Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i biokemi


1 platser 6 månader eller längre Heltid 100% Tidsbegränsad anställning, Fyra år

Doktorand i biokemi

Placering: kemiska institutionen, avdelningen för biokemi och strukturbiologi, Lund

Arbetsuppgifter

Forskarstudier med inriktning mot mekanismer för självaggregering av amyloidproteiner. Tillämpning av ett fysikal-kemiskt angreppssätt för utveckling av metodik och insamling av tidsupplösta data, samt analys och passning av modeller till data. Studier av vilka steg i mekanismen påverkas av externa och inneboende faktorer, inklusive inhibitorer. Utveckling av in-vivo screening metoder för att upptäcka mer eller mindre aggregeringsbenägna varianter.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för denna befattning: Grundutbildning inom kemi, innefattande kurser i fysikalisk kemi. Företräde för sökande med magisterexamen i molekylär proteinvetenskap, eller motsvarande. Erfarenhet av biofysikaliskt och molekylärbiologiskt laboratoriarbete. Företräde för sökande med erfarenhet av studier av proteiners veckning, stabilitet eller aggregering, samt kloning av kombinatoriska bibliotek.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökningsförfarande
För mer information om ansökningsförfarandet se: http://www.naturvetenskap.lu.se/anstallning. Tidpunkt för ansökan: Ansökan om befordran kan lämnas in när som helst under året. Ansökan till ledigkungjord anställning skall vara ingiven senast vid den tidpunkt som anges i kungörelsen.

Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Inskickade ansökningshandlingar i pappersform återlämnas efter begäran eller gallras två år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat anställningsbeslutet.

Kontaktuppgifter för anställningen
Sara Snogerup Linse, Professor
046-2228246
[email protected]

www.cmps.lu.se/biostruct/people/sara_linse/


Fackliga organisationer
OFR/S: Fackförbundet ST:s kansli
046-2229362
[email protected]

SACO: Saco-S-rådet vid Lunds universitet
046-2229364
[email protected]

Kontaktpersoner på detta företaget

Claes-Göran Wahlström
+46462227655, [email protected]
Rolf Lood/projektledare
046-2228168
HJ Holm, prefekt
046-222 95 51, [email protected]
Anders Johansen, professor
046-222 15 89, [email protected]

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 25 October 2013
Ange referens: Diarienummer: NPA 2013/591

Lunds universitet

Besöksadress

Sölveg 37
None

Postadress

None
LUND, 22100

Liknande jobb


Doktorand i biokemi Lunds universitet, K.. 25 October 2013 Doktorand i biokemi
Forskare i biokemi tills vidare Lunds universitet, K.. 11 November 2013 Forskare i biokemi tills vidare
Umeå universitet 12 November 2013 Förste forskningsingenjör, ALK signalering
Erfaren optiker för arbete som expert/affärsutvecklare Maxkompetens Konsult AB 15 November 2013 Erfaren optiker för arbete som expert/affärsutvecklare