Arbetslivsinstitutet.se

Enhetschef till äldre- och handikappomsorgen i Kolsva kommundel


1 platser 3 - 6 månader Heltid Månadslön Individuell lönesättning Heltid Tills vidare

I Kolsva kommundel, 1,5 mil norr om Köping, har kommundelsnämnden ansvaret för skola, förskola, äldreomsorg och kultur- och fritidsfrågor. Vi arbetar med en helhetssyn utifrån det geografiska området. Äldreomsorg, förskoleverksamhet, skola och förvaltningsledning är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standard.

Vi söker en engagerad och driven enhetschef som har erfarenhet av teamarbete och kan driva utvecklingsfrågor inom vård- och omsorgsområdet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i kommundelens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningschefen och övriga enhetschefer. Som enhetschef ska du leda, planera, samordna och följa upp verksamheten. Du arbetar för att nå uppsatta mål samt bidrar till utveckling tillsammans med personalen. Som enhetschefen ska du också se till att stöd och service för varje enskild planeras, dokumenteras och följs upp. Ett annat viktigt chefsansvar är att personer som får omsorg och service från verksamheten känner stor delaktighet och ges möjlighet till inflytande, samt att de får information om verksamheten. Vi strävar efter att ha en dialog som bidrar till verksamhetens utveckling och vi bemöter alla med inlevelse, professionalism och respekt. Du (enhetschefen) kommer att ha verksamhets-, arbetsmiljö-, kvalitets-, miljö-, personal- och ekonomiansvar.


Kvalifikationer
Vi söker dig som ser möjligheter, är rak, tydlig och trygg samt har en förmåga att skapa konstruktiva lösningar på komplexa problem. Som ledare är du engagerad och kan entusiasmera medarbetarna. Du har en personlig mognad och integritet och på så sätt skapar du ett gott arbetsklimat. Som person är du en god kommunikatör, har lätt för att skapa och vårda relationer samt ser nyttan med nätverk och samarbete. Du ska kunna uttrycka dig i tal och skrift, samt vara mål- och resultatorienterad. Du är lyhörd och ger medarbetarna möjlighet att påverka och ta egna initiativ till att förbättra sina egna rutiner, samtidigt som du har en tydlig styrning och vision om hur verksamheten ska utvecklas. För att vara aktuell till tjänsten som enhetschef hos oss ska du ha relevant högskoleutbildning och erfarenhet från arbetsledande befattning inom vård- och omsorgsområdet med personal och ekonomiansvar.

