Cirkelledare/artist för deltagare med demenssjukdom

Cirkelledare/artist för deltagare med demenssjukdom

Arbetsbeskrivning

Arbetarnas bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund med verksamhet i Sveriges alla kommuner. Organisationens mål är att ge människor möjlighet att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur och bilda sig. ABFs verksamhet är uppdelad på ett femtiotal lokalavdelningar där avdelningen ABF Södra Småland är verksam i kommunerna Växjö, Alvesta, Tingsryd och Uppvidinge. Avdelningen har ca 180 medlems- och samarbetsorganisationer som har folkbildningsverksamhet. Utöver detta har avdelningen lokala och internationella projekt samt uppdrag gentemot kommuner och myndigheter. 


Minnas Tillsammans är ett projekt som genomförs av ABF Södra Småland med medel från Allmänna Arvsfonden, i samarbete med äldreboendena Norrelid i Växjö och Älmegården i Rävemåla. Syftet med projektet är att utveckla en ny arbetsmetod för hur personer med demenssjukdom kan få tillgång till ett bredare kulturutbud utifrån sina förutsättningar. Med projektet Minnas Tillsammans vill vi bredda aktivitets- och kulturutbudet för personer med demenssjukdom för att öka välmående och självkänsla hos målgruppen och därför behöver vi Dig som cirkelledare/kulturarbetare/artist som på timbasis kan delta i projektet. 
 
Som aktivitetsledare håller du aktiviteter för målgruppen i samverkan med boendepersonal, utvärderar varje tillfälle och rapporterar till verksamhetsledaren för projektet. Du är även med på arbetsgruppsträffar (under dina aktiva månader), ett forum för erfarenhetsutbyte som kommer hållas månadsvis. Antal träffar/grupper varje aktivitetsledare kommer genomföra styrs av målgruppens efterfrågan. 
 
ABF är partipolitiskt obundet men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens, och vi ser självklart att du delar våra och arbetarrörelsens värderingar! 
 
Meriterande:  
Erfarenhet av att hålla i aktiviteter. 
Erfarenhet av ideella organisationer och/eller folkbildningsverksamhet. 

 
Verksamheten kommer att genomföras på:
Norrelid i Växjö, Växjö kommun.
Älmegården i Rävemåla, Tingsryds kommun

Anställningsform: Timanställning, kollektivavtal, anställning kommer att ske fortlöpande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Cirkelledare i navigation

Cirkelledare i navigation

4 juni 2020

Kursledare i Spanska

4 juni 2020

Kursledare i Bosniska/Kroatiska/Serbiska

4 juni 2020

Cirkelledare inom IT, Nyköping

Cirkelledare inom IT, Nyköping

3 juni 2020