Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i informationsteknologi m inr datalogi


1 platser 6 månader eller längre Heltid Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 4 år.

Institutionen för kommunikation och information vid Högskolan i Skövde söker en DOKTORAND I INFORMATIONSTEKNOLOGI
med inriktning mot datalogi, ref nr HS 2013/272-42

Informationsteknologi är det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Forskarutbildningen avser arbete i ett samarbetsprojekt mellan Saab Aeronautics i Linköping och Högskolan i Skövde. Samarbetsprojektet handlar om att bedriva forskning kring avancerade beslutsstöd. Applikationsområdet är distribuerat beslutsstöd med fokus på förbandssamverkan för bemannade stridsflygplan. Fokus är framtagande av modeller och algoritmer för beslutsstöd för situationsanalys. Det innefattar bl.a.:
* Utveckling, implementering och testning av algoritmer för fusion av osäker information rörande hot mot förbandet, bland annat hotets närhet, kinematik, avsikt, identitet och förmåga, i syfte att tillhandahålla taktiskt beslutsstöd för förbandet. En möjlig ansats här skulle kunna vara baserad på spelteori och distribuerade agenttekniker, i kombination med metoder för osäkerhetshantering.
* Analys av hur sensoranvändning och informationsspridning inom flygförbandet bör ske.
* Studier av hur algoritmerna kan göras adaptiva till förändringar i informationsunderlag, t.ex. genom att lära sig modeller utifrån tillgänglig data.

Det betyder att tekniska aspekter på modellering, simulering och optimering är relevanta. Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med domänexperter och användare. Doktoranden förväntas även att, med hjälp av avancerade simuleringsverktyg, bidra till utvecklingen av en demonstrator som visar på vilket sätt en användare kan utnyttja det framtagna beslutsstödet.

Behörig för anställningen är du som har:
* avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
* slutförda kursfordringar om minst 120 högskolepoäng inom informationsteknologi, datavetenskap eller annat relevant ämnesområde, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå
* godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande.

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:
* God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. (+)
* Goda kunskaper inom matematik.
* Erfarenhet av interdisciplinärt samarbete inom tillämpad forskning.
* Goda kunskaper inom modellering, simulering och optimering. (+)
* Goda kunskaper inom algoritmutveckling och programmering.
* Goda kunskaper inom informationsfusion eller agentteknologier/dataanalys/maskininlärning.
* Dokumenterad god samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. (+)
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och på engelska.

Samarbetet med Saab Aeronautics innebär att den sökande måste vara svensk medborgare.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid några av punkterna ovan, dessa är markerade med (+).

Annonsen i sin helhet och viktig information om hur du ska utforma din ansökan finner du på www.his.se/ledigaanstallningar.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande avdelningschef Nadia Björn
0500-44 80 00
SACO-S Anders Johansson
0500-44 80 00
ST Rosa Christiansen
0500-44 80 00
Lärarförbundet Helen Jern
0500-44 80 00
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-44 80 00
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-44 80 00
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Biträdande professor Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Kassie Sundin
0500-44 80 00
Biträdande avdelningschef Elizabeth Persson
0500-44 80 00
Avdelningschef Susanne Källerwald
0500-44 80 00
Ämnesföreträdare Kristina Ek
0500-44 80 00
Chef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Adjunkt i automatiseringsteknik Matias Urenda Moris
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-448000
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-448000
SACO-S Anders Johansson
0500-448000
ST Rosa Christiansen
0500-448000
Lärarförbundet Helen Jern
0500-448000
Avdelningschef Susanne Källerwald
0500-448000
Ämnesföreträdare Kristina Ek
0500-448000
SACO-S Anders Johansson
0500-448000
ST Rosa Christiansen
0500-448000
Lärarförbundet Helen Jern
0500-448000
Ämnesföreträdare Diana Stark Ekman
0500-448000
högskoledirektör Johan Almer
0500-448000
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-448000
Ämnesföreträdare Amos Ng
0500-448000
ST Rosa Christiansen

