Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i biokemi


1 platser 6 månader eller längre Heltid Tidsbegränsad anställning, fyra år.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom vetenskapsområdena biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid 9 institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1700 studenter, 440 forskarstuderande och 800 anställda

Arbetsuppgifter

Forskningen vid avdelningen för biokemi och strukturbiologi inriktar sig mot struktur- och funktionsstudier av medicinskt relevanta membranproteiner. I projektet ingår proteinframställning, karakterisering, kristallisering samt strukturbestämning med hjälp av röntgenkristallografi. I detta syfte kan viss metodutveckling komma att ingå. Projektet innefattar även experiment vid synkrotronljusanläggningar. Den framgångsrike kandidaten kommer att tränas i de allra senaste teknikerna inom membranproteiners biokemi och strukturbiologi.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för denna befattning: Tidigare erfarenhet av rening och karakterisering av proteiner är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med membranproteiner och/eller kristallisering och strukturbestämning är meriterande. Du skall behärska engelska såväl i tal som i skrift.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

In english: http://admin.lu.se/o.o.i.s?id=22598&Dnr=564759&Type=E


Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Inskickade ansökningshandlingar i pappersform återlämnas efter begäran eller gallras två år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat anställningsbeslutet.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 1 October 2013
Ange referens: NPA 2013/544
Övrigt: För mer information om ansökningsförfarandet se: http://www.naturvetenskap.lu.se/anstallning. Tidpunkt för ansökan: Ansökan om befordran kan lämnas in när som helst under året. Ansökan till ledigkungjord anställning skall vara ingiven senast vid den tidpunkt som anges i kungörelsen.

Lunds universitet, Kemicentrum

Besöksadress

Getingev 60
None

Postadress

Box 124
LUND, 22100

Liknande jobb


Doktorand i biokemi Lunds universitet 5 October 2013 Doktorand i biokemi
Doktorand i biokemi Lunds universitet, K.. 25 October 2013 Doktorand i biokemi
Forskare i biokemi tills vidare Lunds universitet, K.. 11 November 2013 Forskare i biokemi tills vidare