Drift & underhållstekniker till Nynäshamn

Arbetsbeskrivning

Anläggningen i Nynäshamn förser ortens raffinaderi med processånga och levererar fjärrvärme till fastigheter i Nynäshamn. Anläggningens huvudbränsle är returflis och skogsflis och vi utnyttjar även spillvärme från raffinaderiet.

Arbetsuppgifter:
Som drift & underhållstekniker har du till uppgift att sköta löpande drift och underhåll av energiproduktionsanläggningarna, fjärrvärmenäten och vattenbehandlingsutrustning. Det innebär bland annat hantering av biobränsle, tillsyn och reparation av fläktar, pumpar och transportörer, bevakning av förbränningsutrustning, anläggningar för rökgasrening samt utrustning för behandling av processvatten med olika kvaliteter och därtill hörande analyser. Du kommer att ingå i vår beredskapsstyrka med uppgift att säkerställa energileveransen till våra kunder i händelse av störningar. Arbetet innebär skiftgång (2-skift, dagtid). Organisationen är liten och du måste vara beredd att rycka in där det bäst behövs.

Kvalifikationer:
Du bör ha någon form av teknisk utbildning. Har du drifttekniker- eller driftmaskinistutbildning eller har förvärvat motsvarande kunskaper genom lång erfarenhet är det meriterande. Det viktigaste för oss är att du har ett tekniskt intresse och handlag, att du är positiv och initiativrik och kan arbeta självständigt. Du bör också ha viss datorvana. Eftersom du ska delta i schemalagd beredskap med kort inställelsetid, är det nödvändigt att du bor nära Nynäshamn och innehar körkort för personbil.

Kontaktpersoner på detta företaget

Drift och underhållschef Anders Gustafsson
070-6934758
HR ansvarig Maria Jonsson
070-6934718
Driftchef Christian Ek
0226-36014

Sammanfattning

Besöksadress

Norviksvägen 8
Nynäshamn

Postadress

Norviksvägen 8
Nynäshamn, 14945

Liknande jobb


Drifttekniker

28 November 2007

DRIFTINGENJÖR

21 December 2007

Servicetekniker fjärrvärme

18 August 2007

Drifttekniker fjärrvärme

30 November 2007