Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i materialvetenskap


1 platser 6 månader eller längre Heltid Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse/ca 1 april Visstidsanställning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Institutionen för Materialvetenskap ansvarar för forskning och undervisning inom ett område som omfattar allt från konstruktionsmaterial till avancerade material. Materialvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde med kunskapsbasen i fysik, kemi och mekanik. Materialvetenskap behandlar förhållandena mellan beteende – egenskaper – struktur – produktion. Forskningen vid institutionen är inriktad på följande huvudområden: Materialdesign, processdesign och materialfunktion. KTH har en världsledande position inom materialområdetProjektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk Materialvetenskap

Kandidaten ska bedriva forskarstudier som leder till en doktorsexamen.

Där ingår att läsa kurser (minst 60 hp) och att självständigt författa en avhandling som försvaras vid en offentlig disputation. Normalt bedrivs studierna under 4 år. Efter samråd med handledare kan kandidaten även utföra institutionstjänstgöring i form av undervisning. Beroende på omfattning av denna tjänstgöring förlängs den totala tiden för forskarstudierna.

Det aktuella projektet är inom kompetenscentrumet Hero-m 2 Innovation, ett forskningscenter vid Institutionen för materialvetenskap som arbetar med hierarkisk modellering och beräkningsbaserad materialdesign. Hero-m 2i är en gemensam satsning mellan KTH och industrin där du kommer att arbeta i en internationell forskningsmiljö, i samarbete med kvinnliga och manliga experter inom teoretiska, beräkningsmässiga och experimentella materialstudier. Inom projektet kommer du att arbeta med martensitiska eller bainitiska höghållfasta stål. Dessa typer av stål utgör grunden för en stora grupp av specialmaterial för t.ex. fordons och verktygsmaterial för krävande applikationer. För vidare utveckling och design av höghållfasta stål finns ett behov av förbättrade kriterier och verktyg för att uppskatta stabiliteten hos restaustenit och att relatera den till viktiga mekaniska egenskaper såsom formbarhet och slitstyrka. Förbättrade egenskaper har positiva miljöeffekter under användning och produktion. Projektet inkluderar både experimentella och teoretiska studier, såsom mikrostrukturell karakterisering med avancerade tekniker såsom SEM, TEM, XRD och mätningar av mekaniska egenskaper. I det teoretiska arbetet kommer verktyg som Thermo-Calc, DICTRA och Prisma att användas.     

Vi erbjuder

- KTH erbjuder möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
- Som doktorand på KTH får du månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- KTH är en arbetsplats med många anställningsförmåner: https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lämplig bakgrund för denna position är examen inom Masterexamen i materialvetenskap, materialfysik eller närliggande område.

Den sökande ska förutom den allmänna behörigheten även uppfylla kraven för den särskilda behörigheten.

Urval

Urval bland de behöriga sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Det som bedöms är den sökandes förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt, att kunna samarbeta med andra och ha ett professionellt förhållningssätt, samt förmåga att analysera och arbeta med komplexa frågor.

För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i skriftlig och muntlig kommunikation. Det är meriterande om du även har goda kunskaper i svenska. Vidare är kunskap och erfarenhet av avancerade karakteriseringstekniker såsom exempelvis SEM, TEM, XRD samt modelleringsverktyg såsom Thermo-Calc, DICTRA och Prisma meriterande.

Information om antagning och anställning

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Målexamen

Doktorsexamen

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. 

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter
- Kontaktinformation till två referenser

