Arbetslivsinstitutet.se

Chef till Serviceförvaltningens kansli


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som framtidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Med 20 000 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar.

Serviceförvaltningen
arbetar med service åt kommunens förvaltningar.
Allt ifrån att sköta stadens telefonväxel och internpost
till att erbjuda skolmat, förvalta stadens byggnader, parkskötsel och gaturenhållning, drift och underhåll av
gator och VA-ledningar, IT-drift och mycket mera.
Ansvarig nämnd är servicenämnden.


ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten som chef för kansliet är nyinrättad i organisationen. Detta medför att du erbjuds möjligheter att vara med och påverka tjänstens utformning redan från början. Som chef för kansliet ansvarar du för förvaltningens och nämndens kansli och rapporterar till förvaltningsdirektören.Du arbetar också med förvaltningens ledning och affärsområden. I kansliet ingår funktionerna för förvaltnings och nämndskansli, kommunikation och It-samordning. I tjänsten ingår att bistå som sakkunnig till nämnden. Du fungerar som intern expert i juridiska frågor och har rollen som rådgivare för chefer och medarbetare inom verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en jurist med inriktning mot förvaltningsrätt alternativt har du erfarenheter och färdigheter som kan bedömas likvärdiga. Därtill har du allmänjuridiska kunskaper och ett tydligt intresse inom förvaltningsrätt/kommunalalrätt, offentlighet och sekretess och LOU.

Som person är det meriterande om du är pedagogisk med god förmåga att skapa förståelse och sprida kunskap inom din expertis med fokus på verksamhetsförståelse och helhetsnytta. För att skapa hållbarhet och påverkan krävs din förmåga att se helheten och därtill en god kommunikativ förmåga. Din kommunikativa förmåga utgörs av din känsla för att välja rätt kommunikation och att möta verksamheterna utifrån sina förutsättningar. Du behöver vara pragmatisk och ha förmåga att skapa en brygga mellan regelverk och verksamhet. Som problemlösare identifierar du både behov och kan komma med förslag till förbättringar. Tjänsten medför ansvar för uppföljning och utvärdering av det som genomförs inom ditt område. Vi förutsätter också din trygghet och erfarenhet i förhandlingssituationer. Du har en dokumenterarad erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet. Du har också gedigen erfarenhet av ledarskap med mognad såväl som person och som ledare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Joakim Ingves
040-341849
Håkan Blixt
040-341811
Marie Månsson
040-341827
Christina Martinsson
040-34 68 82
Magdalena Jönsson
040-34 30 92
Lars-Göran Lindh
040-342790
Lennart Andersson
040-341792
Marie Kullebjörk

Områdeschef Michael Egly
040-34 30 69
Områdeschef Maria Johansson
040-34 64 97
Bernt Fridh, Sektionschef Extern service
040-34 55 07, 0709-71 01 72
Avdelningschef Markanläggning Christer Christensson
040-342820
tf affärsområdeschef Magnus Tengvallius
0721-872118
Vision Per Johansson
040-347888
Daniel Andersson, Arbetsledare
040-34 15 28
Områdeschef Christina Martinsson
040-34 68 82
Chef Redovisningsavdelningen Margareta Jeppsson
040-34 30 66
HR-konsult Marie Kullebjörk

Avdelningschef omr skola Jonna Myrebris

Personalsekreterare Marie Månsson
040-341827
Transport och markanläggning Tommy Nilsson avdelningschef
040-341559, 0706-368699
Anna-Karin Bergmark, Sektionschef
040-34 75 76
Enhetschef HR-service Luljeta Hamid
040-349660
HR-chef Serviceförvaltningen Glenn Willman
040-343031
Ekonomichef Serviceförvaltningen Cecilia Antonsson
040-341863
Sektionschef Kristina Gustlin

Kommunal Lars-Inge Malmborg
040-341474
Vision Leif Nilsson
040-34 12 28
Strateg Christer Castlén
070-6236445, 040-341824
Enhetschef Geza Balint

Avdelningschef Markskötsel Ulrica Lundman
0734-20 37 75
Driftledare/Tf. Avdelningschef Suszanne Fyffe
073-387 8251
HR-konsult Kristin Jönsson
040-341081
SACO Lennart Andersson
040-341792
Affärsområdeschef Kommunteknik Jerker Johansson
040-34 19 52
Magnus Tengvallius, Produktionschef

Per Johansson, Vision
040-34 78 88
Leif Ekström, Arbetsledare
040-341532, 0703-333157
HR-chef Margareta Tidfält
040-34 01 20
Sektionschef Bernt Fridh
040-34 55 07
Mikael Löfving, Enhetschef
0734-36 80 33
Martin Bennrup Enhetschef
0701-44 95 89
Enhetschef/Tf. Avdelningschef Suszanne Fyffe
073-387 8251
Rolf Nordström, Enhetschef
0708-69 45 69
Utvecklingssamordnare Kristian Bergén
040-340920
Arbetsledare Mats Nilsson
040-34 15 03
Koststrateg Gunilla Berggren
040- 34 90 39
Koststrateg Mimmi Hägg
040- 34 29 70
Enhetschef HR-service Håkan Carlsson
040-34 96 61
Enhetschef, Service Daniel Andersson
040-34 15 28
HR-chef Serviceförvaltningen Glenn Willman

SACO Lennart Andersson
040-34 17 92
Enhetschef Lars Kristensson
040-341831
Avdelningschef Fastighet Håkan Blixt
0733- 40 18 11
Sektionschef Jenny Berkesköld

Sektionschef Petra Fredin

Sektionschef, intern service Daniel Parknäs Örnfelt

Sektionschef Kundcenter/Televäxel Catharina Björklund
040-341965
Kökschef område D Ilmie Mutlu
040-341000
Kökschef område D Camilla Bond
040-341000
Carola Lund, Avdelningschef
040-34 17 55
Chef Byggprojekt Roger Möller
040-347387
Pontus Olsson, Avdelningschef
040-34 18 54
Margareta Tidfält, verksamhetschef HR-service
040-34 01 20
Ronny Hansson, Tf Enhetschef

Områdeschef Magdalena Jönsson
040-343092
HR-Konsult Erik Holm
040-349655
Enrique Urra, Kökschef

Kommunikationschef Anna Persson Öhman

Arbetsmiljöspecialist Robert Johansson

Afförsområdeschef Jerker Johansson
040-341952
Enrique Urra, Restaurangschef

Magdalena Jönsson, Områdeschef
040-34 30 92
Michael Egly, Områdeschef
040-34 30 69
Enhetschef Annelie Larsson
040-349660
Sektionschef Annelie Friberg

Chef kanslifunktionen Lena Lundin
0768-881571
Enhetschef Jeanette Lindvall
040-341162

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 29 November 2013
Ange referens: 2013-SEF-56
Övrigt: I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval och välkomnar därför din ansökan så fort som möjligt. I denna rekrytering har vi övervägt våra annonseringskanaler och undanber oss annonsförsäljning och andra erbjudanden kopplade till rekryteringen. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Malmö stad Serviceförvaltningen

Besöksadress

20580 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Kanslichef Växjö kommun, Kommun.. 22 November 2013 Kanslichef
Mörbylånga Kommun* 26 November 2013 Kanslichef
Sollentuna Kommun Ka.. 29 November 2013 Kanslichef
Kanslichef Herrljunga kommun, K.. 5 December 2013 Kanslichef