Kontaktpersoner på detta företaget

rektor Ragnar Larsson
0221-251 02
Rektor Tomas Ekholm
0221-25201
Rektor Gun-Marie Persson
0221-256 99
kommunchef Olle Emanuelsson
073-699 60 10
utvecklingsledare, grundskolan Helen Tångrot
0221-25523
Programrektor Sven-Erik Gustafsson
0221-25445
Programrektor Johanna Gidlund
0221-25491
Utvecklingsledare Yvonne Karlsson
0221-255 04
kostchef Maria Vallgren Eriksson
0221-25492
Facklig representant Kommunal -
0221-253 75
Förskolechef Catharina Nordström
073-6996077
Facklig representant Lärarförbundet -
0221-252 60
Rektor Arne Larsson
070-5455773
Repr för lärarförbundet Marcus Hallgren
0221-25457
Repr för LR Robert Pettersson
0221-25469, 070
Enhetschef/föreståndare Maid Prnjavorac
0221-253 26
SSR Ann-Marie Rönnbacka
0221-251 74
Vision Magnus Falk
0221-258 68
Miljöchef Göran Nilsson
0221-25162
Miljöinspektör Camilla Bender
0221-253 46
Markassistent Theresa Björkhem
0221-253 56.
Miljöinspektör Andreas Wallmark
0221-253 31
Kostchef Eva Elgh
0221-256 42
Enhetschef Liisa Lennqvist-Pettersson
0221-25865
vård- och omsorgschef Jeanette Sander
0221-255 01
rektor Roland Andersson
0221-25166
Bibliotekschef Inger Felldin
0221-251 85
Socialbibliotekarie Ellinor Östlund
0221-251 83
Facklig företrädare Vision, Gunilla Lindkvist
0221-251 86
Rektor Michael Forsberg
0221-25603
Rektor Ulla Stenudd
0221-25101
Förskolechef Sirpa Kinisjärvi
0221-256 66
Enhetschef Helene Johansson
0221-25576
Enhetschef Tarja Kauppinen
0221-25092
Repr för LR Mia Stefansson
0221-25461
rektor Sören Edström
0221-25211
Kommunombud LR .
0221-252 24
Enhetschef Gunnel Samuelsson
0221-250 62
MAS Cajsa Hjulström
0221-25208
Enhetschef Frida Fäldt
0221-25363
Gatu- och parkchef Sverker Lindberg
0221-258 02
Facklig representant Sveriges Ingenjörer, Ola Lindholm
0221-252 45
Facklig representant Vision, Kjell-Arne Nakstad
0221-252 95
Förskolechef Maria Persson Döragrip
0221-250 56
Ställföreträdande förskolechef Jenni Quist
0221-251 95
bitr rektor Anna Holm
073-0682037
Facklig representant Marie Oscarsson
0221-25155
Lärare Louise Guldbrandsson
0221-25421
Förskollärare Katarina Nikitin
0221-25260
Enhetschef Anna Hellberg
0221-25080
repr för LR Anna Gardelin Magnusson
0221-25100
Repr för lärarförbundet Eva Landerholm
0221-25100
Barnskötare, Kommunals repr Eva Larsson Lundgren
073-0947062
förskolechef Eija Kastell
0221-250 95
Förskollärare Peter Lööw
0221-25096
Förskollärare Greta Antus-Lindgren
0221-25712
Enhetschef Anna-Karin Andersson
0221-250 75
Sjuksköterska Susanna Carlzon
0221-256 49
Rektor Johan Hallberg
0221-25695
Arbetsterapeut Hansie Frost
0221-257 37
SYV Maarit Vaunuveräjä
0221-25410
Personal Malin Nordin
0221-25890
Enhetschef Marita Sivén
0221-255 66
Enhetschef Eva Isaksson
0221-255 92
Arbetsledare Tomas Hahre
0221-252 29
Facklig representant Vision .
0221-251 30
Fjärrvärmechef Marie Kilbo
0221-251 94
Rektor Anna-Klara Sjölund
0221-255 20
Lärarförbundet Lotta Jansson
0221-25403
LR Kaisa Engman Fors
0221-25471
fritidspedagog Fulvio Malinaric
0221-25884
Enhetschef Mats Ringeborn
0221-255 19
SSR Ann-Marie Rönnbacka
0736 995139
Enhetschef Ulrika Netterstedt
0221-256 98
Stadsarkitekt Per-Inge Nilsson
0736995039
Ekonomisekreterare Terttu Bergström
