Arbetslivsinstitutet.se

Enhetschef och lektor Jönköping Academy


1 platser Tillsvidare Heltid

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare söker dig som vill leda och utveckla en utbildnings- och forskningsverksamhet med fokus på kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som lektor med ett tidsbegränsat uppdrag som enhetschef för verksamheten. Jönköping Academy (JA) har som uppdrag är att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom området. Jönköping Academy har sin administrativa hemvist på Hälsohögskolan i Jönköping och drivs i samverkan mellan tre huvudmän - Landstinget i Jönköpings län, länets 13 kommuner och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Verksamheten bedriver utbildning och forskning i samproduktion mellan högskola, vård och omsorg och har ett 10-tal medarbetare samt ett stort nätverk av anknutna lärare och forskare. För mer information se www.jonkopingacademy.se

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som enhetschef vid Jönköping Academy kommer du att tillsammans med ämnesansvarig professor och JA:s ledningsgrupp leda, utveckla och ansvara för verksamheten. Du kommer bidra till samverkan mellan JA:s tre huvudmän inom området kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd samt främja JA:s strategiska utveckling i samråd med dessa. En viktig uppgift är att etablera, utveckla och tillvarata relevanta nätverk och partnerskap lokalt, nationellt och internationellt.
Tillsammans med ämnesansvarig professor, programansvarig lärare och kursansvariga lärare kommer du ansvara för magister- och masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. Du kommer även tillsammans med ämnesansvarig professor och aktuella projektledare hålla samman JA:s projektportfölj med forskningsprojekt, uppdragsutbildningar och andra uppdrag. Vidare kommer du stödja ämnesansvarig professor i insatser för forskning och forskarutbildning.
Du har personalansvar för JA:s medarbetare samt ekonomiansvar för verksamheten. Som enhetschef medverkar du i ledningsgruppen för Hälsohögskolan.

KVALIFIKATIONER
För anställning som lektor krävs avlagd doktorsexamen inom för området relevant ämne. Du har högskolepedagogisk utbildning eller har på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Uppdraget kräver erfarenhet av arbete inom hälso- och välfärdsområdet samt inom akademisk verksamhet. För uppdraget som enhetschef krävs dessutom erfarenhet av ledaruppgifter och administrativa uppgifter.
Du har intresse för, och kunskap om, kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Vidare är kännedom om högre utbildning, forskarutbildning och forskning väsentligt. God förmåga att uttrycka sig skriftligen och muntligen på svenska och engelska är ett krav.
Som person är du en god ledare som entusiasmerar andra. Du har en god samarbetsförmåga och kan främja och tillvarata samverkan mellan olika intressenter. Du har vidare en god administrativ förmåga samt förmåga att samordna flera parallella insatser för att skapa måluppfyllelse. Du kan kombinera entreprenörskap och förvaltning av befintliga resurser och uppdrag, för att vidareutveckla verksamheten.

ANSÖKAN
För utformningen av ansökan, se riktlinjer för sakkunniga och arbetssökande. Ansökan i 3 uppsättningar skall omfatta
- avsiktsförklaring
- meritförteckning
- publikationer med relevans för tjänsten

Ansökan skall vara registrator tillhanda vid:
Hälsohögskolan i Jönköping,
Box 1026,
551 11 Jönköping
senast 2013-07-08 . Märk ansökan med enhetschef och lektor vid Jönköping Academy, Dnr 2013/552 (722)

Kontaktpersoner på detta företaget

Kristina Rosengren
036-10 12 30
Michael Sjökvist
036-10 12 12
VD, professor Ewa Wigaeus Tornqvist
036-10 12 03
Nuvarande enhetschef Johan Thor
076-788 12 27
Professor Boel Andersson Gäre
070-645 41 47
Avdelningschef Simon Ramstrand
036-101341
SACO Anders Adolfsson
036-101206
Lärarförbundet Michael Sjökvist
036-101212
Avdelningschef Lennart Christensson
036-101249
Projektledare Eleonor Fransson
036-101287
Forskarskolan Bengt Fridlund
036-101233
Avdelningschef Susanne Einarson
036-101299
Programansvarig Mona Johansson
036-101299
Avdelningschef Ulla Åhnby
036-101216
Bitr avdelningschef Lilly Augustine
036-101217
Avdelningschef Lennart Christensson
070-598 36 49
Dean Ewa Wigaeus Tornqvist

Avdelningschef Karin Enskär
073-0790101
Vd Ewa Wigaeus Tornqvist
036-10 12 03
Avdelningschef Ulla Åhnby
036-10 12 16
Bitr avdelningschef Staffan Bengtsson
036-10 12 19
Professor Arne Gerdner
036-10 12 05
Avdelningschef Karin Enskär
036-10 12 37

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 July 2013
Ange referens: Dnr 2013/552 (722)

HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB

Besöksadress

BARNARPSGATAN 39
JÖNKÖPING

Postadress

BOX 1026
JÖNKÖPING, 55111

Liknande jobb


Chef till rektors kansli Sveriges lantbruksun.. 26 June 2013 Chef till rektors kansli