Arbetslivsinstitutet.se

Driven miljo och arbetsmiljökoordinator


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt Överenskommelse Enligt överenskommelseArbetsbeskrivning
Experis Engineering söker nu en miljö och arbetsmiljökoordinator för uppdrag hos en av våra kunder i Västerås. För rätt person kan detta uppdrag på sikt leda till anställning hos vår kund. I tjänsten kommer du ansvara för att:
•införa, driva och vidareutveckla det lokala miljöledningssystemet som skallomfatta alla funktioner inom verksamheten
•följa upp indikatorer för miljöprestanda och rapportera dessa till intressenter
•upprätthålla kontakt med myndigheter och sammanställa rapportering till dessa instanser
•samverka inom företaget och att verka för effektiva arbetsmetoder och sprida goda exempel
•säkerställa att den egna organisationen är väl informerad i miljörelaterade frågor och vid behov föreslå utbildningar
•koordinera interna och externa revisioner samt följa upp revisionsresultaten
•ta fram underlag för att rapportera resultatet av miljöledningsarbetet till ledningen
•utarbeta underlag för informationsmaterial samt vid behov medverka vid externa presentationer av företagets hållbarhetsarbete

Vidare så ansvarar du även för att:
•Säkerställa att lokala arbetsmiljöledningssystemet, OHSAS 18001, omfattar verksamhetens alla funktioner och aktiviteter samt att det leder till ständiga förbättringar av arbetsmiljöarbetet.
•Införa relevanta lokala, nationella och koncerngemensamma
arbetsmiljöinstruktioner, -direktiv och -standarder i den egna verksamheten.
•Identifiera relevanta legala krav och kundkrav inom arbetsmiljöområdet samt följa upp att det finns rutiner för att hantera dessa krav.
•Säkerställa att riskbedömningar genomförs regelbundet samt inför
verksamhetsförändringar, att dessa omfattar hela verksamheten och att hänsyn tas till fysiska, psykologiska och sociala faktorer samt hur individen agerar i samverkan med organisationen och den tekniska arbetsmiljön (MTO-Människa-Teknik Organisation).
•följa upp att åtgärder vidtas utifrån resultat från riskbedömningar, skyddsronder etc.
•delta vid utveckling och implementering av säkra arbetsmetoder.
•säkerställa att det i enheten finns kända och väl fungerande rutiner för
rapportering, analys och uppföljning av olyckor och incidenter enligt koncernens direktiv och legala krav.
•säkerställa rapportering enligt koncernens direktiv.
•medverka till att erfarenheter från t.ex. förebyggande åtgärder och åtgärder som genomförs vid olyckor och incidenter, återförs i organisationen.
•följa upp arbetsmiljömål och mätetal inom arbetsmiljöområdet (KPI) samt rapportera till intressenter
•upprätthålla kontakt med myndigheter och vid behov samordna rapportering till dessa instanser.
•samverka inom företaget för att t.ex. utveckla effektiva arbetsmetoder och sprida goda exempel.
•säkerställa att den egna organisationen är väl informerad i arbetsmiljörelaterade frågor och vid behov föreslå och genomföra utbildningar.
•koordinera interna/externa arbetsmiljörevisioner samt följa upp
revisionsresultaten.
•ta fram underlag för att rapportera resultatet av arbetsmiljöarbetet vid ledningens genomgång i enlighet med OHSAS 18001.
•genomföra interna och externa presentationer av enhetens arbetsmiljöarbete


Vem är du?
Du har en civilingenjörsexamen eller lämplig utbildning på högskolenivå,samt flerårig erfarenhet inom området. För att klara arbetsuppgifterna så krävs det att du har grundläggande miljökunskap,erfarenhet inom svensk miljölagstiftning,lednings-
system för yttre miljö (ISO 14001), intern revision av ledningssystem, god kännedom om den egna verksamheten och dess miljöpåverkan.
Vidare så har du grundläggande kunskap i arbetsmiljöfrågor,kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning,ledningssystem för arbetsmiljö (OHSAS 18001),god kännedom om den egna verksamheten och dess arbetsmiljörisker. Du är en god representant för bolaget,samt analytisk i ditt sätt. Du arbetar strukturerat,är engagerad och drivande inom ditt område. Dina kunskaper i svenska och engelska är mycket goda i tal såväl som skrift.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas Löfgren
+4687642585
Anna Setterberg
08 764 2583
Mattias Sahlström
08 736 11 13
Pär Lundblad
08-7362887
Camilla Edbom
018-18 59 82
Marie Gutke

Linda Malm
0480-42 52 42
Petra Sivefäldt
0500-38 14 37
Sara Williamsson
0470-74 55 82
Johan Kjessler
040-660 6333
Christian Gullander

Tomas Niregård

John Enggren Dahlsten
031617253
Katarina Czudowska
033-23 70 44
Anders Jansson

Iréne Olsson
021-15 12 06
Pär Gårdbro
023-70 55 45
Carina Berg

Markus Holmgren
042-37 16 42
Maria Håkansson
+46 (0)660-59972
Jenny Viklund
0660-599 76
Maria Örnsberg
021-151210
Annika Brandin
036-17 30 57
Li Cederblad
+46 8 764 25 31
Victoria Hagnehag
026-663027
Christofer Dahlman
+46 40 660 63 34
Louise Ramstedt
08-7362846
Daniel Pettersson
018-185975
Cecilia Romö
060-646892
Tom Jakobsen
0910-58 66 92
Christian Johansson
013-355509
Mats Åhlander
044-203863
Mathias Ericson
0650-356 93
Anders Hamrén
019-16 65 51
Thomas Andersson
016-15 57 33
Sonja Sand
016-15 57 37
Jens Lindroth
033-487976
Magnus Carlhielm
0470-745587
Hanna Eriksson
+4611194358
Alexandra Köhn
0702873930
Alexandra Johansson
031-61 72 53
Thomas Olsson

Karin Frisendahl
060-64 65 47
Petra Bachmann
054-221880
Mattias Wahlberg
011-194353
Rutger Carlheim-Gyllenskiöld
08-764 25 72
Tina Linnér

Åsa Carlberg
+46 (0)500-381431
Jessica Petersson
031-617272
Inger Sundgren
0920-247061
Christian Ahlgren
011-194356
Peter Löwing
+46 21 151203
Renée Eklind
08-764 24 29
Katarina Glennert
054-221881
Viktor Lindgren

Nicolina Johansson

Liselotte Sundberg
+46317086785
Elin Granholm

Angela Ekelöf
0340-66 42 71
Iréne Lindgren
021-15 12 06
Karin Backman
063-57 66 63
Viktoria Wahlström

Lena Sköld

Ulrika Svedbo
011-19 18 94
Therese Fyhr
011-191898
Olof Salmonsson
063-576671
Carina Häggquist
018-18 59 71
Hanna Iván

Daniel Grette

Kenny Lind

Johanna Johnsson

Natalie Richtnér

Natalie Richtnér
+46703507116
Natalie Richtner
+46703774640
Natali
+4687362967
Camilla Forssberg
+4687361923
Camilla Forssberg
+46725295799

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 2 July 2013

Experis Engineering

Besöksadress

Studentgatan 4
None

Postadress

BOX 1125
Stockholm, 11181

Liknande jobb


Academic Work Sweden.. 11 June 2013 Är du nästa verksamhetscontroller på Ragn-Sells?
Entreprenadingenjör Örebro Kommun 20 June 2013 Entreprenadingenjör
NNE PHARMAPLAN AB 10 July 2013 Konsult inom Life Science