Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i laboratoriemedicin


1 platser 6 månader eller längre Heltid fyra år

Doktorand i laboratoriemedicin med inriktning systembiologi på Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin

Arbetsuppgifter
Human hematopoies definieras av utmognad av olika typer av differentierade blodkroppar från omogna progenitorer. Processen är normalt noggrant reglerad, men på olika vis dereglerad vid malign sjukdom. Detta projekt går ut på att studera bioinformatiska metoder för att kartlägga gennätverk och celldifferentiering vid maligna blodsjukdomar, med särskilt fokus på akuta leukemier.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet skall avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå.
Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har
- minst 60 högskolepoäng (40 poäng) inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav
fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng (20 poäng) av relevans för ämnesområdet,
- svensk läkarexamen eller svensk läkarlegitimation.

För studenter med grundutbildning som behöver kompletteras för behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå inom medicinsk fakultet, kan fördjupningskurs i humanbiologi anordnas (30 högskolepoäng).

Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska språket.

Särskilt meriterande:
Erfarenhet av microarraydataanalys, ChIP-seqdataanalys, nätverksidentifieringsmetoder, optimeringsmetoder och programmeringsarbete. God samarbetsförmåga, presentationsförmåga, och skrivförmåga.


Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 13 October 2013
Ange referens: MPA 2013/979
Övrigt: Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online". Om du inte kan söka elektroniskt skicka din ansökan till: Registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post.

Institutet för labortoriemedicin

Postadress

Sölveg . 23
LUND, 22362

Liknande jobb


Postdoktor i Hållfasthetslära Lunds universitet, I.. 22 November 2013 Postdoktor i Hållfasthetslära
Doktorand i Rättssociologi Lunds Universitet Rä.. 28 November 2013 Doktorand i Rättssociologi
Forskare inom MX Lunds universitet 11 December 2013 Forskare inom MX
Instit. för experimentell medicinsk vetenskap Lunds universitet 27 January 2014 Instit. för experimentell medicinsk vetenskap