Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i energiteknik med inriktning mot förbränning av biomassa


1 platser Tillsvidare Heltid Dag , Heltid , Tidsbegränsad anställning

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet Energiteknik. Dina arbetsuppgifter kommer i stor utsträckning handla om förbränningstekniska frågeställningar vid förbränning av biomassa.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Bakgrund

Energiteknik finns vid Avd för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Forskningen inom institutionen berör materialvetenskap om metaller, kompositer och trä, energitekniska frågor om processer som förgasning och förbränning, strömningsfenomen och hur man kan optimera konstruktioner med avseende på både funktion och hur de ska produceras samt en hel del andra frågeställningar.

Energiteknik har ett nära samarbete med företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning

Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Arbetsuppgifter

I din forskning kommer du att beskriva fysikaliska och kemiska processer under bränsleomvandlingen vid pelletförbränning och tillämpa dessa kunskaper i bränslekedjan. Du kommer att tillsammans med våra partners från industrin (Skellefteå kraft, Pelletsbrännartillverkaren Janfire m fl) och forskarsamhället (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Umeå Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet) ingå i ett pågående 6 årigt forskningsprojekt. I projektet deltar doktorander från Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Du kommer dessutom att delta i undervisningen vid institutionen.

Kvalifikationer

Vi söker en doktorand med civilingenjörsexamen/magisterexamen/masterexamen inom energiteknik/kemiteknik eller motsvarande och som har ett starkt intresse och gärna erfarenhet från förbränningstekniska tillämpningar. Du bör både vara en god lagspelare och ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har goda kunskaper i engelska och lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.

Se även studieplan för forskarutbildning inom energiteknik:
Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Som doktorand erhåller du doktorandtjänst under fyra till maximalt fem år. Tjänstgöringsort: Skellefteå

För ytterligare information, kontakta Adjungerad professor Claes Tullin, 010-516 55 55, [email protected] eller avdelningens chef, professor Marcus Öhman, 0920- 49 19 77, [email protected]

De fackliga företrädarna SACO, TCO, OFR når du via vår växel tfn 0920-49 10 10

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via länken nedan där du bifogar Personligt brev samt CV/ meritförteckning och examensbevis. Du kan även skicka din ansökan märkt med referensnummer till Luleå Tekniska Universitet, Registrator, 971 87 Luleå. Den kan även skickas elektroniskt till [email protected]

Referensnummer: 2235-13

Sista ansökningsdag: 1 November 2013


Ansök

>

Luleå tekniska universitet

Besöksadress

Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå
None

Postadress

Universitetsområdet, Porsön
LULEÅ, 97187

Liknande jobb


Tetra Pak 8 October 2013 Laboratory Engineer, Temporary position
Postdoc Sveriges lantbruksun.. 9 October 2013 Postdoc
AKZO NOBEL AKTIEBOLAG 4 December 2013 Trainee