Arbetslivsinstitutet.se

Ekonom/Samordnande Ekonom


2 platser Tillsvidare Heltid Individuell lön Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm ger stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska genom systematisk bedömning av befolkningens behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser, social service, omvårdnad och/eller hälso- och sjukvård tillhandahålla tjänster av hög kvalité med ett helhetsperspektiv inom givna ekonomiska ramar.

För att bättre möta medborgarnas framtida behov har förvaltningen från 2013 organiserat sig i en myndighetsavdelning och en utföraravdelning. Förvaltningen har 1200 medarbetare. Tjänsterna som ekonomer är placerade inom myndighetsavdelningen, i område Lednings- och verksamhetsstöd. Område Lednings- och verksamhetsstöd har till uppgift att arbeta med omvärldsbevakning, kvalificerade utrednings- och uppföljningsuppdrag, ekonomisk planering och uppföljning, IT samt ge stöd till förvaltningens övriga verksamheter och nämnd. Inom området arbetar drygt 20 personer.

Båda tjänsterna är underställda områdeschef för Lednings- och verksamhetsstöd. Ekonomerna är nyckelpersoner inom förvaltningen och Samordnade ekonom ingår i båda avdelningarnas ledningsgrupper samt deltar i förvaltningens controllergrupp. Förvaltningens ekonomer (totalt 3 personer)arbetar beroende på uppdrag gentemot hela förvaltningen samt vård- och omsorgsnämnd. Samordnade ekonom arbetar mycket nära förvaltningsledning och rapporterar i vissa frågor direkt till förvaltningschef.


ARBETSUPPGIFTER
Gemensamt
Bidra till god ekonomiskhushållning och ha en ekonomi i balans.
Ekonomerna ansvarar för förvaltningens internkontroll av ekonomiska transaktioner, avstämning och uppbokning på avräkningskonton samt upprättandet av internbudget. Ekonomerna ingår även i en grupp med andra förvaltningsekonomer på kommunens ekonomi- och upphandlingskontor.

Samordnade ekonom

Förutom gemensamt
Ge stöd och ekonomisk kompetens till nämnd och förvaltning samt samordnar/ger stöd i dagliga frågor kring ekonomi.
Arbetar med övergripande budget, utfallsprognoser, delårsbokslut och årsredovisning, ekonomiska utredningar, analyser, informerar och utbildar i ekonomi, utveckla den ekonomiska styrningen och tar fram ekonomiadministrativa rutiner och system.
Förvaltningens expert kring avtal, upphandling och försäkringar samt vid behov ger ekonomiskt stöd i projekt/utvecklingsarbeten.

Ekonom

Förutom gemensamt
Ansvara för löpande avgiftshantering
Ge stöd och ekonomisk kompetens till förvaltningens chefer samt ger stöd i dagliga frågor kring ekonomi åt förvaltningens områdeschefer och specialister.
Arbetar med detaljbudget, prognoser, delårsbokslut och årsredovisning på detaljnivå, ekonomiska utredningar, analyser, uppföljningar och granskningar samt vid behov ekonomiskt stöd i projekt/utvecklingsarbeten.


KVALIFIKATIONER
Utbildning och erfarenhet

Samordnade ekonom
• Du skall ha en ekonomisk högskoleutbildning med inriktning mot redovisning, gärna en magisterexamen inom relevant område
• Du kan vara nyexaminerad som ekonom men vi vill då att du har några års arbetslivserfarenhet, gärna från offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation är meriterande

Ekonom
• Du skall ha ekonomisk utbildning på högskole- eller gymnasienivå. Om du har gymnasienivå vill vi att du tidigare arbetet med ekonomuppgifter


Gemensamt
• Erfarenhet av ekonomiskt arbete inom offentlig förvaltning
• Vi förutsätter att du har god datorvana och uttrycker dig väl i tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta med uppföljning/utvärdering
• Kunskaper i kalkylering är önskvärt

Personliga egenskaper

• Vara rak, tydlig
• Vara engagerad men prestigelös
• Vara kommunikativ, kunna ta emot information och föra den vidare
• Kunna bidra till att skapa bra arbetsklimat
• Ha god självkännedom
• Kunna arbeta strategiskt, självständigt och ta ansvar
• Vara initiativrik, självgående och utvecklingsinriktad.
• Du är utåtriktad och kan bemöta medarbetare, samverkansparters och allmänhet på ett sätt som skapar förtroende.
• Trivs bra med teamarbete som arbetsform

Vi eftersträvar mångfald i våra arbetsgrupper och välkomnar sökanden med olika bakgrund.

