Chefer till lönegrupp vid HR-avdelningen, HR-direkt PAC, Linköping

Chefer till lönegrupp vid HR-avdelningen, HR-direkt PAC, Linköping

Arbetsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
HR-direkt är en enhet inom Polismyndighetens gemensamma HR. Enheten är tillgängligt för såväl chefer som medarbetare och arbetar operativt inom samtliga HR-områden samt med professionellt stöd i myndighetsgemensamma frågor inom HR-området.
PAC är en sektion inom HR-direkt som ansvarar för hela polisens löne- och pensionsadministration. Sektionen är placerad i Linköping.
Vi söker nu en chef till en av tre lönegrupper där du tillsammans med övriga chefer och medarbetare ska realisera sektionens uppdrag och utveckla verksamheten.
Sektionen består av fem grupper. Förutom de tre löneproduktionsgrupperna även en lönesupport och en specialistgrupp bestående av lönespecialister, systemadministratörer och pensionshandläggare.
De tre lönegrupperna arbetar processinriktat och gruppcheferna har ett mycket tätt samarbete för att säkerställa en ensad och kvalitetssäkrad löneprocess för hela Polismyndigheten.  
På Polismyndigheten pågår ett byte av HR/Lönesystem vilket innebär spännande utmaningar för hela myndigheten och inte minst för lönesektionen PAC. Som chef kommer du och dina medarbetare att bli involverad i projektet och delaktiga i att arbeta fram ett nytt anpassat arbetssätt inför systembytet som ska ske i april 2021.
Som chef för en lönegrupp vid HR-direkt PAC:
ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i PAC:s ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
för funktionen relevant utbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

För att se hela kravprofilen, följ länken: https://polisen.se/contentassets/4ca2594b23f64c2fa789f3532bfd6e50/kravprofil-gruppchef-pac.pdf
Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Eva Dolk, 010-563 66 55. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Emma Färlin, [email protected]
Fackliga företrädare
Fredrik Bergh/SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask/Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz/Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden/SEKO Polisen, tfn 0732-490 422
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering vid: HR-direkt, PAC i Linköping

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 16e april 2020 via e-post till [email protected] Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr: A152.873/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr: A152.873/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Postadress

Tornbyvägen 1
Linköping, 58107

Liknande jobb


7 april 2020

HR Ansvarig till Winge Byggnads AB i Järfälla

HR Ansvarig till Winge Byggnads AB i Järfälla

6 april 2020

HR-chef

HR-chef

6 april 2020