Arbetslivsinstitutet.se

Byggnadsinspektör


1 platser 3 - 6 månader Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2015-09-15 Föräldravikariat.

Samhällsbyggnadsverksamheten är organiserad direkt under kommunstyrelsen men verkar för såväl kommunstyrelsen avseende löpande verksamhet och strategisk samhällsutveckling som bygg- och miljönämnden avseende myndighetsutövning. Du erbjuds ett ansvarsfullt och spännande arbete i en genuin ö-kommun där varje ö har sin specifika karaktär. Kommunen har traditionellt varit en landsbygdskommun där lantbruket och fisket varit viktiga näringar. Till skillnad från många andra skärgårdskommuner är det inte turismen som är det dominerande inslaget i samhället utan här finns ett levande och nyanserat näringsliv.

Plan- bygg- och miljöenheten är en av sju enheter under samhällsbyggnadschefen och spelar en avgörande roll i strävan mot visionen om en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Enheten har ansvaret för myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagen och miljöbalken och svarar för lovgivning, tillsyn och rådgivning samt arbetet med den fysiska planeringen och omfattar för närvarande tio medarbetare; planarkitekter, byggnadsinspektörer och miljö- och hälsoskyddsinspektörer.


ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten innebär att som myndighet granska byggprocessen och vara ett stöd för privatpersoner och företag från första byggidé till slutbesked. Du kommer tillsammans med övriga byggnadsinspektörer att vara ansvarig för all lov- och anmälningspliktig byggnadsverksamhet vilket innebär fattande av egna beslut enligt delegationsordning, rådgivning, samordning och möten med såväl privatpersoner som byggherrar och entreprenörer. Du kommer att bedriva tillsyn avseende bl.a. olovlig byggnation, både planerad samt av akut karaktär. Vid fältbesök har du bland annat tillgång till tjänstebåt och miljöbilar.

Vi ger dig möjligheten att ständigt förfoga över den allra senaste kunskapen om byggprocessen och dess lagstiftning i en dynamisk miljö. Vi använder ärendehanteringssystemen Bygg-R, Comprima och Lotus Notes/LIS.
Du föredrar själv dina ärenden i Bygg- och miljönämnden varvid tjänstgöring på obekväm arbetstid kan förekomma.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är byggnadsingenjör, arkitekt eller har annan lämplig utbildning.
Du är serviceinriktad och bra på att uttrycka dig enkelt och korrekt i tal och skrift och kan hantera både service- och myndighetsrollerna i dina kundkontakter. Du är utvecklingsorienterad och har god samarbetsförmåga. Arbetet innebär en del problemlösning så ett kreativt tankesätt och öppet sinne för människor värdesätts. Du ska vara utåtriktad, kontaktskapande och företagsam. Praktisk byggerfarenhet är meriterande. Körkort erfordras.
Öckerö kommun förstår vikten av och skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling. Interna och externa kompetensutvecklingsinsatser är självklara delar av verksamheten.
Det förutsätts att du har praktisk erfarenhet inom området

Kontaktpersoner på detta företaget

Christian Krook
031976200
Ronnie Bryngelsson

Samhällsbyggnadschef Robert Svensson
031-97 62 46
Vision Dick Andersson
031-97 63 65
SACO Lars-Gunnar Andersson
031-97 62 10
Säkerhetssamordnare Bodil Everlund
031-97 88 40
Folkhälsoplanerare Lovisa Larsson Allansson
0706-90 97 30.
Kommunal Väst Ronnie Bryngelsson

Enhetschef renhållningen Thomas Wijk
031-97 62 58
Enhetschef Kretsloppsenheten Thomas Wijk
031-97 62 00
Enhetschef Plan- bygg och miljö Per Karlbäck
031-97 62 00
Enhetschef Kretsloppsenheten Thomas Wijk
031-97 62 58
Enhetschef, ungdom och förening Eivor Johnsson
031-97 63 78
Vik. Enhetschef för kost Jeri Svensson
031-97 88 32
Kommunikations- och utvecklingschef Karin Zachau
031-97 88 20
Kommunchef Ingvar TH Karlsson
031-976206
Drogförebyggare Håkan Fransson
031-97 64 59
Ekonom Irene Berg
031-976270
Administratör Lena Dahl
031-97 62 81
Kommunikations- och utvecklingschef Karin Zachau
031-97 62 00
Samhällsbyggnadschef Urban Olsson
031-976246
Kommunchef / Tf verksamhetschef Ingvar TH Karlsson
031-976206
Arbetskonsulent Martin Pettersson
031-97 63 98
verksamhetschef Inga-Lill Siljat
031-976234
Verksamhetschef, Fritid och Kultur Lars Thorsson
031-976286
Enhetschef, Anläggning Gösta Gillholm
031-976289
Personalchef Anna Dannje Brocker
031-976211
Förhandlingsspecialist Agneta Carlsson
031-976218
Kostchef Terese Törnqvist
031-976200
Personalspecialist Anna Selén
031-976217

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 10 September 2014
Ange referens: 0240/14

Öckerö kommun

Besöksadress

Sockenvägen 13 47580 Öckerö
None

Postadress

Box 1035
Öckerö, 47580

Liknande jobb


BYGGLOVSHANDLÄGGARE Laholms kommun 28 August 2014 BYGGLOVSHANDLÄGGARE
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör Samhällsbyggnadsförv.. 20 February 2015 Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
Bygglovsarkitekt Hässleholms kommun 6 March 2015 Bygglovsarkitekt
Bygglovhandläggare Söderhamns kommun By.. 17 March 2015 Bygglovhandläggare