Cytodiagnostiker, vikariat, till Klinisk patologi i Kristianstad

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Medicinsk service stödjer samtliga Region Skånes egna verksamheter och externa vårdgivare. I Medicinsk service ingår divisionerna Labmedicin och IT/MT. Förvaltningen är en nybildad organisation och vi är 1600 medarbetare. Våra arbetsplatser finns i hela Skåne.

Division Labmedicin har åtta verksamhetsområden; Arbets- och miljömedicin, Biobank, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi samt Vårdhygien. I division Labmedicin arbetar drygt 1200 medarbetare.

Klinisk patologi är ett verksamhetsområde inom förvaltningen Medicinsk service i Region Skåne. Vi bedriver verksamhet på fyra orter, Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad med en gemensam verksamhetschef. Vi tillhandahåller histopatologisk, cytologisk och molekylärpatologisk service till privatläkare, vårdcentraler, närsjukhus, akutsjukhus och Skånes universitetssjukhus, SUS, samt bistår med specialkompetens och konsultationsexpertis inom Södra sjukvårdsregionen.

Inom verksamhetsområde Klinisk patologi ansvarar vi bland annat för analys och diagnostik inom patologi och cytologi.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär diagnostik av cytologiska prover, viss preparering av exfoliativ cytologi och vätskebaserad vaginalcytologi samt assistans av punktioner kan ingå. Verksamheten förändras ständigt och det är viktigt att du vill följa med i detta arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med specialistutbildning i cytodiagnostik, gärna med erfarenhet av arbete på ett cytologiskt laboratorium. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala.

Arbetet kräver att du är noggrann, strukturerad och ansvarsfull. Du har en medvetenhet om patienten och vi lägger stor vikt vid att du är trygg i din yrkesroll och känner dig bekväm med att fatta beslut i diagnostiska frågeställningar. Du uppskattar att arbeta i team, ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ronny Frick - Enhetschef
046- 17 32 38
Vision, expedition
040-33 10 71
Kommunal
www.kommunal.se
Anna Axmon - Enhetschef (Ring även för fackliga
046- 17 39 60
Monica Kåredal - Labprocessledare och kemist
046- 17 31 92
Mons Lundqvist, områdeschef
046-17 23 27
Carina Berglund, HR-specialist (fackliga frågor)
046-17 31 56
Yvonne Bengtsson, Enhetschef
046-17 34 85
Bengt-Uno Andersson, Vårdförbundet
040-33 19 44
Petra Evenäs - Enhetschef
040-33 28 94
Eva Fagerberg - Biomedicinsk analytiker med spec
0410 - 555 82
Bengt-Uno Andersson - Vårdförbundet
040-33 14 35
Ann Jönsson - Enhetschef
046-17 49 27
Lena Åberg - Verksamhetschef
046-17 32 01
Marin L Olsson - Professor
046-17 32 07
Paul Stålhane - Mellersta Skånes läkareförening
0702-40 81 63
Malin Ivarsson, tf verksamhetschef
046-275 29 84
Lisbeth Lindberg, Vårdförbundet
046-275 29 86
Christina Ciornei, Naturvetarna
046-17 34 13
Marie Sverud, Kvalitetssamordnare och Biobanksfö
046-275 29 88
Carina Fröjd, Vision
046-275 29 82
Lena Luts - Verksamhetschef
0768-87 17 43
Carina Berglund - HR-specialist
046-17 31 56
Kontakta Carina Berglund, HR-specialist
046-17 31 56
Enhetschef Boel Olsson
046-17 34 84
Vårdförbundet Bengt-Uno Andersson
040-331944
Annica Jönsson, enhetschef
040-33 69 71
Carina Berglund, HR specialist (fackliga frågor)
046-17 31 56
Kerstin Andersson, Vårdförbundet
040-33 14 82
Csilla-Lia Paulsson, Vision
040-33 14 69
Eva-Mari Karlsson, Enhetschef
046-17 32 08
Alicja Nilsson, Vårdförbundet
046-17 32 25
Bahram Hosseini-Maaf, Naturvetarna
046-17 32 13
Leif Gillving - Enhetschef
044-309 19 88
Carina Berglund - HR-specialist (fackliga frågor
046-17 31 56
Lina Löfmark, enhetschef
046-17 79 19
Håkan Tinnerberg, yrkeshygieniker
046-17 70 45
Ralf Rittner, SACO
046-17 31 87
Petter Hannerz, Stabchef
040- 33 10 86
Maria Soller - Verksamhetschef
046-17 35 83
Naturvetarna (Växel)
08-466 24 80
Ann-Christin Hammarlund, Enhetschef
046-17 32 65
Eva Melander, Verksamhetschef
040-33 74 86
Vårdförbundet
www.vardforbundet.se
Charlotte Svensson, Enhetschef
042- 40 62 119
Lotta Taps, Vårdförbundet
0431- 81 425
Inger Solding - Cytodiagnostiker
044-309 19 90
Irini Zivkovic, Enhetschef
046-17 49 16
Christer Lindbladh - Enhetschef
040- 33 13 92
Margareta Svensson, Enhetschef
040-33 15 61
Marita Olsson, Teamledare
040-33 14 35
Karin Fritz, enhetschef
0431-81323
Liv Severinsson - Verksamhetschef
046-17 87 19
Maria Soller, Verksamhetschef
046-17 35 83
För information om fackliga företrädare kontakta
046-17 60 28
Mona Löyskä Svensson - Enhetschef
042-406 20 88
Åse Sambergs - Enhetschef/Samordnare
042-406 10 77
Stefica Hoff - Teamledare
042-406 21 07
Jessica Birgander, Enhetschef
042- 406 59 98
046-17 34 41 Anneli Leksell, Sektionssamordnare

