Chef till Serviceförvaltningens kansli

Arbetsbeskrivning

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som framtidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Med 20 000 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar.

Serviceförvaltningen
arbetar med service åt kommunens förvaltningar.
Allt ifrån att sköta stadens telefonväxel och internpost
till att erbjuda skolmat, förvalta stadens byggnader, parkskötsel och gaturenhållning, drift och underhåll av
gator och VA-ledningar, IT-drift och mycket mera.
Ansvarig nämnd är servicenämnden.


ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten som chef för kansliet är nyinrättad i organisationen. Detta medför att du erbjuds möjligheter att vara med och påverka tjänstens utformning redan från början. Som chef för kansliet ansvarar du för förvaltningens och nämndens kansli och rapporterar till förvaltningsdirektören.Du arbetar också med förvaltningens ledning och affärsområden. I kansliet ingår funktionerna för förvaltnings och nämndskansli, kommunikation och It-samordning. I tjänsten ingår att bistå som sakkunnig till nämnden. Du fungerar som intern expert i juridiska frågor och har rollen som rådgivare för chefer och medarbetare inom verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en jurist med inriktning mot förvaltningsrätt alternativt har du erfarenheter och färdigheter som kan bedömas likvärdiga. Därtill har du allmänjuridiska kunskaper och ett tydligt intresse inom förvaltningsrätt/kommunalalrätt, offentlighet och sekretess och LOU.

Som person är det meriterande om du är pedagogisk med god förmåga att skapa förståelse och sprida kunskap inom din expertis med fokus på verksamhetsförståelse och helhetsnytta. För att skapa hållbarhet och påverkan krävs din förmåga att se helheten och därtill en god kommunikativ förmåga. Din kommunikativa förmåga utgörs av din känsla för att välja rätt kommunikation och att möta verksamheterna utifrån sina förutsättningar. Du behöver vara pragmatisk och ha förmåga att skapa en brygga mellan regelverk och verksamhet. Som problemlösare identifierar du både behov och kan komma med förslag till förbättringar. Tjänsten medför ansvar för uppföljning och utvärdering av det som genomförs inom ditt område. Vi förutsätter också din trygghet och erfarenhet i förhandlingssituationer. Du har en dokumenterarad erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet. Du har också gedigen erfarenhet av ledarskap med mognad såväl som person och som ledare.

Sammanfattning

Liknande jobb


Kanslichef

Kanslichef

25 maj 2020

Kanslichef

Kanslichef

25 maj 2020

18 maj 2020

Kansli- och utredningschef

7 september 2010