Arbetslivsinstitutet.se

Doktorand


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid

SICOMP i Mölndal-Göteborg söker en doktorand inom
Modellering av kompositmaterial under krock

Framtidens bilar måste bli lättare och mer energisnåla. För att nå målet kommer tillverkarna i ökande grad att använda kompositmaterial. Ett krav är dock att man skall kunna modellera hur kompositmaterial beter sig i krocksituationer lika tillförlitligt som för metaller. Swerea SICOMP, Chalmers, Volvo Cars och flera andra företag inom svensk bilindustri kommer därför att samarbeta i ett projekt för att utveckla simuleringsmetoder för kompositstrukturer under krock. Doktorandprojektet vid Swerea SICOMP är inriktat på att utveckla materialmodeller för kompositer under krock. Modellerna kommer att bygga på inledande parameterstudier och experiment i ett pågående doktorandprojekt vid Swerea SICOMP. Ett parallellt doktorandprojekt vid Chalmers kommer att inriktas på att utveckla effektiva strukturberäkningar med dessa materialmodeller.
Vi söker dig som vill fördjupa dig inom beräkningsteknik och materialmodellering och tycker om att jobba långsiktigt och självständigt. Goda kunskaper i hållfasthetslära samt intresse för beräkningsmekanik och programmering är nödvändigt. Du bör också kunna skriva väl på engelska samt ha ett intresse för experimentellt arbete, eftersom projektet också kommer att kräva vissa experiment för att komplettera tidigare materialprov.
Sänd ansökan med personligt brev och CV via www.swereasicomp.se senast 2013-07-22
Frågor kan ställas till

Handledare Robin Olsson, [email protected] Tel: 031-706 63 51. (Semester 21/6-21/7. Vid
frågor under denna tid sänd e-post med ditt telefonnummer)
Avdelningschef Sören Nilsson, [email protected] Tel: 031-706 63 46

Swerea SICOMP in Gothenburg-Mölndal is looking for a PhD student in Modelling of composite materials during crash
Future cars have to be lighter and consume less energy. To achieve these goals the manufacturers will increasingly use composite materials. This requires a capability to model the behaviour of composite materials under crash situations with the same reliability as for metals. For this reason Swerea SICOMP, Chalmers University, Volvo Cars and several other Swedish
automotive companies will collaborate in a project to develop simulation methods for composite structures under crash. The PhD project at Swerea SICOMP is focused on developing material models for composite materials during crash. The models will be based on initial parametric studies and
experiments within an ongoing PhD project at Swerea SICOMP. A parallel PhD project at Chalmers University will be focused on developing effective structural analysis methods with these material models. We are looking for someone interested to specialise in computational mechanics and material
modelling, and who likes independent and long term work. A suitable candidate may either have some years of computational experience from the industry or be a very good newly graduated MSc with interest for further studies.
Send your application by 22 July 2013 via www.swereasicomp.se "Doktorand inom modellering av kompositmaterial under krock". Please include a CV and a cover letter with a personal statement ofyour goals and ambitions.
Project Supervisor: Robin Olsson, [email protected] Tel: +46-31-706 63 51. (Holiday 21 June-21 July. Send questions during this period by e-mail and include your phone number.) Head of Department: Sören Nilsson, [email protected] Tel: 031-706 63 46


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 22 July 2013
Övrigt: Ansökningarna önskar vi via vår hemsida www.swereasicomp.se

Swerea SICOMP AB

Besöksadress

Fibervägen 2
None

Postadress

Box 271
PITEÅ, 94126

Liknande jobb


Swerea KIMAB 28 June 2013 Forskare – Analytisk processövervakning
Swerea KIMAB 24 June 2013 Projektledare inom polymera material
Specialist inom avgasefterbehandling Semcon Powertrain & .. 1 July 2013 Specialist inom avgasefterbehandling
Drömjobbet – Jobba hos SP inom övriga områden SP Sveriges Tekniska.. 20 June 2013 Drömjobbet – Jobba hos SP inom övriga områden