0221-252 75
Rektor Lars Fallqvist
0221-25 628
Skoladministratör Eva Sköld
0221- 25 630
Lärare Pernilla Fahlberg
0221-25608
Kostchef Johanna Borgström
0221-254 68
Programrektor Veronica Råberg
073-6995161
Personalassistent Cilla Öhrn
0221-25810
Personalassistent Pirjo Anttila
0221-25810
Enhetschef Mimmi Wiberg
0221-250 54
Bokbussbibliotekarie Katarina Hellstrand
0221-251 83
Chef måltidsservice Pia Åkerman-Axelqvist
0221-256 05
Kostchef Karin Flygelholm
0221-254 92
Enhetschef Susanne Sterling
0221-250 78
Rekryteringsassistent Sabina Erlandsson
0221-25000
Enhetschef Lena Johansson
0221-256 73
Facklig företrädare Kommunal, Bengt Granberg
073-669 50 57
Aktivitetssamordnare Ingrid Andersson
0221-250 75
Facklig representant Vision -
0221-251 30
Förskolechef Erik Frisk
0221-255 80
Förskollärare Susanne Eskilsson
0221-258 98
Förvaltningschef Ingvar G Wahlström
0221 ? 258 19
Vision Madeleine Jansson
0221-250 00
Enhetschef Anna Bernanker
0221 ? 250 00
Trädgårdsmästare Johny Sellén
0221-253 48
Arbetsledare Anders Wirén
0221-253 45
Lärare Anna Gardelin Magnusson
0221 25000
Förskolechef Ann-Charlotte Björnsson
0221-25641
Enhetschef Annelie Hedvall
256 74
Facklig företrädare Vision, Jan Johansson
073-6995079
Enhetschef Pernilla Einan
0221 25651
Programrektor Carina Westh
0221-254 91
Utredare Josefina Ackelman-Thunholm
0221-256 39
lärarförbundet Viviann Körner
0221-25668
Badmästare/föreståndare Marie Brohlin
070-583 43 25
Barnskötare Marie Svensson
0221-25593
Avdelningschef Per Carlesson
0221-252 22
Planchef Riitta Forngren
0221-25283
Planarkitekt Christina Johansson
0221-25287
Markchef Ola Lindholm
0221-25245
Sjukgymnast Susanna Lagesson
0221-257 34
Rektor Cliff Andersson
0221-402 05
ställföretr förskolechef Marika Söderqvist
0221-25585
Föreståndare Margaretha Eek
0221-25697
Rektor Anette Höjlin
0221-25203
Vik. kostchef Anette Abresparr Åberg
022125492
Miljöstrateg Linda Eriksson
0221-251 64
Kultur- och fritidschef Christina Axelsson
0221-253 59
Personalsekreterare Petra Thyberg
0221-255 22
Förvaltningschef David Schanzer - Larsen
0221-25 000
Enhetschef Anita Höök
0221-25052
Enhetschef Caroline Jervinge
0221-25594
Enhetschef Hjördis Nilsen
0221-25594
förskolechef Birgitta Nilson
0221-25261
förskolechef Marita Rosendahl
0221-256 66
Enhetschef Gunilla Jansson
0221-25749
kostekonom Jorun Ledin
022125613
Arbetsledare/Trädgårdsmästare Johny Sellén
0221-253 48
Trädgårdsmästare Johanna Gustafsson
070-344 95 56
Enhetschef Annika Nylen
0221-25541
Samordnande skolsköterska Karin Ericsson-Fager
0221-252 15
Vik. kostchef Anette Abresparr Åberg
0221-25492
Vikarierande rektor Fredrik Genneby
0221-25000
Vik enhetschef Matts Åker
0221-258 78
Underhållsingenjör Per-Olav Ålkärr
0221-252 96
Driftingenjör Niclas Andersson
0221-252 91
Driftingenjör Kenth Asplund
0221-252 21
Förvaltningschef Gun Törnblad
0221-25284
Adm chef/ekonom Lars Holmgren
0221-256 12
Förvaltningschef Ingvar G Wahlström
0221-25819
Sjuksköterska Cicilia Rosendahl
0221-250 63
Förskolechef Marika Söderqvist
0221-25261
Enhetschef Veronica Råberg
073-699 60 48
Enhetschef Anna Bernanker
0221-25000
Enhetschef Per Överberg
0221-252 86
Skolchef Torkel Nilson
0221-25611
Miljöinspektör Erik Johannesson
