Arbetslivsinstitutet.se

Enhetschef till barn- och ungdomsavdelningen


1 platser Tillsvidare Heltid 100 %. Tillträde: Efter överenskommelse tillsvidareanställning

Linköpings kommun


Inom utbildningsförvaltningen arbetar ca 4500 tillsvidareanställda och 500 timanställda. Förvaltningen har verksamheter inom bland annat förskola och annan pedagogisk verksamhet, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration, fritidsverksamhet för ungdomar och LSS-verksamhet för barn och ungdomar. Utbildningsförvaltningen har även ett utbildningskontor med förvaltningsledning med en barn- och ungdomsavdelning och en bildningsavdelning. Utbildningskontoret ansvarar för övergripande planering, ledning, samordning och uppföljning av verksamheterna.

Enhetschef barn- och ungdomsavdelningen

Enheten för metodstöd inklusive chefsansvar för chefer inom enskilda kommunala skolor och förskolor

Utbildningsförvaltningen, Utbildningskontoret, Enheten för metodstöd

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och påverka framtidens utveckling inom Barn- och Ungdomsavdelningens verksamhetsområde? Som enhetschef är du närmaste chef med budgetansvar för fokusbibliotek, Språkpedagogiskt Centrum, utvecklingsledare samt projektpersonal finansierad av centrala projektmedel. Enhetschefen är också närmaste chef för fem rektorer och tre förskolechefer inom enskilda kommunala skolor och förskolor. Enskilda kommunala skolor/förskolor, tidigare benämnd kommunal friskola, är en verk­samhet som bedrivs i mera decentraliserade former och med ett eget tydligt ekonomiskt ansvar.

Du leder och samordnar kommunens kompetensutveckling riktad mot personal inom Barn- och ungdomsavdelningens verksamhetsområde utifrån en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utgångspunkten är ett livslångt lärande med hög grad av delaktighet i syfte att öka måluppfyllelsen. Fokus i kommunen ligger fortfarande på de nya/reviderade läroplanerna och didaktisk utveckling inom olika ämnesområden. Andra viktiga utvecklingsdelar är internationaliserings- och genusfrågor, liksom hållbarhetsfrågor. Tillsammans med barn- och ungdomsavdelningens ledningsgrupp driver du strategiska utvecklingsfrågor och ett systematiskt kvalitetsarbete på central nivå.

Du är föredragande i barn- och ungdomsnämnden i frågor som rör utvecklingsprojekt och utvecklingsområden. I detta ingår också att följa upp och utvärdera nämndens prioriterade utvecklingsområden.

Kvalifikationer

Enhetschef utgör en av funktionerna på utbildningskontoret inom barn- och ungdomsavdelningens centrala stab och är direkt underställd Barn- och Ungdomschefen. Enhetschef har pedagogisk högskoleutbildning och förtrogenhet om och insikt i barn- och ungdomsavdelningens verksamheter och dess styrdokument.


För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta.Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!
För mer information: http://www.linkoping.seVi är en kommun där idéer blir verklighet – därför behöver vi dig!Villkor

För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett i samarbete med NetRecruiter. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras enbart av Linköpings kommuns rekryteringsansvariga. Allt i enlighet med de bestämmelser som hanteras av PUL (personuppgiftslagen).Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i formuläret noggrant.Linköpings kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.

Kontaktpersoner på detta företaget

Catrin Eriksson, skolbibliotekschef
013-20 54 59
Ann-Christin Karlsson - Vision
013-20 60 85
Magnus Bromö - DIK
013-20 57 16
Catrin Eriksson, skolbibliotekachef
013-20 54 59
Lars Rejdnell, Barn- och ungdomschef
013-263096 alt 070-5933463
Mats Olsson, Sveriges Skolledarförbund
070-2095327
Britt-Marie Björkman, Lärarförbundets Skolledarförening
013-206556
Catrin Eriksson, Skolbibliotekschef
013-205459
Magnus Bromö, DIK
013-205716
Ann-Christin Karlsson, Vision
013-206085

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 23 February 2014
Ange referens: 2014/152

Utbildningsförvaltningen, Utbildningskontoret, Enheten för metodstöd

Postadress

Stadshuset
Linköping, 58181

Liknande jobb


Biträdande förvaltningschef i  Bildningsnämnden Bildningsförvaltningen 8 February 2014 Biträdande förvaltningschef i Bildningsnämnden
Västerviks kommun rekryterar gymnasiechef/rektor Experis Executive 13 February 2014 Västerviks kommun rekryterar gymnasiechef/rektor
Motala kommun, Bildn.. 18 February 2014 Verksamhetschef 100% för gymnasie- och vuxenutbildning mm
Verksamhetsledare grundskola Höganäs kommun Utbil.. 1 March 2014 Verksamhetsledare grundskola