Doktorand i modellering och mätning av asfaltblandningars läkande förmåga

Arbetsbeskrivning

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 12600 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1800 forskarstuderande. KTH har nästan 4800 anställda.

Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnads verksamhet handlar om framtidens samhälle, om hur våra städer, byggnader och infrastruktur skall vara utformade. Den handlar om tillväxten, tekniken och miljön och om etiska avväganden och risker. Våra utbildningsprogram och vår forskning omfattar både teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Infrastrukturmaterial spelar inte bara en avgörande roll för effektiviteten hos den urbana rörligheten men har även en tydlig påverkan på miljö(o)vänligheten inom infrastruktursektorn. Kan vi utveckla nya material som kräver mycket mindre energi och orsakar mindre utsläpp men med helt förutsägbara och långsiktigt hållbara beteenden?
Det här är en av de viktiga frågor vi försöker svara på inom KTHs program Road2Science där vi nu söker en motiverad och multidisciplinärt begåvad doktorand till vårt team. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att upprätta ett experimentellt och modelleringsramverk för karaktärisering av asfaltblandningars skade- och läkningsförmåga.

KTHs skola för arkitektur och samhällsbyggnad söker en doktorand i modellering och mätning av asfaltblandningars läkande förmåga

ARBETSUPPGIFTER
Projektbeskrivning
En av de viktigaste faktorerna för asfaltens livslängd är asfaltblandningens potentiella läkningsförmåga. Det är därför viktigt att kunna karaktärisera asfaltblandningens läkande egenskaper och förutsäga dess effekt ute på vägen. För närvarande tas hänsyn till effekten av läkning på beläggningars prestanda genom användning av empiriska kalibreringsparametrar. Detta förutsätter kvantitativa uppskattningar av effekterna på materialval, trafik- och miljömässiga faktorer samt hur de inverkar på läkningsprocesser i asfaltmaterialen ute på vägen. För att övervinna denna brist har en explicit helande modell introducerats i en ny kalibrerad mekanistisk beläggningsdesignprocedur på Väg- och järnvägsdivisionen, KTH. Den nuvarande modellen för läkning är baserad på empiriska observationer och tillåter inte länkning av fundamentala materialegenskaper med läkning. Avsikten med föreliggande projekt är därför att utveckla en ny testmetod för karaktärisering av läkning av asfaltblandningar och skapa en ny läkningsmodell baserad på fundamentala materialegenskaper.
Resultatet av projektet kommer att leda till bättre förståelse för de grundläggande mekanismer som styr läkande egenskaper i asfalt och adresserar därmed en av de viktigaste empiriska komponenterna i den nuvarande utformningen. Dessutom kommer experimentella metoder som utvecklats inom ramen för projektet att möjliggöra karaktärisering av asfaltmaterial med avseende på deras läkande förmåga. Således kommer ett verktyg att utvecklas för framtagning av material med förbättrade läkande egenskaper och tillämpning av nya material i vägkonstruktioner.

KVALIFIKATIONER
Behörighet och bedömningskriterier
Den potentiella kandidaten måste ha en mastersexamen i maskinteknik, materialfysik, beräkningsmekanik eller en civilingenjörsexamen (med fokus på mekanik). Grundläggande kunskap i hållfasthetsteknik, beräkningsmodellering och material är nödvändigt och en specialisering i strukturmekanik, hållfasthetslära och/eller kompositmaterial är en tillgång. Tidigare erfarenhet med experimentell mekanik är ett plus, dock ej ett anspråk.
Kandidaten bör vara starkt motiverad av vetenskaplig forskning och bör ha väl utvecklade analytiska och problemlösningsförmågor såväl som intresse och nyfikenhet för olika typer av beräkningar och avancerade experimentella metoder.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jeanette Ekberg, ekonomiansvarig
email: [email protected]
Yvonne Alm, HR- handläggare
email: [email protected]
Jeanette Ekberg, ekonomiansvarig
Tel: 08-790 73 79
Yvonne Alm, HR- handläggare
Tel: 08-790 94 32
Hans Westlund
08-790 9242
Helena Lundquist
08-790 71 74
Hans Edin
08-790 7639
Niclas Carlsson
08-790 84 16
Per-Ove Öster
08-790 83 82
Patric Jansson
08-790 73 76

Sammanfattning

Besöksadress

KTH 10044 Stockholm
None

Postadress

Valhallavägen 79
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Area Manager - Backend

2 juni 2020

Area Manager - Backend

2 juni 2020

Area Manager - Plasma

2 juni 2020

Area Manager - Plasma

2 juni 2020