Arbetslivsinstitutet.se

Chefer till BF/IGV-grupper vid LPO Umeå


1 platser Tillsvidare Heltid

POLISMYNDIGHETEN SÖKER CHEFER TILL BF/IGV-GRUPPER VID LPO UMEÅ, ARBETSORT UMEÅ (C9162/2016)

Lokalpolisområde Umeå innefattar sex (6) kommuner, Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors. I lokalpolisområdet finns det tio BF/IGV-grupper. Sex grupper arbetar med utryckningsverksamhet dygnet runt, två grupper arbetar med trafikverksamhet, en grupp arbetar med utryckningsverksamhet och utredningsverksamhet i kommunerna Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors och Nordmaling och den sista gruppen arbetar med ungdomsverksamhet.

Vi söker nu två gruppchefer till BF/IGV i LPO Umeå. En kommer att verka som gruppchef för en av BF/IGV-grupperna som arbetar med utryckningsverksamhet. En kommer att verka som gruppchef för BF/IGV gruppen som arbetar med ungdomsverksamhet. Båda tjänsterna har placeringsort Umeå.

Som gruppchef inom utryckningsverksamheten är ditt uppdrag i huvudsak att på fältet leda den händelsestyrda verksamheten och den brottsförebyggande linjeverksamheten.

Som gruppchef på ungdomsgruppen är ditt uppdrag att ha ett övergripande ansvar över ungdomsverksamheten när det gäller utredningsverksamhet och brottsförebyggande-/fältverksamhet.

Som chef för BF/IGV-grupp vid region Nord

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
- arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
- ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du
- Minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- Polisexamen
- Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

besitter du
- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

För att kunna se hela kravprofilen, se annons på polisen.se

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Fackliga företrädare:
Polisförbundet Nord: Lisa Fältmark
ST: Mattias Keskitalo Nilsson
SACO: Ingegerd Nilsson-Ramm
SEKO: Rasmus Jonasson

Nås via polisens växel 114 14


Du söker befattningen via Polisens Rekryteringsstöd, här: https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=df29662f-dca9-4ce2-9b27-27af440b3d94

Kontaktpersoner på detta företaget

Tf Gruppchef Mats Rosenqvist
010-5667874
Ekonomidirektör Jan Andersson
11414
Saco-s Staffan Tilling
070-3222091
Avdelningschef Unni Jerndal
11414
Fackförbundet ST Åsa Jacobsson
0768829405
Regionpolischef Ulf Johansson
11414
Ansvarig rekryteringsprocess Anna-Karin Gyllsdorf
010-5638965
Chef för lokalförsörjning László Nagy Nemedi
11414
Saco-s Lars Modig
0725-69 79 40
Enhetschef Max Lutteman
11414
Saco-s Anna Owens
010-56 348 81
Polisförbundet Sofia Ask
010-563 87 10
Gruppchef Anita Jansson
010-56 40 802
Gruppchef Matti Sandberg
010-56 40 803
Tf gruppchef Kenneth Carnabeck
11414 010-56 827 21
SACO Lars Modig
0725-69 79 40
HR-Chef Pernilla Bergman
0705-097535
Anette Blomgren
0705-808612
Emma Höglund
0761-191550
SEKO Annika Olsen
010-56 550 69
Informationssekreterare Anders Vessman
010 563 91 69
Gruppchef Dennis Linder
010 563 90 62
Polisförbundet Sofia Ask
010-563 87 10
Avdelningschef Svahn Lindström Gunilla
11414
Fackförbundet ST Christina Staffansdotter
0767665820
Gruppchef Annika Rodhe
010 563 50 76
Fackförbundet ST Johan Gertz
010-56 770 92
Sektionschef Fredrik Gauffin
010-563 55 52
Fackförbundet ST Johan Gertz
0105677092
Fackförbundet ST Johan Gertz
010-5677092
t.f chef RLC Torbjörn Petersson
010-566 60 68
Gruppchef Annika Wiström

