Arbetslivsinstitutet.se

Bygglovhandläggare


1 platser 6 månader eller längre Heltid Månadslön Heltid Visstid 6 mån eller mer

Lindesberg är pärlan invid Lindesjön. En oas för vissa. Ett ännu outforskat område för andra. Oavsett vad Lindesberg betyder för dig har vi mycket att erbjuda. I stadskärnan så väl som utanför. Vår styrka är vår storlek. Vi är Kloten i norr och Fellingsbro i söder, samt allt däremellan.

Bergslagskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, samtliga belägna i Örebro län, samverkar sedan 2004 i en gemensam miljö- och byggförvaltning, Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning, BMB.

BMB är en gemensam nämnd för de fyra kommunerna, där Lindesbergs kommun är värdkommun. Förvaltningen består av 47 personer fördelade på stadsarkitektkontor, miljökontor, mätningskontor, livsmedelsavdelning, trafikenhet, energirådgivning och administration. På stadsarkitektkontoret arbetar 13 personer, varav fyra bygglovhandläggare/byggnadsinspektörer.

Vi söker nu en bygglovhandläggare som kan förstärka och utveckla vårt arbete med tillsyn och sanktioner enligt plan- och bygglagen. Arbetsuppgifterna består av att handlägga bygglovs- och tillsynsärenden enligt gällande delegationsordning. Arbetet innebär utvecklande av rutiner samt tillsyn och prövning mot gällande lagstiftning och tillhörande bestämmelser.

Du har mycket kontakter med allmänheten, byggkonsulter och andra förvaltningar. Arbetet sker till stor del självständigt men ofta uppstår frågor som också kräver samarbete med kollegor. Enheten har långtgående delegation och fungerar självständigt.

Du ska ha utbildning som bygglovhandläggare eller likvärdig utbildning. Du ska ha förmågan att både arbeta självständigt och i grupp och ha god samarbetsförmåga. Du ska vara engagerad, utåtriktad och lyhörd. Du ska kunna argumentera för dina idéer och uttrycka dig väl i tal och skrift. Erfarenhet från liknande arbete är en merit.

Befattningen är en visstidsanställning under ett år. Tillträde i slutet av augusti. Mer information om förvaltningen finns på www.bmb.se.

Facklig kontaktperson är Nina Andreasson 0581-81732, [email protected]

