Arbetslivsinstitutet.se

Bygglovarkitekt


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 300 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

ARBETSUPPGIFTER
Byggavdelningens uppdrag är att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälningspliktiga åtgärder och anmälningar om olovligt byggande. Avdelningen ger också allmänheten stöd och råd i andra lovrelaterade frågor och hjälper dem i bygglovprocessen. Avdelningen bevakar att önskemål följer målen för den önskade bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling. Byggavdelningen är organiserad i tre enheter med varsin enhetschef. Enheterna består av drygt 60 bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer och bygglovadministratörer.

Som bygglovarkitekt granskar du bygglovansökningar utifrån såväl formella bestämmelser som lämplighet och gestaltning samt deltar aktivt i avdelningens utvecklingsarbete i dessa frågor. I uppdraget ingår att på delegation fatta beslut om bygglov, ge service till allmänheten i form av råd och upplysningar, samt föredra ärenden inför byggnadsnämnden.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har arkitekt- eller bygglovhandläggarutbildning samt några års erfarenhet från arkitekt- eller stadsbyggnadskontor.

Då arbetet innebär mycket kontakt med bygglovsökande och andra intressenter är det av stor vikt att du är lyhörd för andras idéer, tydlig, pedagogisk och lösningsfokuserad. Du behöver ha hög social kompetens och ha lätt för att samarbeta med både arbetskamrater och kunder. Du är en servicemedveten person med god förmåga till framdrift och du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Här vill vi ha ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv, dina kollegor och mot kunden. Som medarbetare är du med och bidrar till avdelningens utvecklingsarbete.

En grundförutsättning för arbetet är att du har en generellt god it-kunskap.

Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och
rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.
Vi tar inte emot ansökan via e-post.
(#LI-post)

Kontaktpersoner på detta företaget

Magnus Sigfusson
031-368 18 61
Agneta Gustavsson
031-368 16 30
Helene Hansson
031-368 17 30
Carina Andersson
031-368 15 63
Pia Hermansson
031-368 18 16
Fredrik Andersson
031-368 15 33
Fredric Norrå
031-368 16 82
Anna-Karin Nilsson
031-368 16 52
Maria Gränsbo
031-368 16 47
Måns Werner
031-368 18 30
Annelie Kjellberg
031-368 19 77
Ulrika Lundquist
031-368 17 07
Anna-Karin Nilsson
031-368 16 52.
Sara Brunnkvist
031-368 19 75
Karin Holmström
031-3681788
Patrik Renfors
031-368 15 58
Jan Tärnemark
031-368 16 63
Merja Eriksson
031-3681765
Thord Lagercrantz
031-368 15 45
Emma Kjernald
031-368 17 44
Jonny Eriksson
031-368 16 05
José Teran
031-368 16 42
Enhetschef Pia Hermansson
031-368 18 16
Byggnadsinspektör Mari von Sivers
031-368 17 56
Byggnadsinspektör Richard Eld
031-368 17 82
Saco Helene Hansson
031-368 17 30
Vision Agneta Gustavsson
031-368 16 30
Avdelningscontroller Karin Kylander
031-368 18 43
SACO Eva Sigurd
031-368 17 49
Vision Anna-Karin Nilsson
031-368 16 52
Kommunikationschef Susanna Lauritzen
031-368 16 13
Vision Thord Lagercrantz
031-368 15 45
SACO Beatrice Udén
031-3681601
Enhetschef Planavdelningen Karoline Rosgardt
031-368 18 22
Projektchef Karin Holmström
031-3681788
Avdelningschef Gunnar Persson
031-368 1820
Vision Anna-Karin Nilsson
031-368 16 52.
Saco Maria Gränsbo
031-368 16 47
Enhetschef ärendeprocess Ulrika Marcelind
031-368 15 10
Enhetschef GIS Eric Jeansson
031-368 17 83
Vision José Teran
031-368 16 42
SACO Jonny Eriksson
031-368 16 05
tf enhetschef Maria Lissvall
031-368 17 63
Bygglovchef Fredrik Andersson
031-368 15 33
Enhetschef Lantmäterienhet 1 Johan Benjaminsson
031-368 18 10
Enhetschef Lantmäterienhet 2 Patrik Renfors
031-368 15 58
Saco Merja Eriksson
031-3681765
Vision Thord Lagercrantz
031-368 15 45
tf enhetschef Planstöd Björn Larsson
070-588 57 20
Saco Eva Sigurd
031-368 17 49
Vision Anna-Karin Nilsson
031-368 16 52
tf byggstödschef Carina Andersson
031-368 15 63
Vision Agneta Gustavsson
031-368 16 30
Saco Helene Hansson
031-368 17 30
HR-administratör Eva Fjording Fredén
031-3681526
Avdelningschef Louise Ekdahl
031-368 15 07
Saco Beatrice Udén
031-3681601
Avdelningschef Måns Werner
031-368 18 30
HR-specialist Eva Wennberg
031-368 16 78
Saco Sara Brunnkvist
031-368 19 75
Enhetsschef Gunnel Jonsson
031-368 15 39
Bygglovchef Pia Hermansson
031-368 18 16
Enhetschef, Planstöd Nina Janson
031-368 16 76
Enhetschef Byggstödenheten Tony Lewin
031-368 18 44
Enhetschef Peter Elofsson
031-368 16 89
Enhetschef Lantmäteriavdelningen Patrik Renfors
031-368 15 58
Enhetschef Lantmäteriavdelningen Helena Trönell
031-368 15 52
IT-chef Martin Berndtsson
031-368 16 18
HR-chef Christina Malmberg
031-368 15 06
Avdelningschef Bygg Fredrik Andersson
031-368 15 33

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 August 2015
Ange referens: A483872

Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

40482
None

Postadress

None
., .

Liknande jobb


Plan- och bygglovshandläggare Åmåls kommun 18 June 2015 Plan- och bygglovshandläggare
Bygglovsingenjör till Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun, S.. 22 June 2015 Bygglovsingenjör till Stadsbyggnadsförvaltningen
Vik. planingenjör Åmåls kommun 22 June 2015 Vik. planingenjör
Bygglovhandläggare Västerviks kommun 2 July 2015 Bygglovhandläggare