En till två forskarutbildningsplatser för lärare i Stockholms stad

En till två forskarutbildningsplatser för lärare i Stockholms stad

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsbeskrivning
Forskarutbildade lärare är en viktig del i arbetet för en skola på vetenskaplig grund.

Som ett led i utbildningsförvaltningens FoU-plan kommer utbildningsförvaltningen Stockholms stad att finansiera ytterligare 1-2 stockholmslärares forskarstudier till licentiatexamen. 

Den nya utlysningen gäller följande forskarskolor:
ÄDFo, den ämnesdidaktiska forskarskolan vid Stockholms universitet. Ansökningar där IT som didaktiskt verktyg ingår i forskningsplanen, programmering eller ansökningar med språkfokus kommer att prioriteras.

https://graderesearch.umu.se/ GRADE, forskarskolan för digitala teknologier i utbildning. För mer info, kontakta mailto:[email protected]

https://fobos.gu.se/ Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik
Annan forskarutbildning på halvtid för lärare mot licentiatexamen som är relevant

Utbildningsförvaltningens finansiering innebär att läraren får en tidsbegränsad anställning på 60 % på utbildningsförvaltningen med en lön på 80 % av den ordinarie lärarlönen. Tjänsten är en semestertjänst. 50% utgörs av studier, 40 % av undervisning och resterande 10 % innebär utvecklingsarbete på utbildningsförvaltningen.

Forskarstudierna inleds höstterminen 2020. Efter avslutad utbildning är inte läraren utlovad någon form av särskilt uppdrag eller karriärtjänst utan återgår till sin gamla tjänst. Forskarutbildning är dock meriterande vid urvalet till sådana uppdrag eller tjänster.

Kvalifikationer
För antagning till forskarskolan krävs:

Lärarlegitimation
Tillsvidareanställning som lärare på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Av rektor väl vitsordad tjänstgöring som lärare såväl vad gäller undervisning som deltagande i utvecklingsarbete i minst fyra år
En tydlig idé om forskningens inriktning och tankar kring genomförandet av avhandlingsarbetet (ca 2 A4)
Behörighet till forskarutbildning. Sökande ska ha kunskaper motsvarande en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper motsvarande lärarutbildning eller godkända kurser inom ett ämnesområde oms motsvara minst 90 hp med relevans för den didaktiska inriktningen, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Minst 15 hp ska utgöras av uppsats med didaktisk relevans. Sökande som före 1 juli 2007 har avlagt filosofie kandidat- /magisterexamen uppfyller kraven på grundläggande behörighet. Behörighetskraven kan variera något mellan de olika forskarskolorna. För närmare information om detta, kontakta respektive forskarskola.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt
 

Till ansökan bifogas
- En kortare personlig presentation
- CV bestående av arbetserfarenhet och vetenskapliga meriter. Här ska framgå vilka hp som är på avancerad nivå
- Relevanta uppsatser
- Forskningsplan (cirka 2 A4) bestående av forskningens inriktning och genomförande
- Rekommendationsbrev från rektor med vitsordad lärarskicklighet
- Bilagorna skickas till [email protected]

Krav på arbetslivserfarenhet:
Erfarenhet krävs

Urval görs på följande grunder:
Bedömning av relevans och kvalitet vad gäller forskningsplanens inriktning Bedömning av tankar kring avhandlingsarbetets genomförande Bedömning av lärarens för-utsättningar att genomföra forskarstudierna Bedömning av relevans för stadens behov av kunskapsutveckling inom valt område Bedömning av det praxisnära perspektivet och koppling till kollegialt lärande Bedömning av lärarens förutsättningar att efter examen vara drivande i didaktiskt utvecklingsarbete Bedömning av fördelningseffekter utifrån skolform, skola, ämne

Anställningens omfattning
Anställningsform:

Tidsbegränsad

Omfattning:

60 %

Ansökan

Ansök senast: 2020-04-05

Lön

Månadslön

Anställlning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Arbetstid

Dagtid

Tidsbegränsad anställning till 2024-08-15

Kontaktpersoner

Cecilia Göransson

08-508 33 707

[email protected]

 

 

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vik. Utbildningsledare

Vik. Utbildningsledare

28 maj 2020

Driven handledare till LERUM

28 maj 2020

Driven handledare till Göteeborg

28 maj 2020