Arbetslivsinstitutet.se

En eller två forskare vid Centrum för genusvetenskap


1 platser 3 - 6 månader Heltid 100% visstidsanställning mer än 6 månader eller längre

Uppsala universitet

1 forskare vid Centrum för genusvetenskap med 100% omfattning fr o m 2014-01-01 t o m 2014-12-31.

Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig enhet.

Centrum för genusvetenskap har tre huvuduppgifter:

- Undervisning
- Forskning
- Forskningsinformation 

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår forskning, som ska resultera i ansökan om externa medel till forskningsprojekt. Projektet ska placeras vid Centrum för genusvetenskap, det ska ha ett genusvetenskapligt perspektiv och bör gärna anknyta till Centrum för genusvetenskaps profilområden. Projekten kan omfatta forskare från olika discipliner.

I anställningen kan även komma att ingå vissa forskningsadministrativa uppgifter och undervisning. Den som erhåller projektanställningen förutsätts ta aktiv del i Centrums seminarier och bidra till utvecklingen av Centrums forskningsmiljö.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande. Vi söker forskare med skilda ämnesbakgrunder, och som använder sig av genusperspektiv. Särskild vikt kommer att läggas vid avsett forskningsprojekt.

Lön sätts efter kompetens. Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

Ansökningshandlingarna ska innefatta en kort CV, projektplan, motivering till varför den sökande önskar bedriva forskning vid Centrum för genusvetenskap under den aktuella perioden, eventuella publikationer samt andra handlingar som den sökande önskar åberopa.

Mer information och ansökningsmall finns på Centrum för genusvetenskaps hemsida http://www.gender.uu.se/node37

Upplysningar om anställningen lämnas av chefen för Centrum för genusvetenskap Anita Hussenius, tel 018-471 5793, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2013 UFV-PA 2013/2695. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

En eller två forskare vid Centrum för genusvetenskap


Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen och en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 6 000 anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 6 November 2013
Ange referens: UFV-PA 2013/2695

Centrum för genusvetenskap

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Postdoktor i Studier av det moderna Japan och/el Centrum för Öst- och.. 24 October 2013 Postdoktor i Studier av det moderna Japan och/el
Postdoctoral fellow in Modern Japanese and/or Ko Centrum för Öst- och.. 24 October 2013 Postdoctoral fellow in Modern Japanese and/or Ko
Institutionen för ko.. 31 October 2013 Postdoktor i kostvetenskap
FRA 4 November 2013 Teknisk Underrättelseanalytiker