Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i organisk kemi


1 platser 6 månader eller längre Heltid Heltid, tidsbegränsad anställning 4 år

Placering: Kemiska institutionen, centrum för analys och syntes, Lund

Under 2014 - 2018 kommer Nanometerkonsortiet vara värd för EU-projektet "Nanoscale Materials for Energy: Fundamentals, Safety and Applications (PhD4Energy)", ett FP7 Marie Curie Innovative Doctoral Program som kommer att utbilda totalt 12 doktorander. Vetenskaplig fokus ligger på tillämpningen av halvledarnanotrådar för solceller, ljusdioder och termoelektricitet, säkerhetsstudier på nanopartiklar, samt på energiomvandling på molekylnivå. Detta projekt kräver avancerad materialvetenskap, karakterisering och interdisciplinära metoder, samt samarbete mellan teori och experiment. Alla doktorander inom PhD4Energy kommer att genomföra en praktik på ett företag eller en stor forskningsanläggning som del av sin utbildning.

För mer information se: www.nano.lth.se/opportunities

Arbetsuppgifter

Design, syntes och karakterisering av porfyriner och deras metallkomplex för tillämpningar inom termoelektricitet och potentiellt andra områden av energiomvandlingar användandes nanomaterial. Visst "outreach"-arbete kan förekomma.


Arbetet är interdisciplinärt mellan teori och experimentell kemi och fysik.


Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för denna befattning: Akademisk grundexamen med minst 120 hp kemi, varav 30 hp i organisk kemi. Stor vikt kommer att fästas vid skriftlig och muntlig framställning på engelska, stor erfarenhet av organisk-kemiskt syntesarbete (såväl praktiska som teoretiska). Önskvärt med kunskaper inom metallorganisk kemi (såväl praktiska som teoretiska). Dessutom måste följande krav vara uppfyllda: 1. Vid rekryteringstillfället måste kandidaten befinna sig inom de första fyra åren (heltidsekvivalenter) av sin karriär som forskare och får inte ha doktorsgrad. Detta räknas från det datum då kandidaten erhöll den examen som formellt kvalificerar för en forskarutbildning, antingen i det land där utbildningen genomfördes eller i Sverige, oavsett om en forskarutbildning planerades. 2. Vid rekryteringstillfället får kandidaten inte ha bott eller genomfört sin huvudsakliga sysselsättning (arbete, studier, etc) i Sverige för mer än tolv månader under de senaste tre åren. Korta uppehåll som semester eller militärtjänst räknas inte.

Bedömningsgrund:

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 1 February 2014

Lunds Universitet, Avdelningen för Biokemi

Besöksadress

Getingev 39
None

Postadress

None
LUND, 22100

Liknande jobb


Forskare inom trådlös kommunikationsteknik SP Sveriges Tekniska.. 17 December 2013 Forskare inom trådlös kommunikationsteknik
Forskare och Projektledare SP Sveriges Tekniska.. 23 December 2013 Forskare och Projektledare
Forskare SP Sveriges Tekniska.. 23 December 2013 Forskare
Forskare SP Sveriges Tekniska.. 2 January 2014 Forskare