Arbetslivsinstitutet.se

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör


1 platser Tillsvidare Heltid

Markaryds kommun i södra Småland på gränsen till Skåne är en välskött kommun med god ekonomi. Lånefinanseringsgraden är f n endast 3 % och bland annat har medel avsatts som fullt ut täcker kommunens framtida pensionskostnader. I Dagens Samhälles redovisning över de mest obundna kommunerna i landet intar Markaryd plats nr 1. I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat är Markaryd på 21:a plats. I Markaryd arbetar vi med ett tydligt medborgarperspektiv och samverkar i stor utsträckning tillsammans med den ideella sektorn och näringslivet i vårt utvecklingsarbete.

Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör
Till Tekniska förvaltningens Miljö- och Byggnadsenhet söker vi nu en Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör.

Refnr:63/15 (anges i ansökan)

Arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att arbeta med handläggning av bygglov och anmälningsärenden. Andra arbetsuppgifter är bland annat tekniska samråd, tillgänglighetsfrågor, granska och följa upp kontrollplaner samt utföra inspektioner vid arbetsplatsbesök i samband med byggnationer. Du fattar beslut enligt delegation samt bereder och föredrar ärenden för beslut i miljö- och byggnadsnämnden.
Kvalifikationer

Arbetet förutsätter att du är väl insatt i plan-och bygglagen med tillhörande lagstiftning. Viktigt är också att du har någon form av byggteknisk bakgrund, minst gymnasiekompetens, då du självständigt ansvarar för att genomföra tekniska samråd samt utföra inspektioner vid arbetsplatsbesök/slutsamråd. Erfarenhet inom relevant kommunal verksamhet är meriterande liksom erfarenhet av projektledning eller byggproduktion. Eftersom vi är en liten förvaltning ska du lätt kunna ta dig för olika sorters arbetsuppgifter och trivas i en självständig miljö.
Som person har du lätt för att sammarbeta, är lyhörd och har god kommunikationsförmåga. Du är strukturerad och har en god förmåga till självständigt arbete. Du kommer att ha många kontakter med kommuninvånare, kommunala förvaltningar, företag och myndigheter med flera, vilket ställer krav på gott bemötande och förmåga att vara lyhörd och serviceinriktad, samtidigt som det är viktigt att du agerar och beslutar på ett rättssäkert sätt.
Du behärskar svenska väl i både tal och skrift samt har goda datorkunskaper. För arbetet krävs B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Miljöchef Martin Berntsen, 0433-720 63.

Välkommen med din ansökan. Ansökningsformuläret hittar du på
http://www.markaryd.se/jobbansokan Sista ansökningsdag 2015-05-03
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande så skicka in din ansökan snarast möjligt.

