Arbetslivsinstitutet.se

Chef till miljöroteln


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning tillämpas. Tillvidareanställning som inleds med provanställning 6 månader. Dagtid, flextid.

Vi söker en chef som vill vara med och utveckla miljöroteln

Målet för Polisen är att minska brottsligheten, öka människors upplevda trygghet och ge en god service. För att kunna nå dessa mål krävs goda ledare och engagerade medarbetare. Myndigheten lägger stor vikt på ledning och styrning av verksamheten, med fokus på ett kommunikativt ledarskap.

Polismyndigheten i Gävleborgs län är idag en av landets 21 myndigheter. Den 1 januari 2015 blir vi en nationell polismyndighet. Vår polismyndighet kommer att ingå i en gemensam region tillsammans med polismyndigheterna i Uppsala och Västmanlands län.

Polismyndigheten i Gävleborg består av Stab och Polisoperativ verksamhet. Miljöroteln är en ny rotel fr.o.m. januari 2014 och den ska handlägga bland annat miljö- och arbetsmiljöbrott. Organisatoriskt kommer miljöroteln att tillhöra Länskriminalpolisavdelning.

Funktionsbeskrivning
Som chef för miljöroteln kommer du att ingå i avdelningens ledningsgrupp. Du har tillsammans med avdelningscheferna ansvar för myndighetens arbete inom verksamhetsområdet. Roteln kommer att utreda till exempel miljöbrott, arbetsmiljöbrott, citesbrott och grova jaktbrott. Vidare handläggs polismyndighetsbeslut avseende djurskyddslagstiftningen. Du samverkar och kommunicerar med andra myndigheter och förvaltningar. Du driver utvecklingsarbete i linje med de strategier och mål som finns uppsatta för arbetsområdet. Utöver att vara chef och ledare ska du vara beredd att arbeta som utredare och vidta utredningsåtgärder.
I chefsuppdraget ingår personal- verksamhet- och budgetansvar för gruppens sju medarbetare. Du kommer att ansvara för uppföljning, kvalitetssäkring och återkoppling. I chefsuppdrag ingår även att hålla utvecklings- och lönesamtal samt genomföra arbetsplatsträffar.

Kompetenskrav
- Akademisk examen inom miljöområdet
- Kunskaper om miljöbalken och följdlagstiftningen samt arbetsmiljölagen
- Arbetslivserfarenhet och utredningsvana från miljörätts- och arbetsmiljöområdet
- Erfarenhet av ledarskap
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska

Meriterande är
- Erfarenhet av att hantera media
- Erfarenhet av utvecklingsarbete

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är öppen, tydlig och har fallenhet för att skapa ett gott arbetsklimat. Dina goda ledaregenskaper skapar förutsättningar för delaktighet och du utvecklar dina medarbetare genom att arbeta aktivt med kommunikation och delegering. Du är mål- och resultatinriktad.
Du är kreativt intresserad av verksamhetsutveckling som kommer att bli en viktig del i ditt arbete. Du är strukturerad och har god förmåga att planera och är en inspiratör som kan stimulera din omgivning till utveckling och nytänkande.
Polismyndigheten lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Eftersom arbetet innebär många kontakter såväl inom som utanför myndigheten ställs krav på egenskaper som servicekänsla, självständighet och samarbetsförmåga.

För dig är samverkan med de fackliga organisationerna en naturlig del av verksamhetens utveckling.

Polismyndigheten erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.

Kontaktpersoner på detta företaget

chef KUT Daniel Mathsson
114 14
OFR/S Lena Bogren
114 14
OFR/P Andreas Löfstrand
114 14
Stabschef Ulrika Hjerpe
070-202 98 27
Rotelchef Lieslotte Molin
010-567 85 82
Koordinator Anders Sjödin
010-567 85 47
OFR/S Lena Bogren
11414
OFR/P Andreas Löfstrand
11414
bitr avd chef Christian Lundback
010-567 85 32
Avd chef Bo Sköld
11414
Chef serviceenheten Anneli Elverstig
11414
chef brottsamordningsroteln Kennet Andersson
11414
gruppchef Christoffer Morén Linge
11414
Chef Miljöroteln Henrik Forssblad
11414
Chef Miljöroteln Henrik Forssblad
010- 5678403

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 6 October 2013
Ange referens: 713 A194.133/2013
E-post: [email protected]
Övrigt: Säkerhetsprövning enligt 14 § säkerhetsskyddsförordningen.

POLISMYNDIGHETEN I GÄVLEBORGS LÄN

Besöksadress

S:a Centralgatan 1
None

Postadress

Box 625
GÄVLE, 80126

Liknande jobb


Jobbet.se (LS Jobbet AB) 23 October 2013 Miljö-och kvalitetsansvarig med IT-ansvar,Relita
Naturvårdsverket 17 January 2014 Sektionschef för miljöskydd, avfall/kemikalier
Naturvårdsverket 17 January 2014 Sektionschef för vilt, naturresurser, kretslopp
Två enhetschefer Länsstyrelsen i Gävl.. 14 April 2015 Två enhetschefer