SACO Kent Svärd

Gruppchef PKC Maarit Lundgren
010-567 53 82
Ekobrottskammare 2 i Göteborg Anna-Carin Pihl
010-562 93 61
Fackförbundet ST Kent Söderlund
0722-212750
Chef Ekobrottskansliet Torbjörn Rosén
010-56 290 72
Sektionschef Sara Alsander
010-56 69 366
Gruppchef Stefan Ingsberg
010-5667678
Chef Operativ verksamhetsstyrning Christian Wehlin
010-56 664 95
SEKO Polisen Jan Tuvesson
0761-349310
Gruppchef Tommy Nordström
010-56 385 81
ST Kent Söderlund
010-5677207
Gruppchef Johan Dahl
010-56 386 44
Gruppchef Jimmy Liljebäck
070-398 94 07
Gruppchef Rikard Gunzenheimer
010-56 280 63
Fackförbundet ST Johan Gertz
010-56 770 92
Fackförbundet ST Johan Gertz
010-56 770 92
Kommunpolis Södra Vätterbygden Per Blomqvist
010-566 78 74
Gruppchef BF/IGV Höglandet Johanna Ivarsson
0730-772 549
Gruppchef Stöd & Service Värnamo Anette Timmer
010-566 85 63
Företrädare ST inom Polisen Staffan Eskilsson
070-581 08 73
Strategichef Göran Strömberg
11414
Gruppchef Patrik Andersson
072-725 93 20
Gruppchef Kjell Battaroff
010-566 88 40 070-568 77 66
SACO Tevfik Altonchi
073-321 83 99
Gruppchef Jimmy Liljebäck
070-398 94 07
Polisförbundet Kerstin Sjöberg
0705-18 57 60
Gruppchef Henrik Forssblad
0706-19 59 42
Polisförbundet Anna Ramsten
010-56 77 054
Lars Tonneman
070-531 98 43
SEKO Polisen Karna Tillheden
0732-490422
Gruppchef Susanne Hammarberg
010-5640998
Gruppchef HR Peter Nordgaard
010-561 63 62
SEKO Polisen Karna Tillheden
0732-490 422
SACO Kent Svärd
010-56 34 21
Verksamhetsskyddschef Lars-Gunnar Rydholm
010-56 67783
Gruppchef Jenny Freed
010-56 75 047
Fackförbundet ST Kent Söderlund
0722-212 750
Birgitta Odén
010-563 73 69
Polismästare Per Blomqvist
010-563 67 13
tf. chef Utvecklingscentrum Öst Mona-Mari Arvidsdotter
010-56 674 63
Lejla Jasarevic
010-5670281
gruppchef Lars Andersson
010-56 80280
HR-konsult Sandra Pärsdotter