Carina Berglund, Hr-specialist
046- 17 31 56
Gunilla Jansson, Enhetschef
046-17 32 24
Christina Valencuk, Enhetschef
046-17 53 67
Semester vecka 31-33 Susanne Jönsson - Enhetschef
046-17 32 45
Katarina Runesson - Enhetschef
044- 309 19 33
Anne Hansson - Enhetschef Kristianstad
044- 309 19 73
Iréne Ström - Enhetschef Hässleholm
0451- 29 63 39
Anna Axmon, Enhetschef
046-17 39 60
Monica Kåredal, Labprocessledare och kemist
046-17 31 92
Maria Sundberg, Enhetschef
046-17 33 74
Ingrid Rosell van der Werf, Enhetschef
046-17 33 65
Irini Zivkovic, tf verksamhetschef
046-17 49 16
Leif Gillving - Enhetschef
044- 309 19 88
Catharina Delleskog - Enhetschef
046-17 53 66
Markus Heidenblad, Enhetschef
046-17 35 92
Anna Lennartsson - HR-specialist
046-17 60 28
Marie Sverud, Biobanksföreståndare, RBC
046-275 298 8
Carina Fröjd, Handläggare
046-275 29 82
Charlotte Svensson, Enhetschef
042-406 21 19
Gunilla Bodelsson, Verksamhetschef
0766-486511
Vesna Åkerberg, Enhetschef
046-17 34 33
Marie Trumstedt - Enhetschef
040-33 28 94
Margareta Svensson - Enhetschef
040-33 15 61
Marita Olsson - Enhetschef
040-33 17 81
Petter Hannerz, Stabchef
040- 33 10 86
Elisabet Englund, Enhetschef
046- 17 34 38
Carina Berglund, HR-specialist
046-17 31 56
Liv Severinsson, Verksamhetschef
046- 17 87 19
Marie Persson, Enhetschef
040-33 66 17
Janet Borglin, Biomedicinsk analytiker
0410-555 82
Håkan Tinnerberg, Verksamhetschef
046-17 70 45
Fackliga frågor Carina Berglund, HR-specialist
046-17 31 56
Marita Olsson, Enhetschef
040-33 17 81
Gunilla Jansson, Enhetschef
046-17 32 24
Christina Valencuk, Enhetschef
046-17 53 67
Jessica Birgander, Enhetschef
042-406 59 98
Carina Berglund
046-17 31 56
Jessica Birgander, enhetschef

