Arbetslivsinstitutet.se

Enhetschef


1 platser Tillsvidare Heltid Fast lön Tillsvidare/Heltid

Melleruds kommun söker
Enhetschef för HVB-boendet för ensamkommande barn utan legala vårdnadshavare

Ref nr: 2014/ifo1

Arbetsområde
HVB-Blåklinten i Dals-Rostock med tillhörande utslussverksamhet i Mellerud.

Arbetsuppgifter
I din roll kommer du att ansvara för budget, personalledning och verksamhetsutveckling, vilket innebär;

Budgetarbete - du upprättar budget tillsammans med ekonomiansvarig och ansvarar för att den följs.

Personalledning - Du ansvarar för arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor, medarbetarsamtal, lönesättning och personaladministration.

Verksamhetsutveckling - Du ansvarar för att genomföra kommunens övergripande mål på enheten. Du utvecklar samarbete och samverkan för barns och ungdomars bästa.

Du kommer att ha ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom Individ & Familjeomsorg såväl som andra interna och externa professioner.

Kvalifikationer
Du är antingen utbildad socionom eller har likvärdig teoretiska kunskaper på universitetsnivå. Meriterande är om du tidigare arbetat i ledande position och/eller med integration och då helst inom området ensamkommande barn och ungdomar.

Verksamheten bedrivs ur ett miljöterapeutiskt perspektiv där ram och struktur är grundläggande.

Du är en trygg ledare som är engagerad och tar egna initiativ utifrån verksamhetens bästa. Du samordnar grupper och leder, motiverar och förser dina medarbetare med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma verksamhetsmål. Din kommunikation karaktäriseras av tydlighet och du har ett strategiskt tänkande och ett brett perspektiv på frågor. Eftersom verksamhet av denna typ är föränderlig över tid ska du ha lätt att anpassa dig till nya omständigheter. I pressade situationer förblir du stabil och lugn.

Du värdesätter olikheter, är lyhörd och har lätt för att samarbeta både med personal och med kommunens övriga verksamheter.

Krav
Högskoleutbildning motsvarande socionomexamen eller likvärdig utbildning.
Behärska svenska till fullo i både tal och skrift.

Körkortsklass B

Tjänstegrad
Heltid.

Tillträdesdag
Tillträde sker efter överenskommelse dock senast den 1 april 2014.

Lön
Kommunen tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk.

Upplysningar
Föreståndare Rickard Krogh 0721-951042
Socialchef Thomas Jubell 0530-18149
Fackliga företrädare 0530-18000

Ansökan skall ha inkommit senast den 21 februari 2014

Melleruds kommun arbetar aktivt med att minska pappersanvändningen så
ansök via e-post till [email protected] . Vi skickar inte
tillbaka eventuellt insända betygskopior. GLÖM INTE ATT ANGE REF.NR!

