Arbetslivsinstitutet.se

Energi- och klimatsamordnare


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde så snart som möjligt.

Länsstyrelsen initierar, samordnar och driver insatser för regional utveckling och tillväxt i länet för att stärka länets konkurrenskraft och attraktivitet. Enheten för regional utveckling arbetar inom ett antal områden för att bidra till detta. På enheten arbetar 15 personer.

På nationell och på EU-nivå finns ett antal klimatmål uppsatta inom klimat- och energiområdet. Sverige har utifrån direktiv från EU tagit fram egna energi- och klimatmålsättningar: 50 procent förnybar energi till år 2020, 20 procent effektivare energianvändning till år 2020, minst 50 procent förnybar energi till år 2020 och en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer i huvudsak att arbeta med att genomföra och realisera målsättningarna i länets klimat- och energistrategi. Till strategin finns även en konkret handlingsplan. Handlingsplanen bör uppdateras och följas upp årligen. Utöver detta ansvarar du för det klimat- och energistrategiska arbetet i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer i syfte att identifiera, planera och genomföra regionala insatser och åtgärder med särskilt fokus på innovativa och resurseffektiva lösningar för att uppnå minskad klimatpåverkan, ökad andel förnybar energi och ökad energihushållning.

En viktig uppgift är att leda arbetet av genomförande av aktiviteter inom sakområdet i Västernorrland, samverka och samråda med berörda statliga myndigheter, kommuner och aktörer inom länet och i angränsande län. Du ska också medverka i arbetsgrupper, som sammankallande och föredragande eller som deltagare samt samla in och bearbeta material och medverka vid utarbetande av rapporter, remisser etcetera. Arbetet är varierande och innebär många kontakter med externa aktörer, såväl lokalt, regionalt som nationellt.


KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva processer med många inblandade aktörer och/eller tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du ska ha, för arbetsuppgifterna, relevant universitets/högskoleutbildning eller erfarenhet som motsvarar detta. Arbetet ställer höga krav på din kommunikativa förmåga, såväl muntlig som skriftlig.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att lösa uppgifter på ett strukturerat sätt. Arbetet ställer också krav på analys- och strategisk förmåga. Då du kommer att ha många kontakter, framförallt externa i arbetet värdesätter vi särskilt din samarbetsförmåga.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Daniel Gustafsson
0611-34 92 21
Oskar Norrgrann, ST
0611-34 92 38
Johan Åkesson, SACO
0611-34 90 79
Enhetschef Daniel Gustafsson


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 19 February 2014
Ange referens: 112-718-14
Övrigt: Vi tillämpar provanställning. För att arbeta hos oss ska du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta ingår arbetsprov. Arbetet kräver ett visst mått av resor, i och utanför länet. Vi ber dig söka tjänsten via ovanstående länk. Detta underlättar hanteringen av inkomna ansökningar. Var noggrann när du fyller i ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet då du vill söka andra tjänster. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Länsstyrelsen Västernorrland, Enheten för regional utveckling

Besöksadress

87186 Härnösand
None

Postadress

Nybrogatan 15
Härnösand, 87186

Liknande jobb


Miljöinspektör Strängnäs kommun, Mi.. 6 February 2014 Miljöinspektör
Miljöinspektör Strängnäs kommun, Mi.. 6 February 2014 Miljöinspektör
Vi söker nodansvarig för vindbruk Miljösekretariatet 18 February 2014 Vi söker nodansvarig för vindbruk
Energi- och klimatrådgivare Gävle kommun, Samhäl.. 28 February 2014 Energi- och klimatrådgivare