Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i teoretisk datavetenskap


1 platser Tillsvidare Heltid Lön enligt KTH:s doktorandstege. Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Startdatum är öppet för diskussion men vi ser att tjänsten tillsätts så snart som möjligt.

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 12600 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1800 forskarstuderande. KTH har nästan 4800 anställda.

Skolan för Datavetenskap och kommunikation är en av Sveriges mest framstående forsknings- och undervisningsmiljöer inom informationsteknologi med verksamhet på KTH och delvis även på Stockholms universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom både teoretisk och tillämpad datalogi. Den teoretiska datalogin sträcker sig från teoribildning och analys av matematiska modeller via algoritmutveckling till implementation och simulering.
Den tillämpade datalogiska forskningen och utbildningen omfattar datorseende, robotik, maskininlärning, högprestandaberäkningar, visualisering, beräkningsbiologi, neuroinformatik och neurala nätverk, samt tal- och musikkommunikation. Dessutom bedrivs tillämpad forskning och utbildning inom medieteknik, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och hållbar utveckling.
Mer information om CSC finns på www.kth.se/csc

KTH Datavetenskap och kommunikation (CSC) söker en doktorand i teoretisk datavetenskap inriktad mot beviskomplexitet med kopplingar till SAT-lösning.

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap (www.csc.kth.se/tcs) på CSC erbjuder en stark forskningsmiljö med forskning inom ett brett spektrum av ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vår forskning publiceras regelbundet i världsledande tidskrifter och konferenser, och gruppens medlemmar har fått ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år. Nu behöver vi växa ännu mer, och denna tjänst är bara en av flera nyrekryteringar inom gruppen.

ARBETSUPPGIFTER
Beviskomplexitet handlar om hur svårt det är att bevisa formler i satslogik – ett problem som är av stor betydelse såväl teoretiskt som praktiskt. Många forskare tror att det är praktiskt ogörbart att lösa med dator inom rimlig tid i värsta fallet, men att visa (eller motbevisa) att så är fallet är en av de stora öppna frågorna inom teoretisk datavetenskap och matematik (ett av de berömda Millennieproblemen, känt som frågan om P vs. NP). Trots detta används idag s.k. SAT-lösare rutinmässigt för att lösa storskaliga tillämpade probleminstanser med miljontals variabler. Förståelsen av vilka formler SAT-lösarna kan rå på, och vilka egenskaper hos formlerna som avgör detta, är mycket begränsad.

Inom beviskomplexitet studeras formella system för att resonera om logiska formler. Området har djupa kopplingar till grundläggande frågor inom komplexitetsteori, men motiveras också av kopplingen till SAT-lösning: alla SAT-algoritmer använder något slags metod eller system i vilket de söker efter bevis, och beviskomplexitet analyserar potentialen och begränsningarna hos sådana bevissystem (och därmed även i förlängningen även hos algoritmerna).

Vår forskning syftar till att bryta ny mark inom beviskomplexitet, och till att använda forskningsresultaten för att kasta ljus över frågor relaterade till SAT-lösning. Vi vill förstå vad som gör formler enkla eller svåra i praktiken, och även belysa andra frågor rörande SAT-lösare som har avgörande praktisk betydelse men där den teoretiska förståelsen är bristfällig. En forskningsinriktning som vi är särskilt intresserade av är att utforska möjligheten att basera SAT-lösare på starkare bevissystem än vad som används idag. För att göra detta behöver vi dock förstå dessa bevissystem bättre, och här finns en rad välkända öppna problem inom beviskomplexitet som vi vill studera och försöka lösa.

Projektet leds av Jakob Nordström www.csc.kth.se/~jakobn och finansieras av ett anslag för genombrottsforskning från Vetenskapsrådet och ett Starting Independent Researcher Grant från European Research Council. Forskningsgruppen består för närvarande (förutom projektledaren) av två doktorander och en postdoktoral forskare.

Tjänsten avser en fyraårig tidsbegränsad plats, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, förlängas ytterligare ett år. Forskarstuderande ska vara inskriven vid KTH.

KVALIFIKATIONER
För behörighet krävs mastersexamen eller fyraårig kandidatexamen med ett års kurser på avancerad nivå. En lämplig bakgrund är t.ex. en civilingenjörsexamen inom (teoretiskt inriktad) datavetenskap eller teknisk fysik eller en masterexamen i matematik.

Den blivande doktoranden förväntas ha en stark bakgrund inom och ett brinnande intresse för teoretisk datavetenskap (inom t.ex. komplexitetsteori eller närliggande områden) och matematik (gärna kombinatorik och algebra). Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste. Praktisk programmeringsskicklighet är en fördel.

Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning för att kunna medverka i projektets internationella samarbeten och för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jan Gulliksen, frågor om projektet
08-790 95 38
Erwin Laure,
08-790 65 14
Annica Fröberg, frågor om anställning på KTH
08-790 70 77
Katinka Pålsson
08-790 70 55
David Spangenberg
08-790 94 37
Niclas Carlsson
08-790 84 16
Per-Ove Öster

Anders Askenfelt
08-790 78 77
Maria Widlund, frågor om anställning på KTH

Kerstin Lagerstedt, frågor om ansökningsförfaran
08-790 7879
Ann Lantz, frågor om forskning på avdelningen
08-790 6817
Johan Hoffman, frågor om forskning på avdelninge
08-790 77 83
Maria Widlund

Danica Kragic
08-790 67 29
Florian Pokorny
08-790 61 38
Lars Abrahamsson
08-790 70 58
John Folkesson
08- 790 62 01
Mattias Höjer, frågor om projektet
08-790 6451
Personalansvarig Maria Widlund, frågor om anställning på KTH

Professor och avdelningsföreståndare Erwin Laure, frågor om tjänsten
08-790 65 14
Biträdande föreståndare PDC-HPC Gert Svensson
08-790 7884
SACO David Spangenberg
08-790 94 37
ordf. ST Niclas Carlsson
08-790 84 16
LO/SEKO Per-Ove Öster

Bitr Universitetslektor Jakob Nordström, frågor om projektet
08-790 69 19
SACO Lars Abrahamsson
08-790 70 58
Professor Danica Kragic, frågor om projektet
08-790 67 29
Associate Professor Petter Ögren
08-790 6724
Per Austrin
08 790 62 86
Lektor, frågor om projektet Douglas Wikström
08-790 8138
Professor, frågor om projektet Johan Håstad
08-790 6289
HR-Chef Maria Widlund, frågor om anställning på KTH

Professor Joakim Gustafsson
08-790 89 65
HR-Chef Maria Widlund,

Professor Krisitna Höök, Frågor om projektet

Professor Karl Meinke
08-790 63 37
HR-Chef, frågor om anställning på KTH Maria Widlund,

Docent, frågor om projektet Sonja Buchegger
08-790 68 84
Professor Kristina Höök
070-5617035
SACO David Spangenberg
08-790 9432
ST Niclas Carlsson
08-790 8416
Kommunikationsansvarig Maria Malmqvist, frågor om tjänsten
08-790 92 74
Professor, avdelningschef Danica Kragic, frågor om avdelningen.
08-790 67 29
Professor Viggo Kann, frågor om projektet
08-7906292
Professor Mads Dam, frågor om forskning på avdelningen och
08-790 62 29

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 March 2014
Ange referens: D-2014-0061
E-post: [email protected]
Övrigt: Ansökan skickas till: KTH, CSC Att: Camilla Johansson, Lindstedtsvägen 3, plan 4, 100 44 Stockholm Vid ansökan via e-post, ange referensnummer i ärenderaden. Ansökan inklusive bilagor ska skickas i opackade PDF-format. Vid ansökan via post, skriv referensnumret på kuvertet. Vi ser helst ansökan per e-post. Ansökan ska omfatta följande handlingar: 1. Curriculum vitae. 2. Betygsavskrift från högskola/universitet. 3. Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier, inklusive en beskrivning av sökanden med kvalifikationer och intressen. 4. I förekommande fall kopior av sökandens examensarbete (på masters- eller kandidatnivå) och eventuella vetenskapliga publikationer. 5. Namn och adress för tre referenser. Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska förutom officiella dokument, som även kan vara på svenska. Som ett led för att förbättra vårt rekryteringsarbete genomför vi en undersökning. Vi vill därför att du svarar på frågan i din ansökan: Var hittade du denna annons?

Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Datavetenskap och kommunikation

Besöksadress

10044 Stockholm
None

Postadress

Valhallavägen 79
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Doktorand i tillämpad matematik med inriktning numerisk analys Kungliga Tekniska Hö.. 16 February 2014 Doktorand i tillämpad matematik med inriktning numerisk analys
Academic Work Sweden.. 17 February 2014 Game Mathematician to Quickspin!
PhD student positions in mathematical statistics Chalmers Tekniska Hö.. 24 February 2014 PhD student positions in mathematical statistics
Research engineer, two posts Proffice Life Science AB 11 March 2014 Research engineer, two posts