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Per Sundelius
0581-813 56
Rektor Margarita Fernandez
0581-814 04
Rektor Lars Speziali
0581-812 84
Rektor Jimmy Fagrell
070-272 07 89
Rektor Karin Johansson
0581-813 42
Rektor Eva Boström
0581-813 91
Rektor Per Wernborg
0581-813 17
Förvaltningschef Kaj Söder
0581-811 86
Rektor Johan Ringaby
0581-815 42
Rektor Michael Tybell
070-544 43 53
Vikariesamordnare Yvonne Fagrell
0581-81682
Vikariesamordnare Margaretha Thörnqvist
0581-81678
Rektor Lena Warvne
0581-814 23
Förskolechef Lotta Chrysander Rydberg
0581-846 10
Rektor Fredrik Aronsson
0581-833 26
Enhetschef Sara Jansson
0581-812 17
Avdelningschef Marie Ekblad
0581-811 68
Samordnare John Omoomian
070-283 14 73
Enhetschef Elisabeth Hellström
0581-81000 (vxl
Enhetschef Barbro Andersson
0581-815 26
Kommunchef Christer Lenke
0581-810 34
Ekonomichef Gunilla Sandgren
0581-817 17
Chef för elevhälsan Noomi Bjerså
0581-814 63
Psykolog Christian Kokvik Nygren
0581-810 38
Förskolechef Karin Alstermark
0581-815 12
Avdelningschef Marie Jonsson
0581-811 36
Kostchef Carita O Prim
0581-810 21
socialsekreterare Johanna Stunz
0581-81121
Förskolechef Kristina Öhrn
0581-833 52
Förskolechef Anette Hellman Persson
0581-814 59
Enhetsansvarig/Ekonom Kerstin Rogemyr
0581-811 20
Rektor Åsa Jönsson
0581-833 57
tf Socialchef Madde Gustavsson
0581-81626
Rektor Gunnar Stengarn
0581-814 44
Rektor Gunnar Verngren
0581-811 81
Kommunsekreterare/enhetsansvarig Malin Sjöberg
0581-810 31
Förskolechef May Seffon-Hård
0581-833 34
Enhetschef Ann-Christin Engström
0581-846 36
Rektor Lars Botvidsson
0581-833 25
Enhetschef Christina Pettersson
0581-812 56
Enheteschef Bodil Larsson
0581-834 20
Enhetschef Jenny Karlsson
0581-81108
Enhetschef Maria Arnesson
0581-811 24
Enhetschef Madelen Adamsson
0581-811 19
Enhetschef Maria Tolonen
0851-812 89
Socialchef Madde Gustavsson
0581-81626
Enhhetschef Anna-Lena Magnusson
0581-815 99
Enhetschef Raija Spjuth
0581-846 47
Enhetschef Liselott Moro
0581-83401
Rektor Karin Drake
0581-813 42
Rektor Johan Ringaby
0581-815 58
Enhetschef Åsa Klingsell
0581-812 41
MAS Gunilla Hedblad
0581-81223
Rektor Michael Tybell
0581-812 78
Bitr enhetschef Sofie Bragesjö
N?s via kommune
Enhetschef Anna Charlier
0581-815 88
Rektor Catrine Pernros-Eriksson
0581-816 16
Biträdande kostchef Gun-Marie Arvidsson
0581-811 26
Verksamhetschef Peter Lundell
0581-833 23
Enhetschef Karin Holmberg
0581-816 50
Verksamhetschef förskolor Irene Eriksson
0581-812 27
Enhetschef Else-Marie Saker
0581-81214
Rektor Anna Zetterberg
0581-84601
Enhetschef Jessica Öhlund
0581-810 84
Gymnasiechef Leif Lindström
0581-813 45
Enhetschef Linda Bobäck
0581-81267
Förskolechef Benita Brooks
0581-814 50
Rektor Åsa Jönsson
076-778 33 57
Kommunstrateg/enhetsansvarig Malin Sjöberg
0581-811 15
Förvaltnings- och ekonomichef Gunilla Sandgren
0581-817 17
Enhetschef Lotta Rydén-Melin
0581-83490
Kökschef Christina Eriksson
076-7257713
PA-konsult Maria Elisson-Lund
0581-81065
Stadsarkitekt Peter Christensen
0581-81081
Verksamhetsansvarig Ditte Hedlund-Tammi
0581-833 94
Rektor Anna Unosson
0581-815 42
Enhetschef Patrik Borup
0581-81061
Bibliotekschef Kristina Öster
0581-815 27
Rektor Johan Ringaby
0581-89000
Enhetschef Magnus Sjöberg
0581-816 21
Enhetschef Therese Larsson
0581-811 09
Enhetschef Andreas Skoglund
0581-815 26
Enhetschef Lotta Gerdsdorff
0581-811 12
Bitr enhetschef Sofie Bragesjö
0581-81000
Förvaltningschef Henrik Arenvang
0581-811 86
handläggare Helene Risberg
0581-815 28
Familjeterapeut Karina Ahl-Hansen
0581-815 25
tf samordnare Senada Sakic
0581-812 11
Samordnare/biståndshandläggare Leah Dahlgren
0581-815 39
Förvaltningschef Peter Grönlund
0581-81708
Enhetschef Elevhälsoenheten Christian Nygren Kokvik
0581-810 38
Förskolechef Tina Björk
0581-846 10
Skolsköterska MLA Ann-Marie Naulén Lundin
0581-81349
Enhetschef Inger Österberg
0581-81588
Enhetschef Ann-Christin Engström
0581-81112
Rektor Daniel Gissberg
0581-846 60
Enhetschef Pernilla Lindén
0581-81217
Rektor Johan Ringaby
073-584 91 00
Rektor Gunnar Stengarn
070-629 72 17
Boendestöd Kathleen Wickenhäuser