Margareta Svensson - Biomedicinsk analytiker
040-33 15 61
Monica Dahlgren, Enhetschef
042-406 59 92
Carina Mårtensson - Enhetschef
044-309 18 67
Åse Sambergs, Enhetschef
042-406 10 77
Helene Arborelius, Enhetschef
042-406 10 51
Jeanette Nedrup, Teamledare
042-406 21 02
Kamila Bosak, Enketschef
040-33 17 81
Mons Lundqvist - Områdeschef
046-17 23 27
Anna Lennartsson, HR-specialist (fackliga frågor
046-17 60 28
Ivica Filic, Enhetschef
040- 33 14 09
Anders Edsjö, Enhetschef
046-173511
Ann Jönsson - Enhetschef medicinska staben
046-17 49 27
Gunilla Bodelsson, Verksamhetschef
046-174858
Ann Jönsson, Enhetschef medicinska staben
046-17 49 27
Lena Ek, Verksamhetschef
046-173294
Camilla Dahlqvist
046-173162
Christina Forsman-Semb, Enhetschef medicinska st
046-17 73 72
Gisela Hörstedt, Enhetschef
046-173197
Teodor Petrescu - Rekryterare
0768 - 87 16 08
Ronny Frick, Enhetschef
046-17 32 38
Catharina Delleskog, Enhetschef
046-17 53 66
Kamila Bosak, Enhetschef
040-33 17 81
Susanne Jönsson, Enhetschef
046-17 32 45
Charlotte Wieden, Enhetschef
042-406 21 19
Ivica Filinic, Enhetschef
040- 33 14 09
Annica Jönsson, Enhetschef
046-17 30 21
Marita Olsson, Enhetschef
0411- 99 53 64
Elizabeth Marklund, Enhetschef
046-17 34 33
Helena Lindberg (PNA)
046-17 34 58
Boel Olsson, Enhetschef
046-17 34 84
Ulf Kristoffersson
046-17 33 63
Anna Lennartsson, HR-specialist(för facklig kont
046-17 60 28
Catarina Runesson, Enhetschef Kristianstad
044- 309 19 33
Anne Hansson, Enhetschef Kristianstad
044-309 19 73
Iréne Ström, Enhetschef Hässleholm
0451-29 63 39
Carina Berglund - HR-specialist (för fackliga fr
046- 17 31 56
Annica Jönsson, Enhetschef
040- 33 69 71
Mikael Turunen, Områdeschef
040-33 39 09
Enhetschef Markus Heidenblad
046-17 35 92
Madeleine Rosén, Enhetschef
042-406 20 84
Ann Jönsson, Tf Verksamhetschef
046-17 49 27
Emilie Mellgren, Enhetschef
046–17 32 91
Jessica Birgander, Enhetschef
046-173019
Anneli Leksell, sektionssamordnare cytologi i Lu
046- 17 34 41
Karin Lindberg, Medicinsk sekreterare
046-173406
Åsa Larsson, Obduktionstekniker
046-17 48 59
Magnus Andersson, Obduktionstekniker
046-17 34 24
Yvonne Bengtsson, Enhetschef (semester v.52)
046-17 34 85
Ulf Kristoffersson, Överläkare
0703-77 33 62
Anna Lennartsson, HR-specialist (vid övrig fackl
046-17 60 28
Krister Persson, BMA med specialansvar
040-331429
Heidi Isacsson - BMA med specialansvar
040-332394
Leif Gillving, Enhetschef
044-309 19 88
Roy Ehrnström, Enhetschef
040-331461
Enhetschef Molekylärgenetik Ingrid Rosell van der Werf
046-17 33 65
Anna Collin, Enhetschef cytogenetik och FISH
046-17 33 11
Eva Mattsson, Teamledare
0418-45 40 60
Ulf Kristoffersson, Överläkare
046-17 33 63
Anna Collin, Enhetschef
046-17 33 11
Catarina Runesson, Enhetschef Kristianstad
044-309 19 33
Therese Velin, Enhetschef Kristianstad
044-309 19 80
Pia Johansson, enhetschef
042-4061339
Ulrika Nilsson, enhetschef
044-3091867

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Skåne, Medicinsk service, labmedicin KRISTIANSTAD
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast efter överenskommelse. Visstidsanställning till och med 2014-12-31.

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Skånehuset i Kristianstad, J A Hedlunds väg
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


Cytodiagnostiker till Sundsvall

27 September 2016

Cytodiagnostiker

10 March 2017