Vi undanber oss alla erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Förskolechef Lennart Johansson
0433-72109
nås genom kommunens växel Fackliga organisationer
0433-72000
Rektor Pia Wahlström
0433-72153 070-3909130
Samordnande rektor Lena Andersson
0433-72262
Bitr.rektor Anders Gustavsson
0433-72264
Kommunchef Bengt Nilsson
0433-72016
Kommunsekreterare Margareta Larsson
0433-72100
Chef elevhälsan/samordnande rektor Ulla-Britt Seveborn
0433-72069 070-3572638
Chef elevhälsan/samordnande rektor Ulla-Britt Seveborn
0433-72069 070-357 26 38
Kostchef Eva Niklasson
0433-73603
Förskolechef Anna Salomonsson
0433-72290
nås genom kommunens växel Fackliga organisationer
0433-72000
Rektor Lena Andersson
0433-72262 070-209 04 50
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson
0433-720 10
Personalchef Göran Elgmark
0433-720 27
Personalchef Göran Elgmark
0433-72027
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson
0433-72010
Chef elevhälsan/samordnande rektor Ulla-Britt Seveborn
0433-72069
Skolchef Bengt Eklöf
0433-72077
Nuvarande Rektor Traryd skola Lena Andersson
0433-72262
Nuvarande förskolechef Traryds skola Anna Salomonsson
0433-72290
Enhetschef Malin Fernebrand
0433-72183
Funktionschef Eva Laub
0433-72051
Rektor Pia Wahlström
0433-72153
nås genom kommunens växel Fackliga organisationer
0433-72 000
Näringslivschef Bengt-Göran Söderlind
0433-72023
Rektor Bennie Söderblom
0433-72210
Nuvarande rektor för F-3 skolan Gunilla Karlsson
0433-72131
Nuvarande rektor för 4-6 skolan Madelaine Thornberg
0433-72119
Rektor för årskurs 7-9 Pia Wahlström
0433-72153
Nuvarande ansvarig rektor för fritidshemmet Gunilla Karlsson
0433-72131
Chef för fastighetsenheten Asim Serdarevic
0433-72087
Teknisk chef Lennart Hägelmark
0433-72090
Förskolechef Eva Isaksson
0433-72125
Enhetschef Anna-Carin Pålsson
0433-720 74
Vuxenhandläggare Åsa Bevenmark
0433-72408
Rektor Lena Andersson
0433-72262
Rektor Gunilla Karlsson
0433-72131
IFO-chef Inger Ohlin
0433-72046
1:e socialsekreterare Agneta Sunesson
0433-72215
Enhetschef Anna-Carin Pålsson
0433-72074
Vik. rektor Leif Malm
070-5304750
Kommunsekreterare Margareta Larsson
043372100
Arkivarie Josefina Andersson
070-9318271
Funktionschef Eva Laub
0433-72000
Leg.Arbetsterapeut Kicki Eklöf
0433-72000
Fackförbundet FSA Marita Ludvigsson
0470-588649
Samordnande Rektor Anders Andersson
0433-722 24
Tf.rektor Susanne Appelberg
070-570 96 81
Leg.sjukgymnast Aneta Larsson
0433-72370
Enhetschef Susanne Andersson
0433-72416
Enhetschef Rickard Olsson
0433-72182
Enhetschef Lotta Sjödin
0433-72178
Enhetschef Lotta Sjödin
0433-72182
Enhetschef Cecilia Andersson
0433-73839 0730-218221
Enhetschef Harriet Einerborg
0433-73601
Enhetschef Helen Äikäs
0433-72401
nås gennom kommunens växel Fackliga organisationer
0433-72000
Enhetschef Ann-Charlotte Jacksson
0433-72176
Enhetschef Mari Pohlman
0433-72391
Enhetschef Malin Wideberg
0433-72392
Enhetschef Kristina Davidsson
0433-74602
nås genom kommuens växel Fackliga organisationer
0433-72000
nås genom kommunenes växel Fackliga organisationer
0433-72000
Arbetsledare Annette Svensson
0433-72099
Enhetschef gata/Park Lars-Inge Nilsson
0433-72085
Chef elevhälsan/samordnande rektor Ulla-Britt Seveborn
0433-720 69 070-357 26 38
nås genom kommunens växel Fackliga organisationer
0433-720 00
Verksamhetschef elevhälsan/samordnande rektor Ulla-Britt Seveborn
0433-72069 070-357 26 38
Miljöchef Kenneth Füreder
0433-72063
Enhetschef Kristina Davidsson
0433-746 02
Enhetschef Kristina Davidsson
0433-72000
Kommunchef Svante Melander
0433-72001
Rektor Kerstin Lindström
0433-721 54
nås genom kommunens växel Fackiga organisationer
0433-72000
Rektor Kerstin Lindström
0433-72154
Kanslichef Margareta Larsson
0433-721 00
Teknisk Chef Lennart Hägelmark
0433-720 90
Rektor Pia Wahlström
0433-721 53
Bitr.rektor Tony Holmer
0433-72264
Telefoniansvarig Lisa Karlsson
0433-72000
Avdelningschef Bengt-Göran Söderlind
0433-72023
