Enhetschef för leverantörsstyrning och systemberedskap

Arbetsbeskrivning

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
- Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser?
- Vill du bidra till människors säkerhet och hälsa?
- Vill du göra nytta för dina medmänniskor?

Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid avdelningen cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning). Vidare ansvarar verksamheten för utveckling, drift och förvaltning av WIS (Webbaserat Informationssystem) och SGSI (Swedish Government Secure Intranet).

Rollen som enhetschef för leverantörsstyrning och systemberedskap är placerad på verksamheten Rakel och ledningssystem. Enheten har det samordnande ansvaret för verksamhetens leverantörsstyrning, beställning och leveransuppföljning gentemot våra leverantörer och ansvarar för vår avtalsenliga leverantörssamverkan. Enheten upprätthåller även verksamhetens beredskapsfunktion för system och tjänster. Enheten är under uppbyggnad och består idag av sex erfarna och självgående medarbetare; leveransansvariga, avtalsförvaltare och säkerhetshandläggare. Ytterligare två medarbetare är under rekrytering.

Dina arbetsuppgifter

Du leder enheten och utvecklar verksamhetens strategiska och operativa leverantörsstyrning och leverantörsutveckling. Du ansvarar för processerna för beställning och leveransuppföljning. Du ansvarar också för verksamhetens utkontrakterade drift av Rakel, WIS samt SGSI som alla ska möta mycket höga tillgänglighetskrav i vardagen såväl som under svåra samhällsstörningar.

Du arbetar i nära samverkan med andra chefer i verksamheten och rapporterar till verksamhetschefen. Du representerar verksamheten i möten med kunder, leverantörer och media samt internt i myndigheten. Du leder enhetens arbete att vara sammanhållande för alla beställningar och leveranser mot våra leverantörer.

Som enhetschef har du personalansvar och svarar för medarbetarnas kompetensutveckling. Du ingår i verksamhetens och avdelningens chefsgrupper och deltar aktivt i strategisk utveckling av verksamhetens uppdrag.

Din kompetensprofil

Du har teknisk akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant och erfarenhet av telekom eller it-system. Du har mångårig erfarenhet av att vara chef och har erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete, samt har erfarenhet av att arbeta med förhandling, offentlig upphandling.

Du har god kunskap om samhällets krisberedskap och drivs av att följa utvecklingen inom verksamhetens arbetsområde av kritiska system med hög säkerhet.

Det är meriterande att ha drivit verksamhet inom myndighet, samt att ha erfarenhet av utkontrakterad drift, utveckling, projektstyrning, arbete inom offentlig sektor och ITIL.

Du har förmåga att arbeta strukturerat och resultatinriktat med god förmåga att prioritera och besluta. Ditt ledarskap präglas av att du motiverar, skapar delaktighet och engagemang för dina medarbetare. Du trivs i en roll med många kontaktytor där du skapar och underhåller relationer. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut i pressade situationer. Fokus på kvalitet och långsiktighet ser vi som en tillgång. Du kan uttrycka dig i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Myndigheten kan komma att tillämpa provanställning. Då enheten har medarbetare båda i Stockholm och Karlstad innebär tjänsten en del resor.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen vilket innebär att du måste vara svensk medborgare.

Är du intresserad?

Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Minna Nyman. Fackliga företrädare är Johan Gert (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan

märkt med referensnummer 2019/127 ska vara inkommen till MSB senast den 4 maj 2019. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Sammanfattning

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


26 mars 2020