Arbetslivsinstitutet.se

Chef för kanslistaben


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2013-10-01 eller efter överenskommelse.

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning med cirka 350 medarbetare som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Vi tillgodoser invånarnas och näringslivets behov av en säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering och gör så att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget.

ARBETSUPPGIFTER
Kanslistaben är en ny stabsfunktion som kommer inrättas på förvaltningen och som ansvarar för nämnd- och diariefrågor, administration, intern service, intern kontorsservice i Hjällbo, samt expertstöd inom miljöarbete och kvalitet. Staben samordnar och följer upp den interna kontrollen och är vår förvaltningsmodell inom IT. Kanslistaben är under uppbyggnad och den nya chefen kommer att vara ansvarig för rekrytering av miljösamordnare, en ny tjänst som planeras inrättas inom kanslistaben.

Som chef för kanslistaben är du direkt underställd förvaltningschefen och har det övergripande ansvaret för kanslistaben. Förutom personal- och budgetansvar ingår att ansvara för och utveckla staben. I dina arbetsuppgifter ingår uppföljning, analys, målstyrning, långsiktig planering och utveckling av den egna staben. Tillsammans med miljösamordnaren kommer du att bygga upp förvaltningens interna miljöarbete genom ett miljöanpassat arbetssätt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen samt erfarenhet av chefsuppdrag och kvalitetsarbete. Att du har erfarenhet som chef med personal-, budget och verksamhetsansvar ser vi som en förutsättning. Du har ett övergripande helhetsperspektiv för verksamheten, är serviceinriktad, analytisk, mål- och resultatinriktad och har lätt för att ta initiativ vid både förändrings- och utvecklingsarbete. Genom ditt sätt att arbeta och kommunicera skapar du delaktighet i det dagliga arbetet och är bra på att utveckla en positiv samverkan och att skapa goda relationer både inom och utom organisationen. Som person är du drivande, lyhörd, pedagogisk och har ett tydligt ledarskap. Du trivs med att vara ett gott föredöme för dina medarbetare.

Kretslopp och vattens verksamhet är en av grundpelarna i vårt samhälle vilket skapar stor meningsfullhet i arbetet vi utför. God teknisk kompetens gör att vi ligger i framkant vad gäller vatten-, avlopps- och avfallsteknik.

Hos oss får du möjlighet att se helheten i ditt arbete. En stimulerande och kreativ miljö, tydliga och mätbara mål samt realistiska krav och utmaningar lägger grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och ansvar medverkar du i arbetets planering, genomförande och uppföljning.

Som medarbetare på kretslopp och vatten erbjuder vi dig goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas Carlsson

Marita Rosenberg

Siw Samuelsson

Henrik Rydberg

Anette Hansen

Kenneth Linblom

Birgitta Roos

Sara Pettersson

Jeanette Hartung

Hans Fransson

Charlotte Lindstedt

Annika Andersson
031 - 368 70 61
Lotta Ljungmark
031 - 368 70 53
Lena Blom
031 - 368 27 28
Avdelningschef Henrik Kant
031 - 368 71 09
Vision Jakob Ljungquist

Saco Charlotte Lindstedt
031 - 368 70 88
Enhetschef vattenledningsprojekt Lars Anefors
031 - 368 70 79
Vision Jakob Ljungquist
031 - 368 71 96
Saco Mattias Berg
031 - 368 71 03
Kommunal Sandy Westergren
031 - 368 72 60
avdelningschef Helena Hallagård
031 - 368 70 03
enhetschef Benny Dickborn
031 - 368 72 36
Vision Siw Samuelsson

Kommunal Mats Eriksson
031 - 368 72 38
enhetschef Johan Hultén
031 - 368 73 80
Kommunal Ulf Johansson
031 - 368 74 12
enhetschef, Återvinning och Återbruk Sanna Göransson
031 - 368 70 31
enhetschef Johan Hultén
031 - 368 72 71
Vision Lars Björk
031 - 368 72 12
Saco Jessica Johansson
031 - 368 71 15
enhetschef Gert Figoni
031 - 368 73 80
Vision Cecilia Johansson
031 - 368 73 46
enhetschef Sara Pettersson
031 - 368 27 76
Vision Siw Samuelsson
031 - 368 27 43
Saco Helena Bengtsson
031 - 368 27 42
förvaltningschef Henrik Kant
031 - 368 71 09
Saco Karolina Odenmarck
031 - 368 71 20
ingenjör, drift Sven Särnbratt
031 - 368 70 48
tf avdelningschef Lars Anefors
031 - 368 70 79
enhetschef Mats Engdahl
031-368 70 45
Enhetschef Josefin Lundberg Abrahamsson
031 - 368 70 34
Vision Kenneth Lindblom
031 - 368 71 44
enhetschef (avlopp) Fredrik Torstensson
031 - 368 70 33
Enhetschef stadsbyggnad Emma Hansryd
031 - 368 70 37
avdelningschef Nike Vallström
031 - 368 27 63
HR-specialist Lotta Ljungmark
031 - 368 70 53
HR-chef Annika Andersson
031 - 368 70 61
Enhetschef stadsbyggnad Emma Hansryd

tf avdelningschef Lars Anefors

enhetschef stadsbyggnadsprojekt Emma Hansryd
031 - 368 70 37
enhetschef avloppsprojekt Glen Nivert
031 - 368 27 71
enhetschef vattenverksprojekt Lisa Ahnoff
031 - 368 27 15
Laboratoriechef Henrik Rydberg

Enhetschef Marie-Christine Karlsson
031 - 368 72 77
avdelningschef Lennart Lorick
031 - 368 70 47

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 August 2013
Ange referens: A340166

Göteborgs stad, Kretslopp och vatten

Besöksadress

Köpmansgatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


KONSTFACK 1 July 2013 Biträdande prefekt
Riksdagsförvaltninge.. 1 July 2013 Tillförordnad kanslichef till försvarsutskottet