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Eva Tullander
08-5782 92 99
Gruppledare Sabrina Hansson
08-5782 94 22
SSR Jon Magnusson
08-5782 9187
Vision Sven Bastin
08-5782 94 80
Enhetschef försörjningsstöd Jenny Eriksson
0157-43 03 91
Fackliga företrädare nås via kommunväxel
0157-43 00 00
Områdeschef Johan Holmåsen
0157-43 08 60
Sjuksköterska Yvonne Jansson
0157-43 08 72
Vårdförbundet Ingegärd Ingelman
0157-43 08 61
Enhetschef BAS Barbro Andersson
0581- 815 26 070 - 26 104 66
MAS Gunilla Hedblad
0581-812 23 070 - 35 25 602
Jaana Johansson
0581-81187 070 66 89 407
enhetschef Barbro Andersson
0581- 815 26 070 - 26 104 66
MAS Gunilla Hedblad
0581-81223 070 - 35 25 602
Avd chef Madde Gustavsson
0581-81626 070-5469267
Facklig information
0581-810 00
Socialchef Thomas Jubell
0530-18149
stf Socialchef Ulla-Karin Alnebo
0530-18119
1:e socialsekreterare barn-ungdomsgruppen Britt-Marie Härnesand
0530-18170
1:e socialsekreterare vuxengruppen Reine Dahlman
0530-18155
sektorschef IFO Ulla-Karin Alnebo
0530-18119
socialchef Bella Kronman
0581-81202
avdelningschef Majlill Persson
0581-81229
enehtschef Sara Jansson
0581-81217
SSR Ann Heinemann
0581-81561
Facklig organisation Vision
0581-81000
enhetschef Åsa Klingsell
0581- 812 41
MAS Gunilla Hedblad
0581-81223
Vårdförbundet Karin Wilson
070-668 94 14
Facklig info Jaana Johansson
0581-81187 070 66 89 407
Vårdförbundet Jan Lindqvist
0157-43 08 94
Enhetschef Utrednings- och familjehemsenheten Mia Gustafsson
0157-43 03 64
Avdelningschef Äldre- och handikappomsorgen Ulrika Lifvakt
0157- 43 03 37
Nås via kommunväxel
0157-43 00 00
Enhetschef Eva Rynbäck
08-5782 9100
Kommunal Facklig organisation
08 - 5782 93 61
Avdelningschef Sara Strandberg
08-5782 9524
SSR James Walsh
08-5782 9186
Vision Sven Bastin
08-5782 9482
Socialchef Thoma Jubell
0530-18 149
Lisbeth Wiklund, Socialchef
0554-191 52
Facklig representant träffas genom kommunens växel
0554-191 00
socialchef Bella Kronman
0581-81202
avdelningschef Majlill Persson
0581-81229
enehtschef Sara Jansson
0581-81217
Enhetschef Linda Dahl
0530-18164
tf socialchef Madde Gustavsson
0581-816 26
1:e socialsekreterare barn- och ungdomsgruppen Britt-Marie Härnesand
0530-18170
Enhetschef Anette Karlsson
0530-190159
Områdeschef Pernilla Krantz
0157-43 03 45
Avdelningschef äldre- och handikappomsorgen
0157-43 03 37
Avdelningschef Ola Nordqvist
0157-43 03 60
Fackliga kontaktpersoner nås via växel
0157-43 00 00
enhetschef Anette Karlsson
0530-18159
Områdeschef Monica Yllén
0157-43 00 00
Kommunal Camilla Johansson
0157-43 00 00
Sjuksköterska Niklas Lindholm
0157-43 08 71
Områdeschef Ann-Katrin Trybom
0157-43 12 85
Socialchef Thomas Jubell
0530-18149 070-920 34 67
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg Ola Nordqvist
0157-43 03 60
Enhetschef Stöd- och behandlingsenheten Magdalena Palmcrantz
0157-43 04 00
Vision Lars Klawing
0157-43 00 00
Akademikerförbundet SSR Mikael Kjelleros Endrell
0157-43 00 00
Föreståndare Rickard Krogh
0721951042
Karin Nyström, verksamhetschef
0565-16264
Kent Sånemyr, socialsekreterare
0565-16263
Camilla Pennerborn, socialsekreterare
0565-16269
handläggare Jeanette Krafft
0530-18146
Lill Wahlgren
0554-19277
Christina Nilsson, enhetschef
070-696 20 44
Vårdförbundet
0565-160 00
Enhetschef Felix Egegren
072-201 59 19
Carola Karlsson, Ulrika Olsson
0512-31573, 0512-31574
Facklig företrädare, Via kommunens växel
0512-310 00
Nås via kommunens växel
0157-43 00 00
Områdeschef Anna-Lena Olofsson
0157-43 08 00
0157-43 00 00 Fackliga kontaktpersoner nås via växel

