En MEDARBETARE till Öppenvårdsenheten

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER En medarbetare sökes till Öppenvårdsenheten Växthuset på IoF. Individ och familj i Båstads kommun har i uppdrag att i möjligaste mån tillhandahålla så kallade hemmaplanslösningar. Med anledning av detta vidareutvecklar vi nu vår öppenvård. Vårt mål är att arbeta teaminriktat i nära samverkan med myndighetsenheten på IoF. Vi strävar mot en helhetssyn i behandlingsarbetet där det ska finnas plats för både individ, grupp och familjeperspektiv. I Växthuset kommer olika typer av öppenvård att ingå, såsom familjearbete, missbruksbehandling enskilt och i grupp, anhörigstöd, fält-och medlingsverksamhet, boendestöd/livsträning för unga vuxna, budgetrådgivning mm. Uppdrag/Mål: Öppenvårdsenheten har i uppdrag att bedriva kvalificerat behandlings-/förändringsarbete samt uppsökande verksamhet och därigenom tillgodose den enskildes och/eller familjens behov. Utifrån insatser enligt SoL kommer öppenvårdsteamet att bedriva förändringsarbete som anpassas efter varje människas unika behov och sammanhang. Målet är att få den enskilde och/eller familjen att hitta sin egen kraft till förändring. KVALIFIKATIONER Arbetsuppgifter/kvalifikationer: Vi söker dig med socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning. Du kommer att arbeta flexibelt och aktivt med psykosocialt behandlings-/förändringsarbete i olika former. Det krävs därför en förmåga att föra både pedagogiska, målinriktade och lösningsfokuserade samtal i olika konstellationer. Detta kan innebära strukturerade samtal såväl enskilt som i grupp. Teamet kommer att i stor utsträckning arbeta nätverksinriktat, du måste därför behärska att mobilisera, leda och genomföra sociala nätverksmöten Utifrån en utbildningssatsning på IoF, där flertalet socialsekreterare och behandlingspersonal ingått, arbetar idag hela IoF utifrån ett systemteoretiskt synsätt med familjeterapeutiska metoder som verktyg. Det är önskvärt att du är väl insatt i och ha praktisk erfarenhet av dessa grundläggande teorier och metoder. Vi värdesätter mångfald och jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökanden och sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

IoF-chef Carina Jäghammar
0431-773 46
Enhetschef/Öppenvård Patrik Sumner
0431-777 27
Enhetschef Patrik Sumner
0431-777 27
Biträdande enhetschef Martina Fajersson
0431-770 48
Enhetschef Patrik Sumner
0431-77 27
Tf. enhetschef Per-Martin Boklund
0431-773 73
Tf IOF-chef Inga-Lill Sjunnesson
0431-773 46
Enhetschef Per-Martin Boklund
0431-773 73
Enhetschef Linda Hedman
0431-777 40
Bildningschef Henrik Andersson
0431-772 01

Sammanfattning

Besöksadress

26980
None

Postadress

Vångavägen 6, 269 80 Båstad
Båstad, 26980

Liknande jobb


Habiliteringspedagog

23 juni 2010

Koordinator Avestamodellen 2.0

19 april 2010

Familjepedagog

9 juli 2010

Familjepedagog

4 november 2010