Honegger
042- 10 54 45
Smiljana Jörliden
042-10 57 60
LR
042-10 58 93
Lärarförbundet
042-10 73 48
Nidal Khalil
042-10 74 61
Sasa Pilavic
042-10 78 78
Gunilla Andrén
042- 10 62 94
Ylva Andersson
042-10 70 34
Verksamhetschef Maria Skoglund
042-10 71 85
SSR Lotta Olsson
042-10 61 98
VISION
042-10 50 93
Enhetschef Ann-Charlotte Gezelius
042-10 56 97
LR
042-10 58 93
Lärarförbundet
042-10 73 48
SSR Lotta Olsson
042 - 10 61 98
Enhetschef/rektor Håkan Claesson
042-10 46 65
Samordnare Sv2/SFI Eva Björk
042-10 46 46
enhetschef Smiljana Jörliden
042-10 57 60
LR Ulla Pärsson
042-10 33 52
Lärarförbundet, Helsingborg Anders Aggestam
042- 10 77 73
Samordnare Gary Jönsson
042-10 60 56
Arbetsledare Crister Brynbo
042-10 71 88
Kommunal sektion 33
042-10 50 91
Samordnare Ingelög Wyndhamn
042-10 46 66
Avdelningschef Petra Malmgren
042-105228
SACO Evert Blohmé
042-106065
Lärare Särvux Britt Nilsson
042- 10 46 40
LR Jörgen Radenhem
042-10 59 98
Lärarförbundet Erik Persson
042-10 46 85
Verksamhetschef Fredrik Rösténius
042-10 51 57
SACO/SSR Lotta Olsson
042-10 61 98
Enhetschef Susanna Honegger
042- 10 54 45
Lärarförbundet Mattias Sörhede
042- 10 70 64
Enhetschef Maria Hällstig
042- 10 74 61
Projektansvarig Helsingborg Anna-Carin Mortenlind
042-10 78 24
Enhetschef Gunilla Andrén
042- 10 62 94
Lärare Svenska som andra språk Ulla Pärsson
042- 10 33 52
Enhetschef Ann-Charlotte Gezelius
042-10 56 97
Projektledare Truls Hallin
042-10 37 64
HR-konsult Anna Persson
042-107830
Utbildningsledare Solveig Dolata
042-10 62 68
Enhetschef Anna-Carin Mortenlind
042-10 78 24
SSR Lotta Olsson
042-10 61 98
SACO
042-10 74 80
Enhetschef/rektor Lena Stenbäck
042-10 69 23
Enhetschef, UVN Sasa Pilavic
042-10 78 78
Antagningschef, SFF Annette Holm Persson
042-10 76 83
Utbildningsledare Petter Jenninger
042-10 54 53
Enhetschef Mari Nidesjö
042-10 62 94
Enhetschef Veronica Andersson
042-10 69 13
Enhetschef Nidal Khalil
042-10 74 61
Avdelningschef Björn Olsson
042- 10 64 85
Programområdesutvecklare Lena Aldersköld
042-10 54 46
Barn och ungdomshandläggare Brigitte Enfeldt

Enhetschef Karin André
042-106393
Enhetschef UVN Anna-Carin Mortenlind
042 - 10 78 24
Utvecklingsansvarig SOF Leif Redestig
042-10 55 32
Enhetschef Maria Hällstig
042- 10 37 60
Enhetschef Ingrid Olin-Månsson
042- 10 75 40
Enhetschef, tillgänglig från den 11/8 Håkan Claesson
042-10 31 30
Enhetschef Edit Szinte
042 - 107456
Samordnare Ylva Andersson
042-10 70 34
Samordnare Maria Hernström
042-107218

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Helsingborgs stad, Utvecklingsnämndens förvaltning Helsingborg
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Varav 50% kommer att förläggas till studier. Tidsbegränsad anställning, upphör: Anställningen är under perioden 2013-10-01 tom 2015-08-31. Placeringsort: Helsingborg.

Besöksadress

Järnvägsgatan 14 Helsingborg
None

Postadress

None
Helsingborg, 25189

Liknande jobb


Kommunvägledare, sommarvikarie

24 February 2020

Kommunvägledare

14 February 2014

Kommunvägledare 75%

25 October 2017