0581- 81260
Rektor Johan Ringaby
0581-890 00
Skolkurator Ingela Frödén
0581-815 19
Skolkurator Anna Lindgren
0581-833 24
Skolpsykolog Teodor Ek
0581-811 90
Kostchef Gun-Marie Arvidsson
0581-811 26
Kökschef Ulrika Wallin
0581-811 31
Socialsekreterare/samordnare Eva Stenvall-Granath
0581-810 26
Rektor Annika Svensson
0581-815 42
Rektor Bengt Johansson
0581- 814 44
Rektor Marie-Helén Haglund
0581-833 57
Rektor Christian Lund
0581-846 01
Rektor Erik Lundqvist
0581-811 97
Rektor Eva Boström
070-280 13 91
Programsamordnare Agneta Sjögren Ahl
0581-813 51
Gymnasiechef Staffan Hörnberg
0581-813 45
Kurator Maie Arvidsson
0581-813 64
Kurator Charlotta Perselli
0581-813 94
Tf Enhetschef Magnus Sjöberg
0581-816 21
Enhetschef Isabella Lohse
0581-81066
Enhetschef Inger Österberg
0581-812 17
Familjeteamet Lena Liedström
0581-815 25
Familjeterapeut Maria Olme-Nilsson
0581-814 70
Kulturchef Kristina Öster
0581-815 27
Kultursekreterare Sara Sporre
0581-811 45
Arkivarie Magnus Jerlström
0581-811 50
Studie- och yrkesvägledare Helene Broberg
0581-813 28
Ungdomskonsulent Åsa Sjögren
0581-813 98
Specialpedagog Sofie Norelius
0581-813 63
Specialpedagog Marie Gustafson
0581-813 82
Ungdomskonsulent Katarina Doverud
0581-811 83
Verksamhetschef Kristina Öhrn
0581-812 27
Enhetschef Mari Benitez
0581- 83420
Personalchef Carina Fyrpihl
0581-81020
PA-konsult Maria Elisson
0581-81065
Programsamordnare Agneta Guhrén
0581-813 22
Enhetschef Sofie Bragesjö
0581-890 15
Kanslichef Ida Frödén
0581-81030
Arkivarie Johan Hagsmo
0581-810 25
Programsamordnare Lena Eriksson
0581-813097
Kansli Kansli Kommunkontoret
0581-810 00
Rektor Karin Drake
070-301 57 99
Enhetsansvarig Anders Widegren
0581-811 60
Integrationsstrateg Maria Zetterlind
0581-817 65
Verksamhetschef Jessica Öhlund
0581-810 84
Förskolechef Monica Lindström
0581-815 12
Kostchef Louise Auer
0581-810 21
Enhetschef Ingrid Öhrling
0581-812 14
Vik enhetschef Cajsa Löthgren Bresjö
0581-811 19
Enhetschef Malin Berggren
0581-81208
Enhetschef Emil Chandorkar
0581-81650
Bitr kostchef Gun-Marie Arvidsson
0581-811 26
Biträdande rektor Andreas Jonsson
0581-81545
Enhetschef Boel Persson
0581-815 21
Lärare Eva-Lena Olsson
0581-816 60
Enhetschef Gunnar Verngren
076-7257683
Kartläggare/SVA-Lärare Johanna Jönsson
070-3357326
Kommunsekreterare Helena Randefelt
0581-810 31
Lärare Elisabeth Falk
0581-814 68
Lärare Metin Adem
0581-813 36
Enhetschef Madeleine Wallin
0581-81000
Fysisk planerare Per Lilja
0581-81081
Biträdande rektor Kjell Pettersson
0581-833 44
Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson
076-778 33 57
Enhetschef Ethel Andersson
0581-814 81
Enhetschef Therese Larsson
0581-81109
Enhetschef Marita Björkman
0581-81204
Enhetschef Senada Sakic
0581-815 88
Studie- och yrkesvägledare Jessica Olsen-Nordström
0581-813 61
Bitr rektor Greta Åström
0581- 83326
Skötare Hans Hedvall
0581-812 60
Biträdande rektor Elisabeth Falk
0581-814 68
Biträdande rektor Metin Adem
0581-813 36
Bitr föreståndare Margareta Myhr
0581-890 24
Biträdande föreståndare Travis Berggren
0581-890 25
Enhetschef Christian Nygren Kokvik
0581-810 38
Turistassistent Gertrud Jonasson
0581-811 70
Turistassistent Marie Nilsson
0581-811 70
Kökschef Pernilla Börgel
0581-813 52
Skolsköterska Elisabeth Lidfeldt-Klingberg
070-090 72 98
Specialpedagog Bodil Johansson
0581-816 62
Biträdande rektor Sandra Marcusson
0581-815 45
Biträdande rektor Metin Adem
0581-812 07
Facklig företrädare, Vision Annika Parbring
0581-813 34
Biträdande rektor Christina Kuhs
0581-833 44

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 19 April 2015
Ange referens: 2015-A027

Lindesbergs kommun

Besöksadress

Stentäppsgatan 5
None

Postadress

Lindeskolan
Lindesberg, 71134

Liknande jobb


Bygglovsarkitekt/Bygglovshandläggare Uppsala kommun 27 March 2015 Bygglovsarkitekt/Bygglovshandläggare
Markaryds Kommun 31 March 2015 Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare Söderhamns kommun By.. 28 May 2015 Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare Söderhamns kommun By.. 28 May 2015 Bygglovshandläggare