Drogförebyggande samordnare till socialförvaltningens förebyggandeenhet

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen befinner sig i ett utvecklingsskede där frågor rörande samverkan, översyn av metoder, arbetssätt och kvalitet står i fokus. Socialförvaltningens verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en barn-och familjeavdelning, ungdomsavdelning, vuxenavdelning samt en socialpsykiatrisk avdelning. I förvaltningen finns ett ledningskontor som hanterar frågor rörande kvalitet, utveckling, ekonomi, IT och nämndorganisation.
Förvaltningen har i samverkan med grannkommunerna bl a social jour.
Tjänsten som drogförebyggande samordnare är placerad i ungdomsavdelningens förebyggandeenhet. Enheten innefattar också två fältsekreterare och fyra nätverkssamordnare.
ARBETSUPPGIFTER
Som drogförebyggande samordnare har du uppdraget att utveckla det drogförebyggande arbetet utifrån kommunens drogpolitiska program, antaget av kommunfullmäktige. Du samverkar med kommunens olika aktörer, frivilligorganisationer, hälso- och sjukvård, nöjeskrogar, träningsanläggningar och polis. På regional nivå finns samverkan med drogförebyggande samordnare i länet och länsstyrelsens länssamordnare för ANDT. Vi eftersträvar en ständig utveckling av det förebyggande arbetet och därför ingår i uppdraget att utveckla strategier för ett förebyggande arbete kopplat till sociala medier och internet.

KVALIFIKATIONER
Högskoleutbildning som bedöms lämplig i förhållande till uppdraget. Tidigare erfarenhet av förebyggande arbete inom socialtjänsten är särskilt meriterande. Ett intresse av att utveckla nya arbetssätt för det förebyggande arbetet är önskvärt. Erfarenhet och intresse för förebyggande arbete kopplat till internet och sociala medier. Körkort är önskvärt.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten är till en början ett vikariat under sex månader som sannolikt övergår till en tillsvidare anställning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skövde Kommun, Socialförvaltningen Skövde
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Tjänsten är till en början ett vikariat under sex månader som sannolikt övergår till en tillsvidare anställning.

Liknande jobb


KBT steg 1 Terapeut

28 maj 2020

KOPIA AV Alkohol- och drogbehandlare

KOPIA AV Alkohol- och drogbehandlare

26 maj 2020

18 maj 2020