Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i matematik


2 platser Tillsvidare Heltid Löneform: Lön med utgångspunkt från avtal för doktorandanställning Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: Doktorandanställningen är under maximalt fem år med upp till 20% institutionstjänstgöring.

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 12600 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1800 forskarstuderande. KTH har nästan 4800 anställda.

Skolan för teknikvetenskap bedriver frontlinjeforskning inom ett brett fält, från forskning inom grundläggande ämnen som fysik och matematik, till teknisk mekanik med tillämpningar inom bland annat flygteknik och fordonsteknik. Vi driver och utvecklar civilingenjörsutbildningarna Teknisk Fysik och Farkostteknik, kandidatprogrammet SIMTEK (simuleringsteknik och virtuell design), liksom utbildningsprogrammet Öppen ingång och ett flertal masterprogram.

ARBETSUPPGIFTER
Vid avdelningen finns livliga forskargrupper inom en rad områden, t ex Algebra och geometri, Dynamiska system, Harmonisk analys, Kombinatorik, Komplex analys, Matematisk fysik, Numerisk analys, Partiella differentialekvationer, Spektralteori, och Talteori. En närmare presentation av forskningsområden och handledare, liksom information om avdelningen för matematik och KTH, finns att läsa på www.math.kth.se. För närvarande bedriver ca. 25 doktorander forskarstudier i matematik vid avdelningen.

Det finns också möjlighet att söka specifika inriktningar inom utbildningen som är riktade. Ta gärna kontakt med ämnesföreträdare enligt nedan:

Ämne:
*Inriktning mot spektralteori av partiella differentialoperatorer, särskilt spektrala problem relaterade till icke-självadjungerade Dirac och Schrödinger operatorer.
(kontaktperson: Ari Laptev).

*Inriktning mot kommutativ algebra med anknytning till algebraisk geometri, speciellt minimala fria upplösningar och Hilbertfunktioner av graderade moduler (kontaktperson: Mats Boij).

*Specialisering inom Kombinatorik, med fokus på metoder som använder sig av geometrin för nollställen till polynom i flera variabler. (kontaktperson: Petter Brändén)

Vi rekommenderar starkt att alla sökanden kontaktar en påtänkt handledare
vid institutionen, innan ansökan skickas in.

KVALIFIKATIONER
Lämplig bakgrund är en civilingenjörsutbildning med tonvikt på matematik, eller en jämförbar utbildning motsvarande 240 hp. Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som meriterande.
Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande forskning och utveckling.
Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar, att samarbeta med andra personer i olika grupper.

Kontaktpersoner på detta företaget

Helene Rune
08-790 91 80
Malin Höglund Hestreus
08-553 78 100
Niclas Carlsson
08-790 84 16
Per-Ove Öster

Lars-Gunnar Andersson
08-5537 8107
Maria Salling, Academic Work
08-522 576 20
Carolina Eneqvist
08-790 7111
Hjalmar Brismar, förfrågningar om tjänsten
08-16 10 15
Kia Vejdegren, information om ansökningsförfaran
08-790 6932
Sandra Di Rocco, förfrågning om tjänsten
08-790 7168
Bengt Lund-Jensen
08-5537 8179
Mark Pearce
08-5537 8183
Lars Abrahamsson
08-790 70 58
Josefin Larsson
08-5537 8046
Felix Ryde
+46 8 5537 8545
Ardeshir Hanifi
08-790 8482
Lars Abrahamsson
+46 8 790 70 58
Mihai Mihaescu
+46 8 790 75 72
Jerker Widengren
08-5537 8030
Katia Gallo
08-5537 8695
Gunnar Björk
08-790 4080
Jakob Kuttenkeuler

Lars-Gunnar Andersson
08-553 781 07
David Haviland
08-5537 8137
Rekryteringskonsult Maria Salling
08- 522 576 20
Rekryteringsadministratör Katarina Malm
08- 562 467 42
ordf. ST Niclas Carlsson
08-790 84 16
LO/SEKO Per-Ove Öster

