Engagerad biträdande enhetschef till Larmcentralen

Engagerad biträdande enhetschef till Larmcentralen

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, samt för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.



Stockholms Trygghetsjour

Stockholms Trygghetsjour är en av tre avdelningar inom Äldreförvaltningen och är den avdelningen som har en kommunövergripande dygnet runt verksamhet inom stadens socialtjänst.

På Stockholms Trygghetsjour arbetar cirka 75 personer och vårt kontor ligger centralt beläget i Söderhallarna på Medborgarplatsen.

Våra fyra enheter: 

Handläggningsenheten som arbetar med att hantera och förmedlar lediga platser till vård- och omsorgsboenden och servicehus samt handlägger ansökningar om trygghetslarm. Jourpatrullen som åtgärdar akut uppkomna hjälp- och omvårdnadsbehov under kvällar, nätter och helger. Teknikenheten/Larmcentralen som ansvarar för och sköter administration, teknik och installation av trygghetslarm. Enheten kommer att utökas med larmmottagningen, där vi hanterar larm från trygghetslarmen. Trygghetsjouren som ansvarar för myndighetsutövning under kvällar, nätter och helger. Vi handlägger och biståndsbedömer akut uppkomna omvårdnadsbehov inom äldre- och funktionshinderområdet.

Till enheten Teknikenheten/Larmcentralen söker vi nu en engagerad biträdande enhetschef.

Om tjänsten

Som biträdande enhetschef på Teknikenheten/Larmcentralen bidrar du till Äldreförvaltningens utveckling genom att du arbetar framstegsinriktat och för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Du har övergripande personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 20 larmoperatörer och ett antal vikarier. I ditt ledarskap handleder, stödjer och coachar du dina medarbetare och arbetar för att på bästa sätt ta tillvara på arbetsgruppens kompetens. Du drivs av att skapa en kvalitetssäkrad, flexibel verksamhet som snabbt kan ställa om vid förändrade behov, där brukaren och vårt uppdrag är i fokus.

Tillsammans med ytterligare en biträdande enhetschef stöttar du enhetschefen i det övergripande planerings- och utvecklingsarbetet och du har ett nära samarbete med dina kollegor. Samverkan är en stor del av vårt uppdrag där vi tillsammans arbetar för en positiv utveckling av Stockholms Trygghetsjour. Du samarbetar med en rad olika aktörer både internt inom Stockholms stad och externt.

Kompetens och erfarenhet hos dig

- Du har en högskole- eller KY-utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten.
- Du ska ha aktuell chefs- och/eller ledarerfarenhet inkluderat arbetsmiljö- och personalansvar.
- Du har erfarenhet av att leda och utveckla arbetsgrupper och erfarenhet av att driva framgångsrika förändringsprocesser tillsammans med medarbetarna.
- Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
- Du har intresse för ny teknik, god systemvana och behärskar Office-paketet i sin helhet.

Vid intervjun kommer vi att lägga stor vikt vid följande personliga förmågor:

Du har ett starkt intresse av utveckling av de delar av digitaliseringen och teknikutvecklingen som bidrar till verksamhetens uppdrag. Du förstår din egen roll och ansvarsområde men tar hänsyn till det större perspektivet och visar engagemang för hela verksamheten i agerande och beslut. Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, har erfarenhet av förändringsarbete och förmågan att skapa ett tillitsfullt arbetsklimat.

Som biträdande enhetschef motiverar och förser du andra med de förutsättningar som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Samordnar gruppen och skapar engagemang och delaktighet. Du förstår vikten av, och arbetar alltid för, ett gott samarbete med andra samt relaterar och kommunicerar till dina kollegor på ett lyhört och konstruktivt sätt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande områdeschefer/enhetschef

6 december 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016