enhetschef Bella Andersson
0530-18179
Områdeschef Josefin Sandqvist
0157-43 12 70
Nås via vår kommunväxel
0157-43 00 00
Områdeschef Annika Westin Bolinder
0157-43 07 61
Områdeschef Ann-Katrine Trybom
0157-43 12 85
Bitr. områdeschef Gunilla Svensson
0157-43 03 70
enhetschef psykiatri Anette Schreiner
0530-18121
Sjukgymnast Hanna Svensson
0157-43 08 87
Avdelningschef Ulrika Lifvakt
0157-43 03 37
Konsult SOURCE Karin Fransson
073-368 89 11
enhetschef Carina Fors
0530-18 368 070 342 40 49
Enhetschef Anette Karlsson
0530 18 159
Enhetschef Anette Schreiner
0530-18121
Sektorschef Jan Olsson
0530-18154
Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen Ola Nordqvist
0157-43 03 60
enhetschef Magnus Andersson
0721 9510 42
Per-Gösta Andersson
0533-681741
Ing-Marie Runesson, enhetschef
0533-681533
Ing_marie Runesson, Enhetschef
0533-68 13 53
Sylvia Nilsson, MAS
0533-681693
Se ovan

Enhetschef HSR Bitte Aspevall
0250-55 23 97
MAS Eva Dellsand
0250-55 23 52
Ann-Louise Caesar
0533-681573
Ann-Loise Caesar
0533-681573
Kerstin Belander, avdelningschef
0533-681677
Enhetschef Marie Jangmyr-Sundin
0250-55 23 63
Äldreomsorgschef Bitte Aspevall
0250-55 23 97
MAS Eva Dellsand
0250-55 23 52
Berit Hallersbo, HR-chef
0512-31832
Per-Ola Olsson, Socialchef
0512-31235
Tf Äldreomsorgschef Bitte Aspevall
0250-55 23 97
Enhetschef Marie Jangmyr-Sundin
0250-55 23 63
Socialchef Berit Ekepil-Mörtberg
0250-55 23 61
Enhetschef Anders Becker
0250-55 23 00
Rekryteringskonsult Ylva Ponsiluoma
0733-434026
Tine Burman Enhetschef
08-606 76 81
Annika Hansson
0523-613 449
Camilla Karlsson under v. 25-26
0523-61 33 06
Marina Lindblom under v. 27-28
0523-61 33 38
Annica Lindfors, Arbetsledare
0554-19967
Gustav Brodin, Arbetsledare
0554-19986
Socialchef Berit Ekepil-Märtberg
076-769 25 27
Enhetschef Roland Back
076-819 20 75
Robert Eklund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0512-313 28
Catharina Ask, Tf. Resultatenhetschef
0512-318 48
Camilla Karlsson
0523-61 33 06
Ann-Marie Brander, Tf. Socialchef
0512-312 38
Annika Hansson
0523-613449
Anne-Marie Eriksson, 1:e socialsekreterare
Nås via reception 0554-194 50
Teresa Dahlström
0554-19100
Eva Andersson socialchef
0523-61 33 89
Agneta Pettersson
0533-681672
Anne-Marie Eriksson Förste socialsekreterare
Träffas genom receptionen 0554-19450
Jessica Montgomery
0554-19100
Linda Grimmtorp
0554-19100
Petra Brunstein
0554-19959
Åsa Grahn
0554-19417
Camilla Karlsson Avdelningschef
0523-61 33 06
Annika Hansson
0523-61 34 49
Marianne Sandsten
072 146 7606
Ann-Katrin Höglind
0523-61 32 81, 070-318 36 71

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 21 February 2014
Ange referens: 2014/ifo1
E-post: [email protected]

Socialförvaltningen

Besöksadress

Marknadsgränd 2
None

Postadress

Marknadsgränd 2
Tyresö, 13581

Liknande jobb


AB Stockholmshem 3 February 2014 Stockholmshem söker en Områdeschef
Chef, biträdande Skellefteå kommun So.. 13 February 2014 Chef, biträdande
Chef, biträdande Skellefteå kommun So.. 13 February 2014 Chef, biträdande
Boendechef, biträdande Skellefteå kommun So.. 13 February 2014 Boendechef, biträdande