SACO Lars-Gunnar Andersson
08-5537 8107
Lektor Patrik Henelius
08-5537 8136
SACO Lars Abrahamsson
08-790 70 58
Docent Hans Blom
08-5248 12 14
Lars Abrahamsson
08-790 70 58
Lektor Bo Alfredsson
08-7907667
forskare Magnus Burman
+46 8 (0)70 5496450
Stefan Hallström

Dr Ramis Örlü
08-790 67 52
Doktor Philipp Schlatter
08-790 7176
Professor Jerker Widengren
08-5537 8030
Dr. Mihai Mihaescu
+46 8 790 75 72
Prof. Henrik Shahgholian
08-790 6754
Prefekt Sandra Di Rocco
08-790 7168
Universitetslektor Jakob Kuttenkeuler

Professor Bo Cederwall, förfrågningar om tjänsten
08-5537 8203
Professor, Prefekt Mark Pearce, förfrågningar om tjänsten
08-5537 8183
AnnaMaria Johansson, förfrågningar om ansöknings
08-790 76 02
Prof. Ulf Ringertz

Docent Pär Olsson
08-5537 8208
professor, prefekt Mark Pearce
08-5537 8183
Universitetslektor Elias Jarlebring
08-790 6694
Lars Abrahamsson, SACO
08-790 70 58
Bitr. Lektor Johan Karlsson
08-790 8440
Professor Luca Brandt

SACO Lars Abrahamsson
08-790 70 58
Docent Mihai Mihaescu (numeriska delen)

Professor Henrik Alfredsson (experimentella delen)

Adjungerad Professor på KTH (från Bombardier Trans Siv Leth

Gästprofessor, expert från Bombardier Transportati Ines Lopez Arteaga
+46 8 790 79 75
Personaladministratör Lina Werner
08-5537 8101
Rekryteringskonsult Sara Eriksson, Academic Work
08-5225 4945
Professor Hans Ringström, förfrågningar om tjänsten
08-790 66 75
Professor Mats Danielsson
08-5537 8181
Doktor Marxin Swillo
08-5537 8802
Lektor Weimin Ma
08-5537 8821
Professor, chef Sevostian Bechta
08-553 782 25
Docent Daniel Söderberg

Rekryteringskonsult Maria Salling, Academic Work

Rekryteringsadministratör Katarina Malm, Academic Work
08-562 467 42
Docent Erik Lindborg

Professor Mats Berg
08-790 8476
Professor Sebastian Stichel
08-7907636
Universitetslektor Pavel Kudinov
08-5537 8826
Universitetslektor Felix Ryde
08-5537 8545
Professor Gunnar Björk
08-790 4080
universitetslektor Jens Fransson
08-790 61 93
Universitetslektor Lanie Gutierrez-Farewik
+46 8 790 7719
professor Dan Henningson
08-790 90 04
Dr Ardeshir Hanifi
08-790 8482
Docent Björn Önfelt
073-076 6146
Professor Hans Hertz
08-5537 8123
Universitetslektor Stefan Hallström

Professor Erik Lindahl
08-524 81 567
Professor, Prefekt Olof Edholm, förfrågningar om tjänsten
08-5537 8168
Anna-Karin Burström, förfrågningar om ansöknings
08-790 76 02

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 December 2013
Ange referens: S-2013-1427
E-post: [email protected]
Övrigt: Skriv referensnummer S-2013-1427 i ämnesraden! Ansökan skall innefatta följande handlingar i en PDF fil. Ej zip filer: 1. Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier. 2. CV 3. Betygsavskrift från högskola/universitet 4. Exempel på teknisk skriftlig framställning, t ex examensarbete, teknisk rapport eller vetenskaplig artikel 5. Möjliga rekommendationsbrev ska skickas av den som rekommenderar direkt till e-post: [email protected]

Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Teknikvetenskap

Besöksadress

KTH 10044 Stockholm
None

Postadress

Valhallavägen 79
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Doktorand i kryptografi Kungliga Tekniska Hö.. 8 December 2013 Doktorand i kryptografi
Vill du utveckla lärarkåren? INNOVATUM SCIENCE CE.. 14 January 2014 Vill du utveckla lärarkåren?
PhD student positions in mathematics Chalmers Tekniska Hö.. 21 January 2014 PhD student positions in mathematics