Avdelningschef Bengt Göran Söderlind
0433-72023
Turismansvarig Christin Ranshede
0433-72197
Rektor Maria Eklund
0433-72280
Kanslichef Margareta Larsson
0433-72100
Städledare Veronika Nilsson
070-321 01 42
Rektor Susanne Appelberg
0433-72119
Reektor Susanne Appelberg
0433-72119
Rektor Lena Andersson
0433-72262 070-20 90 480
Enhetschef Annette Ekenberg
0433-72254
Lars Inge Nilsson
0433-72085
Samordnande rektor Anders Andersson
0433-72224
IFO-chef Inger Ohlin
0433-72046 0433-720 81
Miljöchef Martin Berntsen
0433-72063
Rektor för Markaryds skola Kerstin Lindström
0433-72154
Funktionschef Inger Ohlin
0433-72046
Enhetschef Agneta Sunesson
0433-72215
Enhetschef Eva Andersson
0433-73839
Turistkonsulent Christin Ranshede
0433-72197
Rektor Lena Andersson
0433-72262 070-2090480
Enhetschef Susanne Andersson
0433-72182
Enhetschef Lina Bäckman
0433-72182
Rektor Lena Andersson
070-20 90 480
Samordnare Robert Grandén
0433-72264
Chef för centrala elevhälsan Ulla-Britt Seveborn
0433-72069 070-357 26 38
Smordnare Robert Grandén
0433-72264
ÄO-chef Carina Augustsson
0433-72039
Enhetschef Gata/Va Ellenor Olofsson
0433-72000
Teknisk chef Lennart Hägelmark
0433-72000
Chef, centrala elevhälsan Ulla-Britt Seveborn
0433-72069 0703572638
Chef centrala elevhälsan Ulla-Britt Seveborn
0433-72069 0703572638
Rektor Lena Andersson
070-2090480
Bitr.rektor Robert Grandén
0433-72264
Bitr rektor Robert Grandén
0433-72264
Biträdande rektor Joakim Persson
0433-72154
Enhetschef Malin Fernebrand
0433-72182
Petra Almarsson
0433-72176
Enhetschef Mari Pohlman
0433-72178
Enhetschef Kristina Davidsson
0733-74602
Administratör Petra Almarsson
0433-72176
Fritids- och kulturchef Tord Gustafsson
0433-72008
1:e Bibliotekarie Ann Hanzon
0433-72203
Enhetschef Kristina Davidsson
0433-74602 0433-720 81
Förskolechef Eva Isakssson
0433-72125
Förskolechef Jenny Nilsson
0433-72109
Rektor Susanne Appelberg
0433-72119 072-887 77 58
Utbildningschef Lars-Ola Olsson
0433-72077
Rektor Jenny Wiemo
0433-72153
Teknisk förvaltnings chef Lennart Hägelmark
0433-72090
Förskollärare/ledningsresurs Gunilla Segemalm
0768-669423
Chef för elevhälsan Ulla-Britt Seveborn
0433-72069
Skolchef Lars-Ola Olsson
0433-72077
Rektor Benny Söderblom
0433-72210
nås genom genom kommunens växel Fackliga organisationer
0433-72000
Enhetschef Malin Wideberg
0433-723 92
Förskollärare/ledningsresurs Gunilla Segemalm
0768-66 94 23
Chef Centrala Elevhälsan Ulla-Britt Seveborn
0433-720 69
Kulturchef Tord Gustafsson
0433-72008
Förskolechef Jenny Nilsson
0433-72109
Enhetschef Carina Wetterstrand
0433-72066
1:e socialsekreterare Ingela Östberg
0433-72048
Enhetschef Margareta Gustafsson
0433-72049
Rektor F-6 Jenny Wiemo
0433-72153
Rektor 7-9 Joakim Persson
0433-72154
Bitr.rektor Maria Eklund
0433-72280
Chef centrala elevhälsan Ulla-Britt Seveborn
0433-72069 070-3572638
Enhetschef Marie Pohlman
043372178
Rektor Maria Eklund
043372280
Rektor Joakim Persson
043372154
Rektor Lena Andersson
043372262
nås genom kommunens växel Fackliga företrädare
043372000
Förskollärare/ledningsresurs Gunilla Segemalm
0768669423
Förskolechef Anna Salomonsson
043372290
Rektor Rebecka Svensson
043372264
Förskolechef Jenny Nilsson
043372109
Förskolechef Eva Isaksson
043372125
Enhetschef Margareta Gustafsson
043372049
Rektor Anna Freij
043372280
Rektor Susanne Appelberg
043372119 072-8877758

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 3 May 2015
Ange referens: 63/15
Övrigt: Ansöknigsformuläret hittar du på: http://www.markaryd.se/jobbansokan

Markaryds Kommun

Besöksadress

Drottninggatan 11
None

Postadress

Box 74
MARKARYD, 28522

Liknande jobb


Bygglovshandläggare Söderhamns kommun By.. 28 May 2015 Bygglovshandläggare
Bygglovshandläggare Söderhamns kommun By.. 28 May 2015 Bygglovshandläggare
Karlsborgs kommun, k.. 2 June 2015 Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Bygglovshandläggare Halmstads kommun, By.. 4 June 2015 Bygglovshandläggare