Chefer till BF/IGV-grupper vid LPO Umeå

Arbetsbeskrivning

POLISMYNDIGHETEN SÖKER CHEFER TILL BF/IGV-GRUPPER VID LPO UMEÅ, ARBETSORT UMEÅ (C9162/2016)

Lokalpolisområde Umeå innefattar sex (6) kommuner, Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors. I lokalpolisområdet finns det tio BF/IGV-grupper. Sex grupper arbetar med utryckningsverksamhet dygnet runt, två grupper arbetar med trafikverksamhet, en grupp arbetar med utryckningsverksamhet och utredningsverksamhet i kommunerna Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors och Nordmaling och den sista gruppen arbetar med ungdomsverksamhet.

Vi söker nu två gruppchefer till BF/IGV i LPO Umeå. En kommer att verka som gruppchef för en av BF/IGV-grupperna som arbetar med utryckningsverksamhet. En kommer att verka som gruppchef för BF/IGV gruppen som arbetar med ungdomsverksamhet. Båda tjänsterna har placeringsort Umeå.

Som gruppchef inom utryckningsverksamheten är ditt uppdrag i huvudsak att på fältet leda den händelsestyrda verksamheten och den brottsförebyggande linjeverksamheten.

Som gruppchef på ungdomsgruppen är ditt uppdrag att ha ett övergripande ansvar över ungdomsverksamheten när det gäller utredningsverksamhet och brottsförebyggande-/fältverksamhet.

Som chef för BF/IGV-grupp vid region Nord

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
- arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
- ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du
- Minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- Polisexamen
- Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

besitter du
- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

För att kunna se hela kravprofilen, se annons på polisen.se

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Fackliga företrädare:
Polisförbundet Nord: Lisa Fältmark
ST: Mattias Keskitalo Nilsson
SACO: Ingegerd Nilsson-Ramm
SEKO: Rasmus Jonasson

Nås via polisens växel 114 14


Du söker befattningen via Polisens Rekryteringsstöd, här: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=df29662f-dca9-4ce2-9b27-27af440b3d94

Sammanfattning

Liknande jobb


27 maj 2020

Kommunpolis till LPO Östra Skaraborg

Kommunpolis till LPO Östra Skaraborg

17 maj 2020

23 april 2020