Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand i vårdvetenskap med inriktning livsvärldsdidaktik


1 platser Tillsvidare Heltid Dag , Heltid , Tidsbegränsad anställning

Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet, ett modernt, internationellt universitet i Småland. Vi finns i Kalmar och Växjö med 35 000 studenter och 2 000 anställda.Anställningens omfattning
50-100 %
Placeringsort Växjö

 

Ämnesområde för befattningen
Doktorand i vårdvetenskap med inriktning livsvärldsdidaktik.

Arbetsbeskrivning
Forskarutbildning fram till licentiatexamen motsvarande två års heltidsstudier eller fyra års halvtidsstudier. I arbetsuppgifterna kan ingå upp till 20 % institutionstjänst, beroende på omfattningen av forskarstudierna.
Medverkan i forskningsprojekt med inriktning livsvärldsdidaktik. Projektet har fokus på hur studenters lärande kan stödjas vid verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeutbildning med hjälp av handledning i studentpar. Projektet syftar till att utveckla en innovativ didaktisk modell för verksamhetsförlagd utbildning.

Bedömningsgrunder
Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som• Avlagt examen på avancerad nivå

• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet• Minst 90 högskolepoäng i ämnet vårdvetenskap eller närliggande ämne, eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet• Möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet 

• Förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och/eller engelska 

 

Behörighetskrav - Övergångsbestämmelse
Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet (kandidatexamen och 60 "gamla" poäng i ämnet) för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå. Detta t o m 2015.

 

Andra bedömningsgrunder• Magisterexamen i vårdvetenskap eller närliggande område• Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsarbete inom området livsvärldsdidaktik

• Samarbetsförmåga 

• Aktuell erfarenhet av undervisning och handledning av studenter i vårdrelaterade utbildningar

• Högskolepedagogisk utbildning

 Avvägning mellan bedömningsgrunder• Magisterexamen i vårdvetenskap eller närliggande område

• Möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet

• Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsarbete inom området livsvärldsdidaktik

• Samarbetsförmåga

• Aktuell erfarenhet av undervisning och handledning av studenter i vårdrelaterade utbildningar

• Högskolepedagogisk utbildning

Välkommen med din ansökan som du registrerar via knappen ansök nedan till vänster (på Linnéuniversitetets hemsida).
Ansökan ska utformas enligt vad som står angivet i Handledning-Anställningsordning, som du hittar på Linnéuniversitetets webbplats (http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb) ute till höger i bilden. Ansökan ska vara registrerad senast den 18 juli 2013.Tänk på att bifoga övriga relevanta bilagor såsom examensbevis, intyg och ev åberopade publikationer (max 10 st) när du söker via vår webbplats.

Ärendets diarienummer är PA 2013/352-2.2.1 

Upplysningar lämnas av
Prefekt Birgitta Marklund, tel. 0485 – 44 73 54, [email protected] Studierektor David Brunt, tel 0470 - 70 83 29, [email protected] Studentkåren tel 0470 - 70 86 70

Frågor kring anställningen lämnas av personalkonsult Christian Andersson ([email protected]), tel 0470-70 85 06

Fackliga företrädare nås genom växeln 0480-44 60 00.

Kontaktpersoner på detta företaget

ErikÅstedt, Personalkonsult
+46(0)470767558
UlrikaWelander, Professor
+46(0)470708821
Lena Larsson, Prefekt
0480-44 67 11
Helena Birath, Personalkonsult
0480-44 73 81
Erik Elheim, Personalkonsult

Bärbel Westphal, Prefekt

Linda Reneland Forsman, Prefekt
0480-446305
Joakim  Krantz, Studierektor för forskarutbildningen
0470-708454
Karolina Österdahl, Personalkonsult
0470-708674
Peter Karlsudd, Professor

Anna Greek, Studierektor

Kjell Arvidsson, Prefekt

Maria Lindgren, Prefekt
+46-470-708711
Daniel  Bergman, Studierektor
+46-470-708456
Bodil Karlsson, Personalkonsult
0470-708374
Barbro Gustafsson, Prefekt
0470-708119
Tobias Bromander, Prefekt
073-0730086
Mattias  Lundin, Prefekt
0480-44 69 28
Karolina Österdahl, HR-partner
0470-708674

Ansök

>

Linnéuniversitetet

Besöksadress

Universitetsplatsen 1
None

Postadress

Box 451
Växjö, 35106

Liknande jobb


Doktorand inom tillämpad hälsoteknik Blekinge Tekniska Hö.. 5 July 2013 Doktorand inom tillämpad hälsoteknik
Postdoktor - Trådlösa sensornätverk Uppsala universitet 9 July 2013 Postdoktor - Trådlösa sensornätverk
Videoreporter/Videoproducent HÖGSKOLAN FÖR LÄRAND.. 11 July 2013 Videoreporter/Videoproducent