Driftchef

Arbetsbeskrivning

Växjö Energi AB (Veab) är ett expansivt företag som ägs av Växjö Kommun. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el och fjärrvärme samt IT-kommunikation till 31 000 kunder. Den tekniska utvecklingen samt användningen av biobränsle bidrar till att vi har en produktion som till över 98% är fri från fossilt bränsle. Veab går en spännande framtid till mötes då vi just nu bygger ett nytt kraftvärmeverk som ska stå klart hösten 2014.

Driftchef

Som driftchef har du det fulla ansvaret för att driva kraftvärmeverket och våra närvärmeanläggningar på det mest effektiva sättet, både ekonomiskt och miljömässigt. Det innebär att du lägger stor kraft vid att leda och utveckla den dagliga verksamheten gentemot uppställda mål för produktivitet, kvalitet, säkerhet och medarbetare. Du kommer dessutom att få i uppdrag att driftsätta det nya kraftvärmeverket.
Till din hjälp har du ca 30 engagerade, skiftgående medarbetare med mångårig branschkunskap, vilka sköter den dagliga driften av kraftvärmeverket och närvärmeanläggningarna. Som driftchef har du ett nära samarbete med underhållsavdelningen där ni gemensamt samordnar era insatser.
Du är ingenjör, civilingenjör eller motsvarande, med erfarenhet från kraftindustri, processindustri eller industriell verksamhet. Vidare har du god ledarerfarenhet, gärna från skiftgående personal, och en naturlig fallenhet för att arbeta med förbättringsarbete i vardagen. Du en god kommunikatör och en entusiasmerande ledare.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta affärsområdeschef Björn Wolgast, tel 0470- 77 51 50. Fackliga företrädare nås genom vår växel tel 0470-77 52 00.

Vi eftersträvar en god balans mellan arbete, familj och fritid. Växjö Energi har ambitionen att ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med dina ansökningshandlingar till: Växjö Energi AB, Att: Emma Wernesjö, Box 497, 351 06 Växjö eller [email protected] Sista ansökningsdag är den 14 november.

Sammanfattning

Besöksadress

Kvarnvägen 35
None

Postadress

Box 497
VÄXJÖ, 35106

Liknande jobb


20 maj 2020

18 maj 2020

Driftchef värme till Nässjö Affärsverk AB

7 maj 2020