Doktorand i oorganisk kemi (A)

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: (2019-01-11). Förlängd ansökningstid t.o.m. 2019-03-11

Projektbeskrivning
Projekttitel: Syntes och karakterisering av material för fotokemisk energiomvandling.

Handledare: biträdande lektor Adam Slabon, [email protected]

Användande av solenergi för vätgasframställning genom fotoelektrokemisk vattensplittring är en miljömässigt hållbar metod för energiframställning. Effektiviteten begränsas oftasta av oxidationsreaktioen för att avge syrgas. Projektets mål är att syntetisera och karakterisera nya halvledare som möjliga fotoanoder. Det experimentella arbetet omfattar tillverkning av nanostrukturerade tunnfilmer att användas som fotoanoder och funktionalisering av deras ytor med olika katalysatorer.

Den sökande bör ha en bakgrund i materialkemi, oorganisk kemi, materialvetenskap eller närliggande område. Projektet omfattar oorganisk syntes samt flera karakteriseringsmetoder såsom elektrokemiska mätningar, SEM/TEM och pulverröntgendiffraktion. Erfarenhet av arbete med dessa metoder är en styrka men inte nödvändigt för att komma ifråga för befattningen.

Behörighetskrav
Se länk till fullständig annons nedan.


Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, [email protected]

Ytterligare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av biträdande lektor Adam Slabon, [email protected]

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), [email protected] (SEKO), samt doktorandrepresentant, [email protected]

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms Universitet STOCKHOLM
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Lön enligt fastställd doktorandstege
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


Doktorand i oorganiskt kemi

Doktorand i oorganiskt kemi

8 april 2020