Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand


1 platser 6 månader eller längre Heltid Månadslön 100 %. Tillträde: 20150901 Visstidsanställning

Lunds universitet grundades 1666 och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen. Här finns 42 000 studenter och drygt 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.seArbetsuppgifter

Den stora hadronkollideraren (LHC) vid CERN är världens kraftfullaste accelerator, och ett av de experiment som utnyttjar datan är ATLAS (atlas.

ch) detektorn, en av de två experiment som utforskar den s.k. energigränsen. Under 2012 upptäckte vi Higgspartikeln, en verificiering av den sista komponenten i Standardmodellen. Standardmodellen tillsammans med den Allmänna relativitetsteorin beskriver dagens kunskap om naturkrafterna och materians byggstenar. Nu är forskningens tyngdpunkt att leta efter reaktioner som inte kan beskrivas av denna kunskap, att expandera vår kunskap och med det förhoppningsvis hitta svaren på några av naturens stora frågor, till exempel: Varför finns inte lika mängd materia och antimateria? Vad är Mörk materia? Är kvarkar och leptoner fundamental byggstenar? Förenas de kända krafterna vid höga energier? Finns där verkligen bara tre rumsdimensioner? LHC uppstarten är på gång och vi söker en ny doktorand till att delta i denna forskning.

Den framgångsrike sökande kommer att arbeta med analys av ATLAS-data, speciellt produktion av leptoner vid hög energi. Om positiva resultat observeras skall man försöka påvisa deras ursprung, och möjliga anknytning till de stora frågorna. Om resultaten visar sig förenliga med Standardmodellen, skall man demonstrera vilka föreslagna teorier som kan förkastas. Förutom detta, kan även en viss FoU-aktivitet ske för att förbereda för framtida experiment och/eller uppgraderingar av ATLAS.

Den framgångsrike kandidaten kommer att ges möjlighet att hjälpa till med att handleda masterstudenter.

Aktiviteterna är vid Fysiska institutionen, Lunds universitet. Dock, många CERN-besök kommer att krävas, och även viss långtidsstationering där.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i HF 5 Kap 1-7§§ och SFS 1998:80.

Behörighet

Examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar inkluderande examensarbete om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Förutom den grundläggande behörigheten krävs kunskaper motsvarande en masterexamen i fysik, teoretisk fysik eller teknisk fysik.

Genomfört examensarbete på minst 30 högskolepoäng vid tillträde av tjänsten.

Goda kunskaper i det engelska språket, både muntligt och skriftligt.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning HF 5 Kap 1-7§§ och SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Kurser som utgör en relevant bakgrund till den planerade forskningsinriktningen.

Den sökande måste ha god analytisk förmåga och erfarenhet av programmering. Sökande måste ha ett stort intresse för att arbeta i en internationell miljö eftersom mycket av arbetet sker vid CERN och möjligtvis också vid andra internationella laboratorier.

Tillsättningen av den framgångsrike kandidaten kommer baseras på studieresultat från den grundläggande och avancerade nivån, kraven beskrivna ovan, och kapaciteten att tackla utmaningarna beskrivna i texten. Speciell vikt fästs vid examensarbetets kvalitét.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall inkludera betyg, information om examensarbetet, curriculum vitae, och ett motivationsbrev. Dessutom vill vi gärna att sökande arrangerar att två rekommendationsbrev skickas direkt av författarna, till [email protected]

 
Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kristina Holmin Verdozzi, Fakultetsbibliotekarie
046-222 3319, [email protected]
Tina Nilsson, Personalsamordnare
+46462229562, [email protected]
Else Lytken
+46462223060
Torsten Åkesson
+46462227711
Johan Gustafson, Universitetslektor
+4646 222 3870
Edvin Lundgren, Professor
+4646 222 4154
Johan Gustafson, lektor
046-222 38 70, [email protected]
Ann-Marie Pendrill, professor
+46707870427, [email protected]
Birgitta Svenningsson, Docent
+46709900866, [email protected]
Dirk Rudolph
+46462227633, [email protected]
Andreas Wacker, Professor
+46462223012
Peter Samuelsson
+46462229078
Rasmus Westerström, forskare
+46 46 222 3868, [email protected]
Anders Mikkelsen, Professor
046-222 9627 [email protected]
Edvin Lundgren, professor
046-222 41 54, [email protected]
Kevin Fissum,universitetslektor
046-222 96 77, [email protected]
Rainer Timm, Universitetslektor
+46 46 222 82 94, [email protected]
Edvin Lundgren, professor
+46 46 222 4154, [email protected]
Dirk Rudolph, professor
046-222 76 33; [email protected]
Ragnhild Möller, personalsamordnare
046-222 94 58; [email protected]
Ferdi Aryasetiawan, Professor
+46462229089
Edvin Lundgren, professor
+46 46 222 41 54, [email protected]

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 1 June 2015
Ange referens: PA2015/762

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Besöksadress

Box 118?
None

Postadress

Box 118?
Lund, 22100

Liknande jobb


Uppsala universitet,.. 12 April 2016 Postdoktor i ATLAS gruppen
Forskningsingenjör i partikelfysik Kungliga Tekniska hö.. 21 April 2016 Forskningsingenjör i partikelfysik
Forskare inom experimentell partikelfysik Kungliga Tekniska hö.. 17 February 2017 Forskare inom experimentell partikelfysik