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pär Jönsson, Professor
08-7908375
Helena Fehrm, Personalhandläggare
08-790 76 53
Pär Jönsson, Professor
08-790 83 75
Sergei Glavatskih, Professor
08-790 63 82
Levente Vitos, professor
08-790 83 56
Helena Fehrm / personalhandläggare
08-790 76 53
Antonio Maffei / forskare
08-790 78 71
Helena Fehrm /personalhandläggare
08-790 76 53
Stefan Jonsson /professor
08-790 89 49
Maya Salame, personalhandläggare
08-790 76 53
Björn E Palm, prefekt
08-790 74 53
Peter Georén, föreståndare ITRL
08-790 78 92
Mauro A Onori, prefekt
08-790 66 37
Maya Salame /personalhandläggare
08-790 76 53
John Ågren /professor (Sintring)
08-790 91 31
Peter Hedström /bitr. lektor (Synkronljus)
08-790 62 17
Martin Edin Grinheden /avdelningschef
08-790 77 97
Anna Jerbrant /universitetslektor
08-790 67 85
José Acuna Sequera, forskare
08-790 89 41
Jeanette Jakobsson, ekonomiansvarig
Tel: 08-790 6240
Maya Salame, personalhandläggare
Tel: 08-790 76 53
Carl During, avdelningschef,
08-790 78 37, e-post: [email protected]
Anton Lagerbäck, personalhandläggare,
[email protected]
Carl During, Föreståndare
08-790 78 37
Henrik Larsson, forskare
08-790 83 08
Ulf Olofsson, professor
08-790 63 04
Helena Lundquist, personalhandläggare
08-790 71 74, e-post: [email protected]
Du Sichen, professor
e-post: [email protected]
Anton Lagerbäck, personalhandläggare
08-790 76 28, e-post: [email protected]
Malin Selleby, professor
08-790 83 89, e-post: [email protected]
Malin Selleby, professor
08-790 83 89
Amir Rashid, lektor
08-790 63 73
Maja Maurin, HR-handläggare
08-790 9424
Raid Karoumi, Professor
08-790 9084
Daniel Tesfamariam Semere, universitetslektor
08-790 74 83
Andreas Archenti, forskare & bitr. lektor
08-790 83 53
Anders Christiansen Erlandsson, professor
08-790 789 3
Annika Borgenstam, professor
Tel: 08-790 83 96
Peter Hedström, bitr. lektor
Tel: 08-790 62 17
Mark Howells, professor
Tel: 08-790 60 00
Mark Howells, professor
08-790 60 00
Peter Hedström, biträdande lektor
08-790 62 17
Joakim Odqvist, lektor
08-790 83 08
Annika Borgenstam, professor
08-790 83 96
Sofia Ritzén, prefekt
08-790 91 82
Lihui Wang, professor
08-790 83 05
Björn Laumert, lektor
08-790 74 89
Semida Silveira, professor
08-790 74 69
Martin Törngren, professor
08-790 63 07
Anna Jerbrant, universitetslektor
08-790 67 85
Pernilla Ulfvengren, universitetslektor
08-790 60 00
Pär Blomkvist, universitetslektor
08-790 72 35
Weihong Yang, forskare
08-790 84 02
Per Lundqvist, professor
08-790 74 52
Sara Ilstedt, professor
08-790 78 30
Joachim Claesson, universitetslektor
08-790 74 60
Bjoern Glaser, bitr. universitetslektor
08-790 83 39
Anders Tilliander, universitetslektor
08-790 84 90
Annika Lilja, serviceansvarig
08-790 95 66
Mikael Nybacka, universitetslektor
08-790 76 38
Antonio Maffei, biträdande universitetslektor
08-790 78 71
Bjoern Glaser, biträdande universitetslektor
08-790 83 39
Anna Pernestål Brenden, forskare
08-790 73 24
Amir Rashid, befordrad lektor
08-790 63 73
Pavel Korzhavy, universitetslektor
08-790 88 32
Joakim Odqvist, universitetslektor
08-790 83 08
Viktoria Martin, professor
08-790 74 84
Henrik Sahlström, kanslichef
08-790 63 11
Maya Öberg, personalhandläggare
08-790 76 53
Maya Öberg, personalhandläggare (HR-frågor)
08-790 76 53
Anna Pernestål Brenden, föreståndare
08-790 73 24
Jannik Henser, föreståndare
08-790 90 68
Mauro Onori, professor,
tele: 08-790 66 37, e-post: [email protected]
Anton Lagerbäck, personalhandläggare,
tele: 08-790 76 28, e-post: [email protected]
Monica Bellgran, professor,
e-post: [email protected], tele: 08 790 95 01
Anton Lagerbäck, personalhandläggare,
e-post: [email protected], tele: 08 790 76 28
Peter Hedström, Universitetslektor
08-790 62 17
Maya Öberg, personalhandläggare (för HR-frågor)
08-790 76 53
Lei Feng, Universitetslektor
08-790 76 49, [email protected]
Xi Vincent Wang, Biträdande lektor
08-790 90 24, [email protected]
Andrew Martin/enhetschef
08 790 74 73
Maya Öberg/personalhandläggare
08 790 76 53
Anna Thöresson Berg, HR-ansvarig
08-790 73 93
Maya Öberg, HR-handläggare
