Doktorand i Historisk arkeologi vid forskarskola

Arbetsbeskrivning

Doktorand i Historisk arkeologi vid forskarskolan i historia

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, Max 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lund
Tillträde: 1 september 2014
Diarienummer: HTPA 2014/38

Anställningen är placerad inom den nationella forskarskolan i historia http://www.hist.lu.se/forskarskolan/

Arbetsuppgifter
Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring kan förekomma.

Behörighet
Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de
allmänna studieplanerna, se http://www.ht.lu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/

Bedömningsgrund
Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig
utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Lunds Universitet LUND
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, Max 4 år Omfattning: 100 %

Liknande jobb


LYFT-Arkeolog

8 juli 2010

Animalostelog och arkeolog

27 mars 2020

Arkeolog till Länsstyrelsen i Hallands län

Arkeolog till Länsstyrelsen i Hallands län

19 mars 2020

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

Arkeolog/Kulturmiljökonsult

18 mars 2020