Kontaktpersoner på detta företaget

Per Enarsson
0150-578 20, v 30-31,
Johanna Sjörup
0150-48 80 97, v 32
Fackliga företrädare nås via kommunens växel
0150-570 00
Hannele Hassinen
0150-48 88 90
Kommunal
0150-570 00
Per Enarsson
0150-578 20
Johanna Sjörup
0150-48 80 97
Pia Carlsson
0150-575 15
Ramona Grapenhielm
0150-578 90
Sassa Kusserow
0150-48 84 70
LSR
08-567 061 00 (växel)
Carina Granholm
0150-48 84 74
Margareta Kanesund
0150-572 66
Enhetschef Margareta Kanesund
0150-572 66
nås via kommunens växel Kommunal
0150-570 00
Områdeschef Anna Forsberg
0150-575 80
Enhetschef Sassa Carlström
0150-48 84 70
Vårdförbundet Eva Axelsson
0150-575 21
Områdeschef Caroline Vadeby
0150-575 99
Områdeschef Ramona Grapenhielm
0150-578 90
Sjuksköterskechef Monica Persson
0150-575 27
Avdelningschef för utföraravdelningen Britt-Marie Svedenberg
0150-569 34
Enhetschef Cecilia Olsson
0150-569 52
Områdeschef Stefan Ivarsson
0150-568 78
Enhetschef Gunilla Pettersson
0150-569 43
Enhetschef Veronica Andersson
0150-569 36
Enhetschef Elisabeth Larsson
0150-569 42
Enhetschef för pool- och vikariesamordningen Johanna Sjörup
0150-575 48
Enhetschef Agneta Carlsson
0150-568 12
Enhetschef Otto Limnell
0150-569 59
Enhetschef Ulrika Pettersson
0150-577 20
nås via kommunens växel Vårdförbundet
0150-570 00
Rehabiliteringschef Sassa Carlström
0150-48 84 70
FSA Carina Granholm
0150-48 84 62
Avdelningschef myndighets- och specialistavdelning Peter Nordström
0150-568 21
Områdeschef för lednings- och verksamhetsstöd Anette Lundin
0150-48 80 97
Vårdförbundet Petra Hollström
0150-578 59
Områdeschef för medborgarfunktionen Pia Carlsson
0150-575 15
Enhetschef Ann Andersson
0150-569 42
Områdeschef Linda Bergström
0150-575 99, v 28-29
Områdeschef Cecilia Olsson
0150-569 52, v 30-31
Områdeschef Anna-Lena Ramstedt
0150-569 52, v 32
Förvaltningschef Per Enarsson
0150-578 20
Avdelningschef Eva Hersler
0150-568 21
Områdeschef HSV Anna Forsberg
0150-575 80
Enhetschef för sjuksköterskor Monica Persson
0150-575 27
OmEnhetschef Marita Gerhardsson
0150-48 81 42
Enhetschef Marita Gerhardsson
0150-48 81 42
Områdeschef Anna-Lena Ramstedt
0150-48 81 16
Rehabchef Åsa Enberg
0150-48 84 70
Områdeschef Camilla Söderman
0150-576 68
Enhetschef Sandra Hielte
0150-578 50
Områdeschef Linda Bergström
0150-575 99
Enhetschef Hannele Hassinen
0150-48 88 90
Samordnande arbetskonsulent Sven Moubis
0150-56908
Områdeschef Petra Kruse
0150-56910
Enhetschef Sara Gibro
0150-569 43
Områdeschef Cecilia Olsson
0150-575 99
Handläggare LSS/SOL Pia Aalto
0150-568 65
Enhetschef Petra Kruse
0150-56910
Enhetschef för pool- och vikariesamordningen Ing-Britt Gustafsson
0150-575 48
Handläggare LSS/SOL Pia Aalto
0150-48 80 99
Sjuksköterskechef Monica Persson
0150-575 27
Områdeschef, lednings och verksamhetsstöd Susanna Kullman
0150-488097
Områdeschef HSV Anna Forsberg
0150-57580
Enhetschef Strandgården Johanna Sjörup
0150-575 74
Enhetschef Anna Emanuelsson
0150-575 44
Enhetschef Annika Kindahl
0150-569 59
Enhetschef inom funktionshinderområdet Lena-Marie Bärlin
0150-57720
Enhetschef Veronica Boström
0150-57887
Enhetschef Lena Bergstrand
0150-568 95
Områdeschef Cecilia Olsson
0150-57599
Områdeschef Susanne Sallami

Områdeschef Elisabeth Kindgren
0150-578 90
Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen Päivi Kabran
015057820
Enhetschef Eva Nilsson
0150-575 43
Enhetschef för medborgarfunktionen Pia Aalto
0150-48 80 99
1:e anhörigkonsulent Linda Bentholm
0150-569 49
Arbetsterapeut Carina Granholm
0150-48 84 74
enhetschef sjuksköterskor Pernilla Andersson
0150-57 573
Verksamhetschef, Lednings- och verksamhetsstöd Susanna Kullman

Enhetschef personlig assistans Ann Lagerqvist
0150-569 42
Verksamhetschef för hemtjänsten Susanne Sallami
0150-578 90

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 18 August 2013
Ange referens: 164/13
Övrigt: Ange i ansökan vilken av tjänsterna du söker. Sista ansökningsdag är 2013-08-18 men urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Till dig som säljer rekryteringstjänster; Katrineholms kommun är i denna rekrytering inte intresserade av andra rekryteringstjänster.

Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress

Upplandsgatan 2 64180 Katrineholm
None

Postadress

None
Katrineholm, 64180

Liknande jobb


Lekebergs kommun, Pe.. 14 August 2013 Lekebergs kommun söker förvaltningsekonom
Verksamhetscontroller Pensionsmyndigheten .. 16 August 2013 Verksamhetscontroller
Ekonom till Teknik & service Uppsala kommun 16 August 2013 Ekonom till Teknik & service