08-790 76 53
Jeanette Jakobsson, ekonomiansvarig
08-790 62 40
Semida Silveira, Professor
08-790 74 69, [email protected]
Pär Jönsson, Professor
08-790 83 75, [email protected]
Mikael Ersson, bitr. lektor
08-790 83 37
Stefan Stenbom, universitetslektor
08-790 61 29
Stefan Hrastinski, professor
08-790 65 68
Nenad Glodic, Forskare
08-790 84 73
Johanna Strömgren, Föreståndare
08-790 81 68
Jenni Hollbrink, kommunikationsansvarig
0734618934
Andreas Archenti, Professor
08-790 83 53
Amir Rashid, Universitetslektor
08-790 63 73
Greta Lindwall, Bitr. Universitetslektor
08-790 83 25
Arnold Pears, Professor
070-087 70 40
Lena Gumaelius, Universitetslektor
08-790 97 65
Sofia Ritzén, Professor
08-790 91 82
Monica Bellgran, Professor
08-790 95 01
Seyoum Eshetu Birkie, Bitr. Universitetslektor
08-790 94 35
Lena Gumaelius, universitetslektor
087909765
Mark Howells, professor
08-7906000
Maya Öberg, personalhandläggare (för HR- frågor)
08-790 76 53
Magnus Wiktorsson, Professor
08-790 94 28
Morgan Mickelsson, gruppchef
08-790 69 56
Linda Barman, universitetsadjunkt
08-790 70 85
Jeanette Jakobsson, ekonomiansvarig
08-790 6240
Andrew Martin, enhetschef
08-790 74 73
Jens Fridh, forskare
08-790 74 82
Annika Borgenstam, professor, tele:
070 415 86 67, e-post: [email protected]
Anton Lagerbäck, personalhandläggare, tele:
08-790 76 28, e-post: [email protected]
Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR-frågor)
08-790 76 53
Weihong Yang, Forskare
08-790 84 02, [email protected]
Greta Lindwall, Bitr. Universiteteslektor
08-790 83 25
Martin Edin Grimheden, enhetschef
[email protected]
Lasse Wingård, Universitetslektor
08-790 90 77
Paul Petrie-Repar, Universitetslektor
08-790 7480
Morgan Mickelsson, Gruppched Medieproduktion
08-790 69 56
Jenni Hollbrink, Kommunikationsansvarig
073-461 89 34
Pär Jönsson
08-7908375
Pär Jönsson, Professor/Future faculty ansvarig
e-post: [email protected]; telefon: 08-7908375
Malin Bolin, vice HR ansvarig ITM
e-post: [email protected], telefon: 08 790 72 80
Kerstin Lagerstedt, personalhandläggare HR PA
e-post: [email protected]
Kerstin Lagerstedt, Handläggare Lärartjänster
08-7907879
Malin Bolin, HR-handläggare ITM skolan
08-790 7280
Martin Edin Grimheden, Universitetslektor
08-790 77 97, [email protected]
Francesco Fuso-Nerini, bitr.Universitetslektor
08-790 60 00
Jannicke Hauge, Universitetslektor
08-790 94 33
Monica Kemvall, Universitetsadjunkt
08-790 95 15
Malin Selleby, Professor
08 790 83 89
Ingrid Kihlander, Forskare
08-790 78 87
Henrik Sahlström, chef utbildningskansliet
08-790 63 11
Maya Öberg, personalhandläggare (endast HR frågor)
08-790 76 53
Anna Pernestål Brenden, chef ITRL
08-790 73 24
Amir Rashid
08-790 63 73
Maya Öberg
08-790 76 53
Linda Barman (frågor om tjänsten)
08-790 70 85
Morgan Mickelsson (frågor om anställningen)
08-790 69 56
Maya Öberg (enbart HR-frågor)
08-790 76 53
Ingrid Kihlander, enhetschef
08-790 78 87
Peter Hedström, lektor
08-790 62 17
Andreas Archenti
08-790 83 53 epost: [email protected]
Helena Lundquist
08 790 71 74 epost: [email protected]
Andreas Archenti, professor
08-790 83 53, [email protected]
Jannicke Hauge, Lektor
08-790 94 33
Malin Bolin
08-790 7280
[email protected] (funktionsmail)
08-790 6000
Sergei Glavatskih
epost: [email protected]
Francesco Fuso-Nerini, bitr. lektor
08-790 60 00
Fredrik Enoksson, forskare (frågor om tjänst)
08-790 95 88
Morgan Mickelsson,gruppchef (frågor anställning)
08-790 69 56
Linda Barman, adjunkt (frågor om tjänst)
08-790 70 85
Morgan Mickelsson, enhetschef (frågor anställning)
08-790 69 56
Jonas Anund Vogel, forskare
08-790 74 46
Amir Rashid, Professor
08-790 63 73, [email protected]
Anna Thöresson Berg, HR-ansvarig
08-790 73 93

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 22 March 2018
Ange referens: M-2018-0228

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

Besöksadress

Lindstedtsvägen 30
None

Postadress

Lindstedtsvägen 30
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Forskningsingenjör i materialvetenskap Kungliga Tekniska hö.. 26 November 2018 Forskningsingenjör i materialvetenskap