Arbetslivsinstitutet.se

Enhetschef för verksamhetsplanering och uppföljning


1 platser Tillsvidare Heltid Ej specificerat , Heltid , Tillsvidareanställning

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik. Till våra uppgifter hör också tillståndsgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika samt tillståndsgivning för apoteksverksamhet. Inom Läkemedelsverkets organisation finns också Giftinformationscentralen. Vi är totalt inom Läkemedelsverket cirka 750 anställda, varav många farmacevter och läkare. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Läkemedelsverket söker en planeringschef, tillika chef för enheten verksamhetsplanering och uppföljning. Enheten leds av dig som är enhetschef och består av de samverkande grupperna Ekonomisk redovisning, Planering och uppföljning, Projekt- och objektstöd samt funktionen för Upphandling och inköp. Enheten utgörs fullt bemannad av ca 25 medarbetare. Till din hjälp att leda och styra verksamheten har du tre, direkt underställda gruppchefer.

Vi kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till kompetensutveckling i en stimulerande arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande budget- och personalansvaret för enheten och du förväntas leda samt arbeta strategiskt för att vidareutveckla och effektivisera verksamheten. Du kommer att ansvara för en affärsmässig ekonomistyrning, uppföljning och rapportering.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att ansvara för att upprätthålla ett ändamålsenligt ekonomisystem, att garantera en god intern styrning och kontroll, att säkerställa en ändamålsenlig resurstilldelning, ansvara för säkra ekonomiuppföljningar och prognoser samt att ansvara för samordning och produktion av årsredovisning, budgetunderlag och övrig rapportering.
I uppdraget ingår även att ansvara för myndighetens upphandlings- och inköpsprocess samt att ansvara för Läkemedelsverkets ledningssystem, projektmodell och portföljstyrning.

Du ingår i verksamhetsområdet Förvaltnings ledningsgrupp och rapporterar till Direktören för verksamhetsområdet. Som ledare på Läkemedelsverket ser vi att du är en god företrädare för vår ledarfilosofi vilken innebär att leda, styra, utveckla och företräda genom helhetssyn, mod, engagemang och målfokus.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har en mycket gedigen yrkeserfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du behöver ha adekvat högskoleutbildning och ska även ha god kunskap om den statliga budgetprocessen och vara väl förtrogen med regeringens styrning av myndigheter och den värdegrund de baseras på.  
Vi lägger stor vikt vid din tidigare erfarenhet av personalledning, där vi gärna ser du har kunskap om leda både underställda chefer och medarbetare.

Personliga egenskaper
Att du har ett genuint engagemang för dina medarbetare och ditt ledarskap ser vi som en självklarhet för att lyckas i denna roll. Vidare värdesätter vi att du är driven, pedagogisk, strategisk och kommunikativ.
Du arbetar med tydlighet, öppenhet och lyhördhet och du kan skapa goda relationer med personer på organisationens alla nivåer och med våra samarbetspartners. Du kommer att arbeta direkt under förvaltningsdirektören med stort eget ansvar vilket ställer krav på självständighet. Du kommer att ha förmånen att vidareutveckla planerings- och uppföljningsprocessen inom en stark kunskapsorganisation men du förväntas också bidra till snabba resultat.

Sista ansökningsdagen: 20131001
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten verksamhetsplanering och uppföljning
Diarienummer: 2.4.1-2013-081413

Kontakt
Om det här låter intressant är du välkommen att kontakta Direktör Enrique Arias.
Du kan även kontakta den fackliga företrädaren Mihaela Botezatu, SACO. Vi finns på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post [email protected]
 
Välkommen med din ansökan!

Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.


Ansök

>

Läkemedelsverket

Besöksadress

Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 42
None

Postadress

Box 26
Uppsala, 75103

Liknande jobb


Linnéuniversitetet 19 September 2013 Avdelningschef för Studerandeavdelningen
Linnéuniversitetet 19 September 2013 Avdelningschef för Studerandeavdelningen
Fakultetsdirektör Sveriges lantbruksun.. 24 September 2013 Fakultetsdirektör
Avdelningschef till avd för konsulttjänster STATENS SERVICECENTER 30 September 2013 Avdelningschef till avd för konsulttjänster