Lärarförbundet Helen Jern

Avdelningschef Cecilia Eriksson
0500-448000
Ämnesföreträdare Björn Olsson
0500-448000
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-448000
lektor i datalogi Sanny Syberfeldt
0500-448000
prefekt Tarja Susi
0500-448000
ämnesföreträdare Ilona Heldal
0500-448000
Ämnesföreträdare Ulf Stigh
0500-44 80 00
Ämnesföreträdare Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Cecilia Eriksson
0500-448000
Ämnesföreträdare Karin Klinga Levan
0500-448000
avdelningschef Ulf Wilhelmsson
0500-448000
ämnesföreträdare Stefan Ekman
0500-448000
ST Rosa Christansen
0500-448000
Ämnesföreträdare Karin Klinga Levan
0500-448000
Biträdande IT-chef Lars-Göran Blomgren
0500-448000
Avdelningschef Annica Snäll
0500-448000
Anita Kjellström
0500-448000
Helen Jern
0500-448000
Ekonomichef Stefan Axelsson
0500-448000
bitr. avdelningschef Elizabeth Persson
0500-448000
kollega Ingela Johansson
0500-448000
Biträdande avdelningschef Elizabeth Persson
0500-448000
Avdelningschef Matías Urenda Moris
0500-448000
Ämnesföreträdare Anna Syberfeldt
0500-448000
prefekt Noél Holmgren
0500-448000
Avdelningschef Mikael Harlén
0500-448000
Ämnesföreträdare Ulf Stigh
0500-448000
tf IT-chef Lars-Göran Blomgren
0500-448000
samordnare Systemutveckling Håkan Tropp
0500-448000
Avdelningschef Lena Aggestam
0500-448000
Ämnesföreträdare Sandor Ujvari
0500-448000
Avdelningschef Susanne Gustavsson
0500-448000
HR Personal
0500-448000
Ämnesansvarig lärare Stefan Karlsson
0500-448000
avdelningschef Paul Hemeren
0500-448000
professor Tom Ziemke
0500-448000
Avdelningschef Sakari Kallio
0500-448000
Ämnesföreträdare Ingrid Bergh
0500-448000
Avdelningschef Angelica Lindlöf
0500-448000
Avdelningschef Susanne Källerwald
0500-448000
Ämnesföreträdare Cecilia Eriksson
0500-448000
Ämnesföreträdare Ingrid Bergh
0500-448000
ämnesföreträdare Cecilia Eriksson
0500-448000
Avdelningschef Susanne Gustavsson
0500-448000
professor Jeremy Rose
0500-448000
ämnesföreträdare Mikael Berndtsson
0500-448000
Professor Ulf Stigh
0500-448000
biträdande IT-chef Lars-Göran Blomgren
0500-448000
projektledare Göran Falkman
0500-448000
Avdelningschef Negra Pasalic
0500-448000
Ämnesföreträdare Sador Ujvari
0500-448000
Bibliotekschef Janet Wamby
0500-448000
Avdelningschef Mikael Harlén
0500-44800
Ämnesföreträdare Tobias Andersson
0500-448000
Biträdande avdelningschef Magnus Holm
0500-448000
avdelningschef Angelica Lindlöf
0500-448000
ämnesföreträdare Afrouz Behboudi
0500-448000
högskoledirektör Johan Almer
0500-448000
biträdande HR-chef Ulrika Dagman
0500-448000
bitr. avd.chef Jonas Gamalielsson
0500-448000
projektledare Björn Lundell
0500-448000
Biträdande avdelningschef Peter Thorvald
0500-448000
Forskningsgruppsledare Dan Högberg
0500-448000
Prefekt Stefan Tengblad
0500-448000
Avdelningschef Mikael Wickelgren
0500-448000
Ämnesföreträdare Nomie Eriksson
0500-448000
HR-specialist Anne Laigård Carlsen
0500-448000
Avd.chef Kassie Sundin
0500-448000
Projektledare Katrin Dannberg
0500448000
Biträdande avdelningschef Johan Almer
0500448000

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 July 2013
Ange referens: HS 2013/272-42
E-post: [email protected]
Övrigt: Endast den som antas/redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorarand

Högskolan i Skövde

Besöksadress

Högskolevägen 1
None

Postadress

Box 408
SKÖVDE, 54128

Liknande jobb


SMART LÄXHJÄLP SVERI.. 25 June 2013 Extrajobba med läxhjälp, Stockholm
Universitetsadjunkt i företagsekonomi Uppsala universitet 28 June 2013 Universitetsadjunkt i företagsekonomi
Universitetsadjunkt i handelsrätt Uppsala universitet 28 June 2013 Universitetsadjunkt i handelsrätt
Postdoctor in Electronics Systems Linköpings Universitet 13 June 2013 Postdoctor in Electronics Systems