0221-25752
Enhetschef Caroline Jervinge
0221-25062
Enhetschef Alf Johnson
0221-25590
Förskolechef Annica Norén
0221-25618
Kostchef Monica Gottberg
0221-254 92
Utvecklingsledare grundskolan Helen Hammarlund
0221-255 23
Enhetschef Matts Åker
0221-258 78
Biträdande föreståndare Shahin Akter
022125959
Familjerådgivare Pia Ringeborn
0221 25552
Programrektor Sven-Erik Gustafsson
070-316 78 61
Programrektor Johanna Gidlund
0221-254 48 alt
Rektor Karin Bolin
0221-25211
Enhetschef Susanne Sterling
0221-251 67
Programrektor Louise Guldbrandsson
0221-25421
Måltidschef förskolan Hanna Liedgren
0221-256 13
Gatu- och parkchef Sverker Lindberg
0221-25802
Kommundelschef Conny Hall
0221-25819
MAS/Sjuksköterska Isabelle Björndahl
0221-25208
Sjuksköterska Annelie Nyström
0221-25863
Kommunalråd Elizabeth Salomonsson
070-648 25 42
Bemanningsplanerare Maria Wallin
0221-25172
Bemanningsplanerare Robert Klinga
0221-25607
Rektor Anna Ulfves
0221-254 50
verksamhetsutvecklare Maarit Verga
0221 25000
Biträdande Enhetschef Shahin Akter
022125959
Ekonomichef Jan Häggkvist
0221-25111
Enhetschef Sirpa Järvenpää
0221-256 90
Enhetschef Sirpa Vikman-Eriksson
0221-25306
Byggnadsinspektör Lennart Alm
0221-25273
Rektor Tomas Bandh
0221-251 01
VA-chef Elin Granberg
0221-25399
Biträdande rektor Jessica Ambjörn
0221-252 02
- Bemanningsenheten -
0221-258 10
Bitr rektor Erika Andersson
0221-25 630
Ställföreträdande förskolechef Marie Andersson
0221-402 28
Enhetschef Suzana Jovic
070-16 44 577
Förvaltningsschef Anna Bernanker
0221-25000
Kanslichef Fredrik Alm
0221 25143
HR specialist Mikael Hellberg
073 6995129
Bitr rektor Yvette Folin
0221 25201
Avdelningschef Per-Arne Skoglund
0221-252 27
Arbetsledare Niclas Andersson
0221-252 59
Enhetschef Isabelle Björndahl
0221-25208
Enhetschef Eva Andersson
0221-255 90
Förbundschef Thomas Åkesson
070-162 90 50
Rektor SFI Vlora Sudjada
0221-255 14
Enhetschef Lottie Thors
0221-255 18
Personalchef Tove Svensk
070 5626416
Landskapsarkitekt Joshua Bender
0221-25344
Enhetschef Marina Yazdany
0221 - 256 73
Ordförande Jonny Clefberg
070 560 47 47
Bemanningsplanerare Mattias Sjöman
0221-25172
Trädgårdsmästare Eva Wallbom
073-699 50 54
Bitr.rektor Erika Andersson
0221-259 49
Bibliotekschef Anette Gripenberth
0221-25185
Bibliotekarie Carina Andersson
0221-251 70
Enhetschef Ingela Carlsson
0722-162445
Landskapsarkitekt Joshua Bender
0221-253 44
Förskolechef Jenny Ivarsson
0221 - 625016
Enhetschef Maria Hofving
0221-25694
Enhetschef Siv Birkeståhl
0221-25791
lärare Karolina Eklund
0221-402 28
Rektor Anna Ulfves
0221 25450
Kostchef Birgitta Johansson
0221-25613
Enhetschef Magnus Loman
0221-251 67
Rektor SFI Vlora Sudjada
0221-25514
Mark- och exploateringschef Mikael Norman
0221-252 45

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 March 2014
Ange referens: 2/2014 KDN

Köpings kommun

Besöksadress

Nyckelbergsskolan
None

Postadress

Karlbergsskolan
Köping, 73185

Liknande jobb


Enhetschef Socialförvaltningen,.. 19 February 2014 Enhetschef
Områdeschef Timrå Kommun 19 February 2014 Områdeschef
Biträdande områdeschef, omsorg om funktionsnedsatta Västerviks kommun 21 February 2014 Biträdande områdeschef, omsorg om funktionsnedsatta