Driven miljo och arbetsmiljökoordinator

ArbetsbeskrivningArbetsbeskrivning
Experis Engineering söker nu en miljö och arbetsmiljökoordinator för uppdrag hos en av våra kunder i Västerås. För rätt person kan detta uppdrag på sikt leda till anställning hos vår kund. I tjänsten kommer du ansvara för att:
•införa, driva och vidareutveckla det lokala miljöledningssystemet som skallomfatta alla funktioner inom verksamheten
•följa upp indikatorer för miljöprestanda och rapportera dessa till intressenter
•upprätthålla kontakt med myndigheter och sammanställa rapportering till dessa instanser
•samverka inom företaget och att verka för effektiva arbetsmetoder och sprida goda exempel
•säkerställa att den egna organisationen är väl informerad i miljörelaterade frågor och vid behov föreslå utbildningar
•koordinera interna och externa revisioner samt följa upp revisionsresultaten
•ta fram underlag för att rapportera resultatet av miljöledningsarbetet till ledningen
•utarbeta underlag för informationsmaterial samt vid behov medverka vid externa presentationer av företagets hållbarhetsarbete

Vidare så ansvarar du även för att:
•Säkerställa att lokala arbetsmiljöledningssystemet, OHSAS 18001, omfattar verksamhetens alla funktioner och aktiviteter samt att det leder till ständiga förbättringar av arbetsmiljöarbetet.
•Införa relevanta lokala, nationella och koncerngemensamma
arbetsmiljöinstruktioner, -direktiv och -standarder i den egna verksamheten.
•Identifiera relevanta legala krav och kundkrav inom arbetsmiljöområdet samt följa upp att det finns rutiner för att hantera dessa krav.
•Säkerställa att riskbedömningar genomförs regelbundet samt inför
verksamhetsförändringar, att dessa omfattar hela verksamheten och att hänsyn tas till fysiska, psykologiska och sociala faktorer samt hur individen agerar i samverkan med organisationen och den tekniska arbetsmiljön (MTO-Människa-Teknik Organisation).
•följa upp att åtgärder vidtas utifrån resultat från riskbedömningar, skyddsronder etc.
•delta vid utveckling och implementering av säkra arbetsmetoder.
•säkerställa att det i enheten finns kända och väl fungerande rutiner för
rapportering, analys och uppföljning av olyckor och incidenter enligt koncernens direktiv och legala krav.
•säkerställa rapportering enligt koncernens direktiv.
•medverka till att erfarenheter från t.ex. förebyggande åtgärder och åtgärder som genomförs vid olyckor och incidenter, återförs i organisationen.
•följa upp arbetsmiljömål och mätetal inom arbetsmiljöområdet (KPI) samt rapportera till intressenter
•upprätthålla kontakt med myndigheter och vid behov samordna rapportering till dessa instanser.
•samverka inom företaget för att t.ex. utveckla effektiva arbetsmetoder och sprida goda exempel.
•säkerställa att den egna organisationen är väl informerad i arbetsmiljörelaterade frågor och vid behov föreslå och genomföra utbildningar.
•koordinera interna/externa arbetsmiljörevisioner samt följa upp
revisionsresultaten.
•ta fram underlag för att rapportera resultatet av arbetsmiljöarbetet vid ledningens genomgång i enlighet med OHSAS 18001.
•genomföra interna och externa presentationer av enhetens arbetsmiljöarbete


Vem är du?
Du har en civilingenjörsexamen eller lämplig utbildning på högskolenivå,samt flerårig erfarenhet inom området. För att klara arbetsuppgifterna så krävs det att du har grundläggande miljökunskap,erfarenhet inom svensk miljölagstiftning,lednings-
system för yttre miljö (ISO 14001), intern revision av ledningssystem, god kännedom om den egna verksamheten och dess miljöpåverkan.
Vidare så har du grundläggande kunskap i arbetsmiljöfrågor,kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning,ledningssystem för arbetsmiljö (OHSAS 18001),god kännedom om den egna verksamheten och dess arbetsmiljörisker. Du är en god representant för bolaget,samt analytisk i ditt sätt. Du arbetar strukturerat,är engagerad och drivande inom ditt område. Dina kunskaper i svenska och engelska är mycket goda i tal såväl som skrift.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas Löfgren
+4687642585
Anna Setterberg
08 764 2583
Mattias Sahlström
08 736 11 13
Pär Lundblad
08-7362887
Camilla Edbom
018-18 59 82
Marie Gutke

Linda Malm
0480-42 52 42
Petra Sivefäldt
0500-38 14 37
Sara Williamsson
0470-74 55 82
Johan Kjessler
040-660 6333

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Experis Engineering Stockholm
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt Överenskommelse
  • Enligt överenskommelse

Besöksadress

Studentgatan 4
None

Postadress

BOX 1125
Stockholm, 11181

Liknande jobb