Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i laboratoriemedicin


1 platser 6 månader eller längre Heltid Tidsbegränsad anställning, Fyra år

Doktorand i laboratoriemedicin med inriktning systembiologi på Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin

Arbetsuppgifter
Storskaliga associationsstudier, bl a i vår forskargrupp, har nyligen lett till identifiering av flera riskalleler för blodcancersjukdomen multipelt myelom. Dessa ökar risken att drabbas, men de underliggande mekanismerna är okända. Detta projekt syftar till att försöka förstå de underliggande förändringarna genom finmappning och storskalig eQTL-analys.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet skall avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

- minst 60 högskolepoäng (40 poäng) inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav
fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng (20 poäng) av relevans för ämnesområdet,

- svensk läkarexamen eller svensk läkarlegitimation.

För studenter med grundutbildning som behöver kompletteras för behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå inom medicinsk fakultet, kan fördjupningskurs i humanbiologi anordnas (30 högskolepoäng). Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska språket.

Särskilt meriterande:
Erfarenhet av genuttrycksdataanalys, SNP-microarrayanalys (fasning, imputation, associationstestning), kopieantalsdataanalys, eQTL-analys och programmeringsarbete. Erfarenhet av tumörgenomik och analys av nedärvd predisposition. Kännedom om hematologi och myelomsjukdomen. God samarbetsförmåga, presentationsförmåga, och skrivförmåga.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla sökande.

Annonsen finns i sin helhet på följande länk:
http://admin.lu.se/o.o.i.s?id=22598&Dnr=596595&Type=S


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 11 March 2014
Övrigt: Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online". Om du inte kan söka elektroniskt skicka din ansökan till: Registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post.

Institutet för labortoriemedicin

Postadress

Sölveg . 23
LUND, 22362

Liknande jobb


Postdoctoral researcher in Psychiatric Genomics Karolinska Institute.. 12 August 2015 Postdoctoral researcher in Psychiatric Genomics
Filosofi, Lingvistik.. 11 May 2016 Forskare i praktisk filosofi