Gruppchef Stöd & Service Södra Vätterbygden Maria Gustafsson
0722387714
Företrädare PF Hanna Englén
010-56 678 64
Gruppchef Håkan Erlingsson
010-563 94 91
Gruppchef Azam Roomi
010-564 14 99
Gruppchef Sarah Hjortsmarker
010-564 14 59
Gruppchef Anneli Lorentsson Carlviken
010-563 95 64
Johan Karlström
010-5649535 010-5649535
Gruppchef Christer Rindmo
010-5615971
Pernilla Silvén
010-5670934
Urban Krook
010-5670395
Gruppchef Henrik Manfred
010-56 414 84
Gruppchef Johan Ståhle
010-5634278
Gruppchef Örebro Niklas Borgström
11414
Gruppchef Hallsberg Karin Eldblom
11414
Gruppchef Lindesberg Anneli Löthgren
11414
Gruppchef Karlskoga Ronnie Stensson
11414
gruppchef Sandra Vukotic Djuric
11414
OFR/P Sofia Ask
11414
Strategichef Göran Strömberg
010-563 02 49
chef LPO chef Uppsala/Knivsta Jale Poljarevius
0708-95241
Inspektör, Gruppchef, Utredning 2 Johan Bodin
010-566 95 16
Gruppchef BF-IGV 3 Eskilstuna Jonathan Svanerö
070-3245803
Företrädare ST inom Polisen Ann Gustafsson
010-56 695 52
Susanne Bäcklund
010-5681886
Sektionschef Damir Omérov
010-56 32650
SEKO Polisen Karna Tillheden
010-561 66 27
Gruppchef Johan Borg
010-566 77 26
SEKO polisen Jan Tuvesson
0761-34 93 10
Företrädare Polisförbundet Lars-Håkan Skoog
0730-73 00 98
Gruppchef Mängdbrott Eskilstuna Margareta Freidenfelt
010-56 689 27
Gruppchef Mängdbrott Nyköping Johan Bodin
010-56 695 16
Gruppchef Mängdbrott Katrineholm Anton Ayyad
010-56 69 173
Avdelningschef Johan Östensson
070-281 90 04
Chef Johan Eriksson
010-568 20 45
Företrädare ST inom Polisen Ricken Svensson Nyqvist
070-4561757
Inspektör Oscar Nissfolk
010-5639371
Arrestföreståndare Johan Grehn
070-2337357
Gruppchef Samson Tsegaye
070-200 90 75
Gruppchef Arja Larsson
072-561 58 72
HR-partner Eva Wikman
010-56 83945
Chef LPO Medelpad Josef Wiklund
010-56 80 480
Rekryterande chef Josef Wiklund
011-56 80 480
Rekryterande chef Sten Sundin
070-863 74 41
Chef LPO Östersund Peter Moberg
010-56 81527
Chef RLC Benny Rinnström
010-56 83361
Chef LPO Umeå Ronny Adolfsson
010-56 82253
Gruppchef Rasmus Lundahl
010-56 35 119
SACO Kent Svärd
010-56 34 211
Chef Utredningssektionen Karin Markaberg
010-568 40 22 076-803 45 24
HR-partner Eva Wikman
010-568 39 45
Chef Aktionsgruppssektion Hans Björner
073-070 34 10
Biträdande avdelningschef Britt Rehnberg
010-5634782
Chef Anna-Carin Gustafsson Åström
010 563 8710
Sektionschef Inga-lill Hult
114 14
Gruppchef PO Nord Anna Gerdelius
010-563 16 19
Gruppchef Gränspolisenheten Arlanda Maria Hedman
010-563 47 89
Gruppchef PO City Anna Diagos
072 566 4807
Samordnare PO Syd Annika Oljeqvist
010-56 42657
Gruppchef PO Syd Sandra Karman
010-564 3694
Gruppchef PO Nord Tina Erving
0105631664
Gruppchef PO City Magnus Alensand
010-56 336 14
HR-Konsult Carla Vidén
072 512 92 06
Rekryterande chef Peter Granquist
010-56 375 62
HR- Konsult Carla Vidén
072 512 92 06
Rekryterande chef David Kummel
010-563 50 23

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 13 November 2016
Ange referens: C9162/2016
Övrigt: Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post, se annons på polisen.se

Polismyndigheten

Besöksadress

Vallgatan 3-5
None

Postadress

None
JÖNKÖPING, 55118

Liknande jobb


Chef till stöd/servicegrupp vid LPO Medelpad Polismyndigheten 26 October 2016 Chef till stöd/servicegrupp vid LPO Medelpad
Chefer till BF/IGV-grupp vid LPO Medelpad Polismyndigheten 26 October 2016 Chefer till BF/IGV-grupp vid LPO Medelpad
Chef till utredningsgrupp för Brott i nära relat Polismyndigheten 26 October 2016 Chef till utredningsgrupp för Brott i nära relat
Chef till utredningsgrupp vid LPO Östersund Polismyndigheten 26 October 2016 Chef till utredningsgrupp vid LPO Östersund